S touto otázkou se setkáváme od samého začátku našeho působení v oblasti výletních plaveb. Snažíme se vysvětlit klientům, že plavba není tak drahá, aby si to nemohli dovolit a taktéž, že neplujete jen na moři, ale především poznáváte nová místa, země, kultury, náboženství. To vše s perfektním zázemím, skvělou gastronomií a zábavou. Pokud těmto slovům uvěříte a vydáte se na plavbu, zažijete opravdu jinou dovolenou… A s tímto sloganem jsme přišli na trh.

KATALOG PDF-co je to vlastně plavba na moři

Plavba na moři opravdu jiná dovolená je. Plavbu na moři si buď zamilujete anebo už nikdy na loď nepojedete. Mezi tím nic jiného není. A jsme opravdu moc rádi, že se naši klienti na plavby rádi vracejí.Naše cestovní kancelář začínala od absolutní nuly. Na první plavby se jezdilo osobními auty, první autobusy jsme měli obsazené jen z části. Začátky byli velmi těžké. Ale věřili jsme tomuto způsobu trávení dovolené a především měli jsme jasno v naší obchodní strategii. Nechceme prodávat levné plavby- chceme prodávat plavby se servisem cestovní kanceláře tak, aby si klient opravdu připadal jako na dovolené. Byla to správná obchodní politika. Proto u nás nenajdete plavby s velmi nízkou cenou – protože každá sleva, nízká cena něco stojí. Myslíme si, že nemá smysl jet na plavbu kratší než 5 dnů, protože poměr vynaložených investic, ztrátou času cestováním nepřinese efekt kvalitně strávené dovolené. Naše zájezdy s dopravou a delegátem jsou minimálně na 7 nocí a více.


Vydali jsme několik katalogů, vytvořili několik videí z plaveb, jezdili jsme na veletrhy, přednášky, psali články, reportáže a podobně za jasným cílem – maximálně Vám přiblížit, jaký zážitek můžete na plavbě zažít. A to již od samotného odjezdu z domova až po Váš návrat. V naší nabídce naleznete naše osobní zkušenosti z plaveb nastřádané za posledních deset let. Věříme, že tyto informace přijmete a budou Vám nápomocny na Vaší plavbě s CK RIVIERA TOUR.Plavba na moři pro Vás bude neskutečným zážitkem.

Než se však pro plavbu na moři rozhodnete, je třeba si uvědomit základní skutečnost: nejedete na dovolenou v hotelovém komplexu - nejedete na poznávací zájezd.

Jedete na plavbu lodí. S tím jsou spojena některá úskalí, která je nutno brát v úvahu. 

Loď je stroj-jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace nebo hluk strojů a motorů. Tuto skutečnost i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty, nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně.

Počasí je počasí - počasí opravdu poručit neumí nikdo a proto se může stát, že pro nepřízeň počasí nemůže loď zakotvit v některém z plánovaných přístavů. Vliv na zakotvení má hlavně vítr a někdy se opravdu stane, že loď z důvodu špatného počasí zakotvit v přístavu nemůže. Plavební společnost může z důvodu počasí anebo i z operativních důvodů změnit původně plánovaný čas kotvení lodi v přístavu. V takovém případě loď pokračuje ve své plavbě dál. Taktéž se může stát, že plavební společnost ví již předem, že danou oblast zasáhne špatné počasí a kapitán se rozhodne změnit plavební kurz a program plavby a to z bezpečnostních důvodů. Upozorňujeme, že v takové případě není nárok na žádnou kompenzaci, slevu z ceny plavby anebo jakékoli jiné nároky z této situace plynoucí.

Kouření na lodi - Požár je jedno z největších rizik při plavbě .Proto  je na plavbě dovoleno kouření pouze ve vyhrazených prostorech. Na lodích většinou bývá Cigar Room pro kouření cigaret a doutníků umístěn na palubách 6-7 a dále je možno kouřit ve vyhražených prostorech na palubě Pool a v baru na zádi lodi Lounge ve vyhrazených prostorech. Kuřácký prostor bývá umístěn i u diskotéky. Důrazně upozorňujeme, že je zakázáno kouřit na kajutách a balkonech !!!   


Itinerář plavebních okruhů - itineráře plavebních okruhů se připravují až 3 roky předem a naše CK vytváří jednotlivé zájezdy cca dva roky před plánovaným vyplutím. Během této dobyse může změnit politická a především bezpečnostní situace v regionu. Dovolujeme si Vás upozornit, že plavební společnost a cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy, nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení platí i na další, na tuto situaci, navazující služby.

Je třeba si uvědomit, že plavba na moři je specifický produkt cestování. Zákazník si plně uvědomuje, že během plavby navštíví několik zemí i kontinentů a můžou nastat situace, které nemá cestovní kancelář možnost žádným způsobem ovlivnit. Jedná se zejména o situace vis maior, o změnu bezpečnostní a zdravotní situace v zemi, živelné přírodní katastrofy, zemětřesení, tornáda, záplavy, infekce, infekce, virové infekce a koronaviry. Taktéž se může stát, že některé země mohou z jakých-koli důvodů zakotvení lodi odmítnout a nebo vyhlásit karanténu a podobně. Tyto situace nemá cestovní kancelář možnost žádným způsobem ovlivnit a zákazník si je těchto situací a rizik plně vědom. V takovém případě nenáleží zákazníkovi jaká-koli možnost slevy z ceny zájezdu, vrácení peněz nebo storna zájezdu. To platí i při zakoupení dílčích služeb, jako jsou například výlety v destinacích

Na loď vždy včas - základní rozdíl mezi dovolenou na hotelu a lodi je, že loď na vás nikdy nepočká. Tuto skutečnost je nutno vždy brát v úvahu. Je opravdu velmi nutné, aby jste se na loď vrátili včas dle pokynů lodní společnosti. Upozorňujeme Vás, že itinerář zaslaný v odbavovacích pokynech a na palubním lístku je jen orientační. Věnujte velkou pozornost informacím uvedených při výstupu z lodi. Nástup na loď je většinou nejpozději 30 minut před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď zmeškáte, loď na Vás nepočká. V případě, že zmeškáte nástup na loď a loď vypluje bez Vás, nenáleží Vám žádné odškodnění. Veškeré náklady s touto situací spojené, jdou na vrub účtu opožděního zákazníka. Proto je lépe být na lodi o hodinku dříve, než o pět minut později.


Co je to plavba na moři?

Řekli jsme si, že již za vás nebudeme plánovat dovolenou u moře, jež by byla spojena se stále stejnými aktivitami na jednom místě, ale nabídneme vám neotřelé plavby lodí po více destinacích tak, abyste si užili to nejlepší z mnoha exotických koutů světa. Již nebudete následovat svůj hotel, ale hotel bude následovat vás. A to ne ledajaký hotel, ale rovnou luxusní plovoucí hotel společnosti MSC Cruises, kde se sen stává skutečností. Vybrat si můžete hned z několika vlajkových lodí, mezi něž patří MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica a další.     

AKTUÁLNÍ MAPA LODNÍCH TRAS VE SVĚTĚ


Dokážete si představit romantický západ slunce ve Středomoří u skleničky výběrového vína se scenérií v podobě lodi opouštějící přístav? Pokud nikoli, tak si vyberte z nabídky našich plaveb a my vám tuto představu splníme. Přesně taková bude plavba od nás. Na palubě vás totiž nečekají jen gastronomické speciality z celého světa, ale i mnoho zábavných programů či hudebních vystoupení. Každý den si tak zvolíte program přesně podle nálady, už dost bylo pevně daných itinerářů. Nezapomínáme však ani na ty nejmenší, o něž je během plavby také dobře postaráno. V dětském koutku je pro ně připraven opravdu pestrý program. Každý večer tak budete usínat s pocitem klidu v očekávání následujícího dne, kdy poznáte opět kulturu jiného města, země nebo dokonce kontinentu.Jedině s námi zažijete poznání až pěti zemí za pouhý jeden týden, to vše navíc bez toho, abyste se museli kamkoli stěhovat, hotel přece následuje vás. Poznat tak můžete zákoutí středomoří, ostrovy Chorvatska, nebo také prožít romantickou cestu do Ruska.

Dále jsou v naší nabídce plavby do mnoha jiných zemí. Plavby po moři jsou naší specialitou a proto doufáme, že budete s nabídkou zájezdů spokojeni. Snažili jsme se každou plavbu připravit podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tak, abychom vám nabídli opravdu pouze to nejlepší z dané lokality, protože víme, že spokojený zákazník se rád vrátí.Poznávací plavba může být taktéž skvělým dárkem pro vaše přátele a známé a nebo jako svatební cesta i se svatebním obřadem na palubě lodi. Taktéž skvělá věc jako romantický dárek k výročí svatby, nebo dárek k promoci. Zavolejte nám, poradíme vám a připravíme dárkový poukaz.


To, že tyto slova myslíme opravdu upřímně, svědčí i recenze našich klientů, které naleznete na RECENZE KLIENTŮ Po návratu z plavby se můžete i Vy podělit s námi, ale i ostatními mořeplavci o své dojmy, zážitky a zkušenosti. Navštívit taktéž můžete sekci videa z plaveb, kde se lze inspirovat destinacemi na další plavby po světových mořích.

Na lodích MSC CRUISES trávíme převážnou část našeho času a všechny lodě, služby, destinace dobře známe. Skutečnost, že spolupracujeme výhradně se společností MSC CRUISES je pro Vás zárukou dobrých služeb a servisu naší cestovní kanceláře. Každým rokem vypravujeme přes padesát organizovaných skupin na plavby na moři a moře je naším druhým domovem. Přijměte naše pozvání na paluby lodí MSC CRUISES a nechte se unášet na vlnách pohody, relaxu a dobré zábavy.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme