Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

COVID 19 – informace

 

Aktualizace 26.11.2021

 

Vážení přátelé,

Na této stránce Vám přinášíme aktualizované informace ohledně restrikcí COVID 19. Informace jsou platné k výše uvedenému datu a upozorňujeme, že se mohou průběžně měnit. Tyto informace jsou součástí uzavřené cestní smlouvy.

 

PLAVBY NA LODÍCH MSC CRUISES

 

Plavby na lodích MSC CRUISES jsme opravdu nejbezpečnější formou trávení dovolené v současné pandemické situaci. Všechny procedury před a během plavby jsou stanoveny na maximální ochranu klientů během celé plavby a tento servis vám opravdu nemůže poskytnout vzhledem k přijatým opatřením žádný hotel nebo ubytovací zařízení. Plavby jsou tak v současné době nejbezpečnější možnost trávení dovolené.    

 

Co potřebuji před odjezdem?

Očkování – pokud jste očkování druhou dávkou ( druhá dávka více než 21 dnů před odjezdem)  je nutno jít na antigenní test. Pozor antigenní test nesmí být starší než 48 před naloděním!  K odjezdu potřebujete 2 kopie EU certifikátu o provedeném testu v anglickém jazyce a 2 kopie testu o plném očkování. Certifikát je ke stažení na https://ocko.uzis.cz/

 

Vstup do Itálie od 6.12.2021 do 15.1.2022- jen očkovaní

Od 6.12.2021-15.1. 2022 bude nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro veškeré společenské, kulturní, sportovní činností v zemi, např. využití lyžařských středisek, vstupy do muzea, restaurací, barů, na kulturní a sportovní události, diskotéky, EU COVID certifikát, který potvrzuje očkování, vyléčení anebo i negativní výsledek testu umožní pouze ubytování v hotelu a stravování výlučně v něm, cestování po železnici a užívání místní veřejné dopravy. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců (ze 12). Na děti do 12 let věku se nevztahuje (tj. od 12. narozenin již ano) - tato opatření platí ve všech italských regionech. Doporučujeme proto, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s výše uvedeným EU certifikátem (očkování/uzdravení).

 

Nejsem očkovaný   – pokud nejste očkovaní, není možno se účastnit zimních plaveb na lodích MSC CRUSES. Při jarních plavbách je nutno jít na antigenní test. Pozor antigenní test nesmí být starší než 48 před naloděním!  K odjezdu potřebujete 2 kopie EU certifikátu o provedeném testu v anglickém jazyce. Certifikát je ke stažení na https://ocko.uzis.cz/

 

POJIŠTĚNÍ NA COVID 19

 

Všechny vydané palubní lístky od 23.6.2021 musí mít Covid pojištění, které klient předloží před vystavením palubního lístku cestovní kanceláři a při nalodění – MSC CPP nebo vlastní pojistka se stejným krytím. Potvrzení pojištění musí být v anglickém jazyce. CK RIVIERA TOUR Vám pojištění zabezpečí na vyžádání za příplatek.     

 

CESTUJEME  VLASTNÍ DOPRAVOU CESTUJEME BEZ DELEGÁTA

 

Před Vaší cestou doporučujeme si vyplnit informační dotazník MZV Itálie - viz kapitola 1 - www.esteri.it - pomůže Vám zkontrolovat požadavky na cestu a rovněž zde najdete požadavky pro cestování do Itálie např. transitem přes jiné země. Aktuálně platí zpřísnění pro cesty z UK, Velké Británie (test-karaténa 5 dní-test). Pokud máte zájezd s dopravou a delegátem, nic vyplňovat nemusíte.

 

BĚHEM PLAVBY

 

Očkování- absolvují vstupní test na COVID 19 při nalodění, při vylodění bez testu, při snídani vám změří teplotu, nosí se roušky na společných prostorách

 

Nejsem očkovaný- absolvují vstupní test na COVID 19 při nalodění i vylodění, při vylodění bez testu, při snídani vám změří teplotu, nosí se roušky na společných prostorách

 

COVID A MOŽNÉ SITUACE

 

Zde uvádíme modelové situace ohledně nemoci Covid co by vás mohlo na plavbách potkat.

 

Pozitivní při nástupu do busu- před nástupem do busu je prováděn antigenní test. V případě pozitivity se provádí další dva náhradní testy. V případě pozitivního testu Vám nebude umožněno odcestovat. V tomto případě plavební společnost ani cestovní kancelář již zaplacené služby zpět nevrací a proto důrazně doporučujeme uzavřít cestovní pojištění. U pojištovny Slavia, pokud jste pojištěni lze uplatnit storno zájezdu s likvidací až 80% z ceny zájezdu. Více na POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY

 

Pozitivní při nástupu na loď v přístavu- před nástupem na loď je prováděn PCR  test. V případě pozitivity se provádí další  náhradní testy. V případě pozitivního testu Vám nebude umožněno odcestovat a budete umístěni do covidového hotelu v místě nalodění do karantény. Po 5 dnech Vám budou provedeny znovu testy. Pokud jste negativní –můžete odjet domů, v případě pozitivního testu se karanténa prodlužuje o dalších 7 dnů. V tomto případě plavební společnost ani cestovní kancelář již zaplacené služby zpět nevrací a proto důrazně doporučujeme uzavřít cestovní pojištění .Náklady na karanténu a cestu domů hradí pojištovna v případě pojištění u Slavia pojištovna.  U pojištovny Slavia, pokud jste pojištěni NENÍ MOŽNO uplatnit storno zájezdu s likvidací až 80% z ceny zájezdu nebo OŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITÉ DNY ZÁJEZDU ( lze pouze v případě hospitalizace-ne nařízené karantény) . Více na POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY  

 

Pozitivní během plavby na lodi- covid má až 14 denní skrytou identitu. Nemoc se může projevit až po 14 dnech s aktivním kontaktem s nakaženým ( většinou 5-7 den po kontaktu) . Proto i na lodích jsou prováděny neustále každodenní kontroly a vyhodnocení zdravotního stavu. ( měření teploty, testy…) V případě, že Vám na lodi bude zjištěna pozitivita na neboc covid, budete ihned uvaleni do karantény. Následně budete ihned přestěhováni do karanténních kajut a hned následující den pokud to bude možno v dalším přístavu budete přesunuti dle zdravotního stavu buď na covidový hotel nebo hospitalizováni do nemocnice. V případě pozitivního testu Vám nebude umožněno odcestovat a budete umístěni do covidového hotelu v místě nalodění do karantény. Po 5 dnech Vám budou provedeny znovu testy. Pokud jste negativní –můžete odjet domů, v případě pozitivního testu se karanténa prodlužuje o dalších 7 dnů. V tomto případě plavební společnost ani cestovní kancelář již zaplacené služby zpět nevrací a proto důrazně doporučujeme uzavřít cestovní pojištění .Náklady na karanténu a cestu domů hradí pojištovna v případě pojištění u Slavia pojištovna.  U pojištovny Slavia, pokud jste pojištěni NENÍ MOŽNO uplatnit storno zájezdu s likvidací až 80% z ceny zájezdu nebo OŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITÉ DNY ZÁJEZDU ( lze pouze v případě hospitalizace-ne nařízené karantény) . Více na POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY 

  

Pomůže Vám nějak CESTOVNÍ KANCELÁŘ? Cestovní kancelář nemůže nijak zasahovat do nařízení státních orgánů a institucí. Nic méně budeme vám na blízku. Obdržíte od nás telefonní kontakt, kde budeme připraveni řešit Vaše problémy, pomoci s překlady, jazykovou bariérou a podobně. Zajistíme vám i prvotní kontakt s GLOBAL ASSISTANCE , což je servisní agentura pojištovny, která bude zabezpečovat váš pobyt a návrat do vašich domovů.

 

VÝLETY V DESTINACÍCH

 

Od nalodění během plavby je možné aktuálně výlety v jednotlivých destinacích absolvovat pouze zabezpečenými výlety plavební společnosti MSC Cruises. U plaveb s dopravou a delegátem je nutno výlety objednat předem. Během plavby není možno aktuálně bez zabezpečených výletů opustit loď.

Ve všech destinacích nebude zatím možné opustit loď a pro návštěvu destinací je nutno využít bezpečné „bublinové“ výlety MSC. Tyto výlety si můžete zakoupit na palubě lodi. Doporučujeme co nejdříve po nalodění.

Protože výlety jsou v cizích jazycích, vybrali jsme pro plavby s dopravou a delegátem cenově přístupné výlety, které nabízíme v předprodeji. U těchto výletů bude vždy delegát RIVIERA TOUR  a bude provádět klientům výklad v ČESKÉM JAZYCE. Výlety jsou většinou v nižších cenových relacích a programy výletu obsahují základní turistice trasy a informace v destinacích bez dalších služeb. (obědy, svačinky…) 

Upozorňujeme, že při návštěvě míst a procházkách není možno se oddělit od skupiny, zajít na nákup suvenýrů nebo zmrzliny a podobně. Klienti se musí držet pohromadě celé skupiny a nesmí dojít ke kontaktu s lidmi mimo skupinu z důvodu zamezení infekce covid 19.

Taktéž důrazně upozorňujeme, že výlety organizuje plavební společnost MSC Cruises a cestovní kancelář RIVIERA TOUR zabezpečuje pouze doprovod delegáta a výklad informací v ČESKÉM JAZYCE. Výlety a program výletů se v rámci aktuálních pandemických situací může měnit nebo upravovat a na tyto skutečnosti nemá CK RIVIERA TOUR vliv, nemůže tyto skutečnosti nijak ovlivnit a nenese za program a organizaci výletů žádnou odpovědnost.   

 

GREEN COVID PASS V ITÁLII

 

S platností od 15.8.2021 musí mít každý návštěvník, který chce navštívit hotel, restauraci, divadlo, muzeum, památka, kostel… platný GREEN COVID PASS. Toto opatření platí i pro všechny výlety během plavby, kde v rámci programu výletu je zahrnuta návštěva muzea, restaurace, kostela, památky…  V případě, že nemáte platný GREEN COVID PASS, je možno jej získat na lodi provedením kontrolního testu na Covid 19. Tento test je nutno předem vyžádat. Všechny další výlety po ukončení plavby na plavbách s dopravou a delegátem jsou již dle standartních podmínek a zvyklostí.

 

NÁVRAT DO ČR

 

Po provedených testech na lodi dostanete potvrzení o provedeném testování, které je platné i v ČR. Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich podrobný výklad je k dispozici na stránce Ministerstva zahraničních věcí. Itálie je od 22. srpna zařazena mezi země se STŘEDNÍM rizikem nákazy (ORANŽOVÁ).

 

Aktuální podmínky pro návrat naleznete zde - https://www.mzv.cz/jnp/cz/cest...

 

Cestující z  Itálie musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. ( NEPLATÍ PRO ZELENOU- Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení )

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, tj. písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu a který není starší než 48 hodin od data provedení

Tento certifikát obdržíte na lodi  zdarma

 

 

Upozornění pro leteckou přepravu:

 

 

Současně si vás však dovolujeme upozornit na nové opatření týkajících se kontrol. Všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice (dále jen „provozovatel“) se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se vstupem na území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky. Obsahem kontroly je prověření, zda fyzická osoba disponuje doklady stanovenými ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky;

 


 
 


 AKTUÁLNĚ  V ITÁLII


 

Pozor! Od 6. srpna bude tzv. zelený certifikát vyžadován pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:

•stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním, veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže,         muzea, další kulturní instituce a výstavy, plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit,festivaly a veletrhy, kongresy a sjezdy,lázně, tematické a zábavní parky,kulturní centra, společenská a rekreační centra, s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností, herny, sázkové kanceláře, bingo a kasina, veřejné konkurzy.

Jako zelený certifikát bude od 6. 8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) :

a) po kompletním naočkování  MIN 15 DNŮ - budete mít certifikát platnost devět měsíců

b) negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19, provedeným výtěrem - pozor platnost vždy pouze 48 hodin. Pro nalezení testovacích míst v Itálii viz kapitola 5

c) prodělání tohoto onemocnění - platnost 6 měsíců po zotavení.


Od 1. září bude tzv. zelený certifikát vyžadován i u cestujících v letadlech a vysokorychlostních vlacích. Rovněž tak v případě cestujících na lodích, trajektech (s výjimkou Messinské úžiny) a v dálkových autobusech, jejichž trasa vede přes hranici regionu. Po cestujících v městské hromadné dopravě nebude certifikát vyžadován. Nebudou jej muset předkládat ani osoby, které se kvůli věku či zdravotnímu omezení nemohou nechat očkovat

 


JAK ŠEL  ČAS S COVIDEM

RIVIERA TOUR jako první cestovní kancelář v Evropě rozjela
post-covidové skupinové zájezdy na výletní lodě MSC CRUISES*organizované zájezdy na plavby v bezpečnostním režimu Covid-19
*pohodlné cestování v menších skupinách, ale s kvalitnějším servisem služeb
*umožňujeme klientům dopřát si skvělé zážitky i v post-covidové době

AKTUÁLNÍ VÍDEO Z PLAVBY

MSC SEASIDE   11.5.2021 SYRACUSY

FOR DOWNLOAD IN ENGLISH

Dnešní den je velmi důležitým mezníkem pro post-covidové zájezdy a plavby, ale i pro samotnou CK RIVIERA TOUR, která získala významná ocenění, které odráží nejen dosavadní činnost cestovní kanceláře, ale především nová inovativní řešení v post-covidové době. V kategorii   BEST PERFORMIG TRAVEL (Nejaktivnější CK) získala CK RIVIERA TOUR úžasné druhé místo a v kategorii BEST INITIATIVE AWARD (Ocenění za iniciativu) dokonce zvítězila. Vzhledem k obrovské konkurenci - více než 2000 prodejců MSC CRUISES marketu EEM, je to doslova úžasná skutečnost, že i cestovní kanceláře z České republiky se dokážou i na zahraničním trhu prosadit. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR rozjela opravdu ojedinělý a zcela výjimečný projekt, který v současné covidové době posunuje možnosti skupinového cestování a provozu cestovních kanceláří i v době nutných restrikcí a nařízení ohledně pandemie Covid. Jak takový projekt funguje a co stojí za jeho nápadem, jsme se dotazovali ředitele CK RIVIERA TOUR pana Pavla ČÍŽE.


Dal se covid předpokládat a jak tato situace poznamenala RIVIERA TOUR?
„S covidem nepočítal vůbec nikdo. Ano, již dříve byly možné náznaky pandemií, ale vždy se to dokázalo ukočírovat. Když přišel covid, byla to pro cestovní ruch doslova pohroma. Zastavilo se témě úplně všechno a pro RIVIERA TOUR, která se specializuje na výletní plavby, to bylo o to složitější, že jsme ani přes léto nemohli alternativně reagovat a změnit nabídku služeb. Na sezonu 2020 jsme měli připraveny zájezdy v objemu 140 milionů korun, z čehož se realizovalo cca 10%. Všechny tyto zájezdy se připravovaly i dva roky předem a najednou všechna ta práce byla pryč. První předpoklad byl, že omezení potrvá do září 2020 a tento náš odhad byl správný, protože i MSC Cruises začalo provozovat plavby dle bezpečnostního protokolu na MSC GRANDIOSA a MAGNIFICA právě od konce prázdnin. Na podzim i zimu jsme tak měli zájezdy připraveny a i prodány, ale nerealizovalo se téměř nic a to především díky situaci v České republice, která nás opět posadila na úplné dno zejména díky populistické politice a vládním opatřením.


Kdy přišel ten impuls rozjet znovu plavby s dopravou a delegátem?
Neseděli jsme doma nebo v kanceláři. Jezdil jsem po světě, zjištoval situaci v Řecku, Chorvatsku anebo v Itálii a především na plavbách MSC. Účastnil jsem se několika plaveb na MSC Grandiosa a například plavbou před vánoci jsem byl doslova nadšený. Když jsem viděl tu hrůzu v ČR, co se u nás děje, jak lidé upadají do depresí, zoufalosti až doslova odevzdání, rozhodl jsem se, že s tím musím něco udělat. Že je třeba lidi vrátit na plavby, aby mohli navštívit divadla, restaurace, zajít si na drink do baru, popovídat s přáteli. A tak jsem se rozhodl, že nebudeme čekat, až pandemie skončí a že musíme najít řešení a možnost, jak lidi vrátit na lodě MSC. Musím říci, že obrovským přínosem a oporou mi byla samotná plavební společnost MSC Cruises a zejména podpora a pomoc přímo pana Angelo Capurro, Executive Director, MSC Cruises S.A. Naše společné jednání v Itálii mě doslova „nakoplo“ a dodalo mi odvahu jít do tohoto odvážného projektu.


Co všechno obnášela příprava tohoto projektu a byl tento projekt nákladný ?
V první řadě jsme zpracovávali informace ohledně nařízení a restrikcí v ČR, Itálii a zemích, kde budeme provozovat tranzit. Hned na počátku jsme tak museli z důvodů restrikcí prozatím vyloučit Slovensko, kde nebyl tranzit na nástup klientů možný. Následně jsme situaci řešili s lékaři, abychom pochopili a správně nastavili proces bezpečné přepravy do přístavu a zpět. Následoval pochopitelně i právní rozbor našeho záměru a na základě těchto indicií sestavení a realizace celého projektu. Výrazně nám pomohl i již pracovaný bezpečnostní předpis MSC Cruises, který jsme ještě vylepšili a zdokonalili pro naše podmínky a potřeby klientů. Výrazně nám pomohlo, že dopravu do přístavu zabezpečuje naše sesterská firma RIVIERA TRAVEL a tak jsme mohli autobusy připravit dle nejvyšších standardů včetně desinfekcí, filtrů klimatizace, testování řidičů apod. Nákladově tento projet stál statisíce korun českých.


Měli jste nějakou vizi projektu?
V první řadě jsme se snažili držet pravidla, že vše musí minimálně obtěžovat klienty a z tohoto požadavku jsme vycházeli. Značnou část protokolu tedy připravuje naše cestovní kancelář, aniž by to klient nějak pocítil, byť za cenu zvýšených cestovních nákladů. Z tohoto důvodu jsme museli i cenu plaveb korigovat. I když se vše zpočátku při přečtení podmínek zdá velmi složité, nakonec dodržení všech nařízení není až tak pro klienta obtěžující. Ve finále se tak vlastně ani moc neliší od současných nařízení a opatření současného života v pandemické době.

V čem tedy spočívá projekt bezpečných zájezdů na plavby MSC?
Samotný projet je bezpečnostní proces a je nutné jej rozdělit do několika částí:
Před odjezdem na plavbu-antigenní test
Jedinou věc, kterou po klientovi požadujeme, je zabezpečení antigenního testu v anglickém jazyce 24 hodin před odjezdem. O vše ostatní se již postaráme my anebo plavební společnost. Klienti od nás dostávají v tiskové podobě všechny nutné informace a především tiskopisy nutné pro úspěšný tranzit přes Rakousko a Itálii. Tyto tiskopisy jsou již předepsány a postačí tak doplnit jen jméno a podpis.
Odjezd na plavbu- sanitace a test
Před odjezdem na plavbu pochopitelně probíhá kompletní sanitace autobusů. Všichni řidiči a delegáti na plavbách jsou pravidelně testování. Pro naše klienty máme připraveny nástupní místa po celé ČR, abychom maximálně snížili cestování klientů hromadnou dopravou. Při nástupu do autobusu změříme všem klientům teplotu a provedeme ještě jednou antigenní test přímo na místě. Až na základě výsledku tohoto testu klienta usadíme do autobusu, kde máme pevně stanoven zasedací pořádek. Klienti jsou v buse umístěni dle kajut – to znamená vždy jedna kajuta pohromadě a mezi jednotlivými je vždy volné místo pro zachování bezpečného protokolu. Obsazenost autobusu se tím sníží o cca 50%, čímž pochopitelně značně vzrůstají náklady na dopravu. Během cesty do přístavu v maximální míře omezujeme zastávky a zastavujeme jen na velkých prověřených a bezpečných zastávkách. Klienti jinak mají u nás běžný servis nápojů a občerstvení v buse zdarma
Po příjezdu do přístavu zůstává autobus stát v přístavu a řidiči se nalodí na loď, čímž dosáhneme nepřerušeného řetězce bezpečnostního protokolu celé skupiny včetně řidičů a delegátů. Při nalodění je všem klientům změřena teplota a proveden test na covid. A pokud je vše v pořádku, následuje odbavení na loď.
Zatím to pro klienty není až tak složité, ale co kdyby byl některý klient v přístavu pozitivní?
Všechna tato opatření, která jsou nastavena, vedou ke snížení rizikovosti infekce covid. Nic méně vyloučit infekci covid úplně nelze, to ještě nikdo nedokázal. Pokud by se objevila pozitiva klienta v přístavu, test by se opakoval pro vyloučení chybovosti a pokud by i druhý test potvrdil pozitivitu, všichni cestující na dané kajutě s klientem by byli vyloučeni z možnosti účasti na plavbě. A právě zde oceníte nutnost bezpečných rozestupů a zasedacího pořádku v autobuse, protože v případě dodržení pravidel by ostatní klienti měli být v pořádku. O pozitivního klienta a jeho rodinu se ve spolupráci s MSC pochopitelně postaráme a zajistíme jeho izolaci, transport anebo případnou léčbu. Proto i zde je nutné připojištění na nemoc covid, které vyžadujeme od všech klientů.


A jak je to na lodi, jako jsou restrikce?
Opět je to jako současný život v epidemii. Zkrátka ve společných prostorech se nosí roušky, v divadle musíte mít roušky a při výstupu z lodi a nástupu. Také když půjdete na snídani nebo oběd, změří vám teplotu, ale vše je rychlé a nijak to neomezuje. V barech a restauracích při konzumaci mít roušky nemusíte, což je velmi příjemné při konverzaci se svými přáteli.


Co navštívené destinace a přístavy?
To je asi zatím největší problém našich klientů. Aktuálně je nutné pro návštěvu přístavních destinací využít pouze zabezpečené výlety MSC Cruises. To je velký problém pro naše klienty zejména z důvodů jazykové bariéry, protože výlety v českém jazyce MSC nezabezpečuje. Proto RIVIERA TOUR připravuje pro své klienty speciální zájezdy, kde cena zájezdu již obsahuje zabezpečené výlety MSC Cruises v jednotlivých destinacích a to včetně překladu našeho delegáta do českého jazyka. U dalších plaveb pak dáváme klientům možnost výběru z nabídky výletů plavební společnosti, kde je vždy připraven jeden výlet s delegátem RIVIERA TOUR  a překladem do českého jazyka. Nic méně i zde očekáváme postupně rozvolnění a možnost klientů užít si destinací dle svého svobodného výběru plnými doušky.


Co se stane, pokud by se epidemiologická situace v některé destinaci zhoršila?
Ano i to se může stát a aktuálně se nám to stalo v destinacích na Sicílii. Zdraví je pochopitelně na prvním místě a tak pokud by to epidemiologická situace nedovolila, nebude do destinace umožněn vstup. V takovém případě, pokud je to možné, se upraví itinerář plavby na náhradní destinaci a nebo si klienti užijí pohostinnosti a služeb lodi MSC.     


Co se stane, pokud by klient onemocněl nemocí covid během plavby?
Jak jsem již uvedl, bezpečnostním protokolem veškerá rizika snižujeme na minimum, ale nemůžeme je vyloučit už z toho důvodu, že u některých lidí je od nakažení do indikace a propuknutí nemoci různá doba. Právě proto se provádí měření teploty na lodi a pokud by měl klient příznaky nemoci covid, okamžitě se provedou testy a kompletní vyšetření. V případě pozitivního nálezu se ihned uvedou všichni na kajutě do karantény a započne se s léčbou. Také se ihned vyhodnocuje situace k transportu do nemocnice a následně do ČR. Chci vyzvednout, že pozitivní klient by se přepravoval do ČR separátně na základě příslušných předpisů. I v takovém případě je RIVIERA TOUR nápomocna. I zde upozorňuji na nutnost pojištění.


Jak je to s návratem po plavbě z přístavu do země?
V předposlední den jsou všichni klienti na lodi testování a výsledek testu obdrží v písemném protokolu. Je to dostatečný doklad pro tranzit do České republiky. Pokud by některý klient potřebovat i PCR test, může si jej objednat na lodi za příplatek. Pro vylodění a transfer máme opět pro klienty připraveny všechny dokumenty a po vylodění následuje odjezd do našich domovů. Zpáteční tranzit se řídí obdobnými podmínkami jako odjezd do přístavu.


Jak se vám daří tyto zájezdy naplnit?
Velmi dobře. Vzhledem k bezpečnostnímu protokolu je kapacita busů omezena na 50% a tím pádem u nás převyšuje poptávka nad nabídkou. Proto doporučujeme všem klientům včasnou rezervaci zájezdů.


Jak vidíte nejen možnost plaveb do budoucna?
Ještě před samotnou pandemií byla RIVIERA TOUR největším prodejcem výletních plaveb v České republice a této pozice se nehodláme vzdát. Do konce roku 2021 připravujeme cca       
29 skupin na plavby MSC Cruises a v roce 2022 plánujeme uskutečnění cca 70 skupin.  Budeme se snažit, i do budoucna, připravovat pro naše klienty zájezdy na plavby s kompletním servisem služeb, na vysoké úrovni a zabezpečit tak pro naše klienty „úplně jinou dovolenou“.   Jak říká i pan Aponte, na MSC jsme všichni jedna velká rodina a jsme moc rádi a hrdi na to, že RIVIERA TOUR do této rodiny patří. Jsem přesvědčen, že právě díky spolupráci s MSC Cruises náš čekají lepší zítřky….


Jaká je v současné době situace ohledně výletních plaveb?
Máme to opravdu velmi složité. Na plavbách, za normálních podmínek, během plavebního okruhu vystřídáte i 6 destinací a několik zemí. A to je v současné pandemické situaci obrovský problém. Problém je i skutečnost, že Evropa není jednotná a neplatí jednotná pravidla. Každý stát si stanovuje vlastní pravidla, a tak pro plánování plaveb je v aktuální době velmi těžké predikovat, zda se plavby uskuteční dle plavebních itinerářů. Jednotlivé plavební okruhy se musí upravovat a není to opravdu nic jednoduchého.

Jak je to s vašimi plavbami pro letošní rok?
Museli jsme doslova překopat všechny plavby na léto 2021. Do konce tohoto týdne již budou zveřejněny všechny plavby, které se uskuteční do 30. 9. 2021 s upravenými itineráři plaveb. Během příštího týdne zveřejníme všechny plavby do konce roku 2021. Na začátku června již zveřejníme i všechny plánované plavby na rok 2022, na což spousty klientů netrpělivě čeká.Na našem webu některé plavby aktuálně nejsou uvedeny, ale to je proto, že vzhledem k omezené kapacitě busu jsou již vyprodány, anebo proto, že čekáme na potvrzení plavební společnosti o jejich realizaci.

Čekají klienti až na plavby na rok 2022?
Ano, je to tak. Jsou klienti, kteří chtějí jet na plavbu až budou očkování. Taktéž jsou klienti, kteří si chtějí plavbu užít bez roušek a restrikcí. Po dohodě s MSC Cruises, všem těmto klientům vyhovíme. Proto pokud mají klienti uzavřené cestovní smlouvy s datem uskutečnění v roce 2021, bezplatně jim v případě žádosti přesuneme plavbu na rok 2022 anebo vystavíme poukaz v hodnotě složené zálohy na další plavbu a klienti si tak mohou plavbu odložit na pozdější dobu. 

Jak jste na tom s poukazy za neuskutečněné plavby?
My jsme až na výjimky nevystavovali poukazy LEX VOUCHER. Celý tento projet LEX VOUCHER nebyl z našeho pohledu zrovna nejšťastnější. Za neuskutečněné plavby jsme vystavili našim klientům poukazy s kompenzačním bonusem až 200€. To je velmi solidní odškodnění. Klienti si tak mohou vybrat plavbu dle vlastního výběru.

Poukazy mohou čerpat i na rok 2022?
Ano. Nikdo nepočítal s tím, že se pandemie takto protáhne. Nikdo. Ani my, ani klienti. Na rovinu říkám, že pokud bych věděl, že vývoj situace kolem Covid, a zejména nařízení a restrikce se budou vyvíjet takový směrem, jak jsme doposud měli tu možnost zažít, okamžitě bych s podnikáním skončil. Máme už za sebou obrovský kus cesty, udělali jsme neskutečné množství práce – bez nároku na jakoukoli odměnu a vlastně už více než rok celý provoz CK dotujeme. Teď už to rozhodně nevzdáme. A proto i všechny vystavené poukazy, nehledě na jejich platnost, automaticky prodlužujeme do roku 2022. Klienti si tak mohou vybrat za poukazy plavbu již nyní, anebo v příštím roce. Pokud však chtějí uplatnit kompenzační bonus, je nutno provést rezervaci zájezdu nejpozději do 31. 12. 2021 a to i na plavby v roce 2022 a 2023.

Budete vracet zpět peníze za nevybrané poukazy?
Ne. Nemůžeme si to opravdu dovolit. Poukazy je nutno uplatnit na plavbu.  Vyplacení poukazů bude opravdu obrovský problém zejména u CK, které vystavovali poukazy LEX VOUCHER, protože pokud se letní sezona dobře nerozjede, nemají šanci peníze za poukazy vrátit. Zálohy jsou zaplaceny u hotelů, dopravců – a nikdo tyto zálohy nevrátí zpět. A cestovní kanceláře teď už opravdu nemají prostředky, aby to mohly dotovat se svého. Na víc téměř žádná CK aktuálně nemá šanci dostat třeba překlenovací úvěr. To je začarovaný kruh. Zkrátka zájezdy se musí odjet. Jiné řešení není.

Nemyslíte, že klienti budou cestovky žalovat?
A čeho tím dosáhnou? Cestovky peníze nemají - to je realita, ty zálohy opravdu není z čeho vyplácet. Takže ano, podat žalobu mohou. Ale dosáhnou jen toho, že budou mít za cca 2 roky v ruce rozsudek soudu. Za tu dobu už mohli mít klidně svoji dovolenou odjetu a bez problémů. Pochopitelně některé cestovní kanceláře to může vrhnout i do insolvence, a to už je úplně špatně jak pro cestovku, tak pro klienta. Takže přesto, že je to velmi nepříjemné jak pro klienty, tak pro cestovní kancelář, je opravdu nutno navzájem spolupracovat. Pokud nechci jet letos, odložím dovolenou na pozdější dobu. A pokud bude cestovka fungovat, o své peníze klienti rozhodně nepřijdou, protože poukazy jsou pojištěny proti úpadku CK.

Ale přece, je to už dlouhá doba. Chápou to klienti?
Ano je to dlouhá doba, ale jsem přesvědčen, že se to klientům vrátí. U nás už je to i vidět. Připravujeme pro klienty doplňkové služby, které dříve bývaly za příplatek a snažíme se klientům nabídnout vždy něco na víc, abychom jim i tímto poděkovali za jejich důvěru a trpělivost. Konkrétně u nás je to rozšířený servis v autobusech během přepravy, návštěvy dalších míst a destinací během zájezdů, servis delegátů v destinacích a podobně. Rozhodně se budeme snažit, aby všichni s námi zažili úplně jinou dovolenou. A podobně to mají i kolegové z jiných CK, které zatím situaci zvládli.

Máte nějaké přání?
Ano. Zdraví, rozum a návrat k normálnímu životu. Zdraví opravdu pro všechny a rozum taktéž. Nikdy bych tomu nevěřil, ale ten je taky velmi důležitý. Vždyť to všichni vidíme kolem nás. Každého z nás pandemie nějak poznamenala. Ani si to neuvědomujeme, ale především děti, studenti, starší občané…  Musíme to nějak zvládnout a vzájemně si pomáhat. A taktéž bych osobně chtěl poděkovat každému našemu klientovi a říci mu do očí, jak moc mi na něm záleží.

Takže světlo na konci tunelu…?
Kdo sledoval náš facebook, anebo byl s námi na poslední plavbě MSC SEASIDE , tak viděl, že jsme si to opravdu užívali. Zejména poslední dny. Itálie doslova šlapala. Kavárny, obchůdky, pouliční prodavači, malíři, zmrzlina, pizza – po tom roce to bylo opravdu pohlazení na duši. 

VÍTEJTE NA BEZPEČNÉ BUBLINOVÉ PLAVBĚ


RIVIERA TOUR 2.3.2021

MSC Cruises nabízí bezpečnou a bez stresovou dovolenou. Nastoupit na výletní loď MSC je jako vstoupit do bezpečné bubliny. Díky našemu přísnému protokolu o zdraví a bezpečnosti, uznanému italskými i evropskými úřady, nám bylo umožněno přivítat na palubě tisíce hostů, protože jsme 16. srpna 2020 znovu vypluli. Znovu objevte radosti z cestování, objevte svět, show nebo večer v gurmánské restauraci při západu slunce.
Zdokonalená opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost jsou navržena tak, aby zajistila, že MSC Cruises zachová zážitek z dovolené od rezervace po palubu. Společnost MSC Cruises průběžně hodnotí vývoj v reakci na situaci COVID-19 a uplatňuje přísná opatření. MSC Cruises podle potřeby přizpůsobí opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

REZERVACE PLAVBY
 Proces rezervace bude aktualizován o další informace a nové podmínky dle aktuální situace.
 Požadavek kontaktních údajů pro každého hosta se stane povinným v případě důležitých aktualizací. Vyžadujeme vždy přímý kontakt na klienta.
 Snadné odbavení elektronickou poštou umožní hostům přijímat palubní lístky, cestovní dokumentaci a povinné zdravotní dotazníky: Vše je také zasláno písemně poštou.
 Důrazně doporučujeme rezervovat palubní balíčky a výlety před plavbou, abyste se vyhnuli frontám a zabezpečili si místo
 MSC Cruises vyžaduje, aby všichni hosté měli uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika související s COVID-19. Hosté si mohou vybrat pojištění MSC  COVID - nový ochranný plán MSC COVID-19, který zajistí pokrytí před, během a po plavbě, včetně zrušení. A stejně jako zdravotní a související náklady na dopravu.

NALODĚNÍ
 48 hodin před naloděním musí hosté, vstupující na italské území ze zahraničí, povinně absolvovat test COVID-19 (RTPCR nebo antigen- dle epidemiologické situace země) a to včetně dětí nad 2 roky věku.. Výsledky testů budou vyžadovány při nalodění.
 Zdravotní prohlídka pro všechny hosty před naloděním je povinná, včetně povinného zdravotního dotazníku (zaslaného v cestovním lístku), bezkontaktní kontrola teploty a test COVID-19
 Nově navržené procesy pro nalodění s přiděleným časem příjezdu do přístavu pro správu toku hostů a usnadnění sociálního distancování
 Vylepšená sanitační opatření v terminálu výletních lodí, která dodržují stejně vysoké standardy jako na palubě
 Vstup nebude umožněn hostům vykazujícím známky nemoci, jako je horečka (> 37,5 ° C), kašel, dušnost, zimnice, bolesti svalů / těla, únava, bolest hlavy, bolest v krku a ztráta chuti / vůně nebo v případě možného vystavení podezřelému nebo potvrzenému případu COVID-19, 14 dní před naloděním

STANDARDY SANITACE A ČISTOTY NA PALUBĚ
 Nové sanitační metody včetně elektrostatických postřikovačů pro hubení bakterií a virů a použití nemocničních dezinfekčních prostředků
 Zvýšená frekvence čištění na celé lodi dobře vyškoleným personálem se zaměřením na vysoký provoz a často se dotýkaných oblastí. Veřejné prostory jsou desinfikovány každou noc dezinfekčním prostředkem
 Kabiny denně čištěny s pečlivou pozorností k pravidelně se dotýkajícím se povrchům a dodatečné hloubkové čištění na konci každé plavby
 100% čerstvého vzduchu přiváděného do všech kajut a veřejných prostor a bez zpětné cirkulace vzduchu mezi kajutami nebo uvnitř lodi.


VYLEPŠENÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY KVALIFIKOVANÝMI ZAMĚSTNANCI
 Jedno další testování antigenu COVID-19 pro všechny hosty během plavby kromě denní bezkontaktní kontroly teploty
 V případě příznaků podobných chřipce by hosté měli okamžitě informovat lékařské centrum a bude jim poskytnuta bezplatná léčba
 Zvýšený počet kvalifikovaného zdravotnického personálu na palubě, podporovaný specializovaným lékařským týmem na pevnině, který je vyškolen k léčení COVID-19 a plánem reakce zavedeným u místních úřadů
 Plně vybavené lékařské centrum včetně testovacího zařízení COVID-19 a ventilátorů
 Vyhrazené izolační postupy pro podezřelé případy a vyhrazené izolační zóny se samostatným přívodem vzduchu
 Bezplatný náramek MSC for Me poskytovaný všem hostům a posádce, který usnadňuje sledování blízkosti a kontaktů.

DOBŘE VYŠKOLENÁ, DOBŘE VYBAVENÁ A ZDRAVÁ POSÁDKA
 Kromě častých rozsáhlých zdravotních prohlídek a lékařských prohlídek včetně testování COVID-19 před naloděním
 Testování COVID-19, každodenní monitorování zdraví a kontrola teploty na palubě
 Ochranné pomůcky používané posádkou, jako jsou obličejové masky a rukavice
 Specifický průběžný výcvik pro celou posádku na novém vylepšeném protokolu.

 
NA PLAVBÁCH MSC
MSC Cruises zachová jedinečnost zážitku a zároveň zajistí zdraví a bezpečnost při čemž hosté a posádka jsou chráněni. MSC Cruises uspořádá aktivity, které zajistí, aby  hosté mohli dodržovat zodpovědný společenský odstup. Ve společných prostorách budou vyžadovány roušky, nicméně masky není nutné používat v restauracích, barech, saloncích a na palubě lodi při relaxu. Hosté si budou i nadále užívat jedinečných zážitků, včetně oceněných představení, stolování na světové úrovni, exkurzí, rodinných aktivit, butiků, kosmetických a fitness služeb, poutavých akcí a mnoho dalšího.

RESTAURACE, BARY & SALONY
 Služba bude upravena tak, aby respektovala sociální distancování: budou se podávat všechna jídla a nápoje hostům u jejich stolu. V bufetové restauraci bude dočasně nedostupná samoobsluha a jídlo bude dle výběru servírováno hostům.
 Pro bezkontaktní zážitek budou mít hosté přístup k nabídkám restaurací a barů z jejich mobilních telefonů naskenováním QR kód. Aby se minimalizovala rizika, společnost MSC Cruises přizpůsobila procesy pro objednávání, přípravy, poskytování, konzumace a placení za stravovací a nápojové služby.


 
SHORE EXCURSIONS - VÝLETY V DESTINACÍCH
 Hosté, kteří chtějí navštívit jednotlivé destinace během plavby, mohou učinit pouze za účasti na výletech MSC CRUISES. Svévolné opuštění paluby není možné.
 Výlety jsou připraveny za stejně vysokých standardů ochrany zdraví a bezpečnosti na pevnině jako na palubě.
 Výlety si můžete vybrat předem a zahrnout do ceny plavby anebo dokoupit na palubě lodi.
 U plaveb s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR bude v každé destinaci připraven speciální výlet s překladem do českého jazykaZÁBAVA A AKTIVITY
 Nově navržené aktivity s menší velikostí skupin budou představeny s tematickými událostmi, zábavné hry, aktivity pro děti a rodiny, talentové show, fitness, tanec a další.
 Široká škála aktivit včetně představení, zábavy a dětského klubu budou k dispozici na základě rezervace bez příplatku.
 Hosté mohou palubní program procházet digitálně pomocí aplikace MSC for Me
 digitální kanály * (mobilní aplikace, inteligentní televize v kabině, interaktivní dotykové obrazovky) a zarezervovat si oblíbené aktivity po telefonu nebo osobně na vyhrazených místech.
 Jelikož se kapacita divadla sníží, aby se zajistilo odpovědné sociální distancování, plán zábavy se prodlouží, takže si všichni naši hosté mohou stále užívat širokou škálu oceněné show v několika opakujících se vystoupení.
 

VENKOVNÍ OBLASTI A BAZÉNY
 Všechny otevřené paluby budou přístupné a budou k dispozici bazény, vířivky a aquapark k dispozici se sníženou obsazeností, aby se zajistilo sociální distancování.
 Lehátka budou oddělena ve shlucích, sanitovány po každém použití a hlubší sanitace bude probíhat každou noc.
 
HOSTITELSKÉ SLUŽBY
 Nové palubní informační centrum bude k dispozici telefonicky v den nalodění, aby zvládly osobní otázky, a předešlo se frontám.
 Doporučeno používat digitální služby k vyhledání informací, jako je MSC for Me * (mobilní aplikace, incabin inteligentní televize, interaktivní dotykové obrazovky).
 Důrazně doporučujeme bezhotovostní platby.

S covidem přišly nové situace a problémy, které si před covidovou situací nikdo nedokázal představit ani v tom nejlepším sci-fi filmu. To, co jsme viděli ve filmech, najednou byla realita.  A nikdo z nás na tuto situaci nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat anebo předpovídat. V návaznosti na tuto situaci bylo opravdu nutné, aby se upravily podmínky účasti na plavbách, které v určitých návaznostech mají omezující účinek na klienta samotného anebo jej krátí na jeho právech. Tyto omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá ustanovení mohou dle právního názoru být v rozporu s právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí anebo si zájezd-plavbu zakoupí. Nicméně respektování a uznání podmínek je podmínkou pro účast klientů na plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do ukončení pandemické situace.


 

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL COVID 19

Z důvodů pandemie COVID 19 jsou s platností od 1.9.2020 aktualizovány podmínky účasti na plavbách a opatření v rámci pandemie COVID 19 platné do odvolání.

S covidem přišly nové situace a problémy, které před covidovou situací si někdo nedokázal představit ani v tom nejlepším sci-fi filmu. To co jsme viděli ve filmech najednou byla realita.  A nikdo z nás na tuto situaci nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat a nebo předpovídat. V návaznosti na tuto situaci bylo opravdu nutno, aby se upravili podmínky účasti na plavbách, které v určitých návaznostech mají omezující účinek na klienta samotného a nebo jej krátí na jeho právech. Tyto omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá ustanovení mohou dle právního názoru být v rozporu s právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí a nebo si zájezd-plavbu zakoupí. Nic respektování a uznání podmínek je podmínkou pro účast klientů na plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do ukončení pandemické situace. 


VOP MSC CRUISES-VOP RIVIERA TOUR-BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL-VOP POJIŠTOVNA SLAVIA


PDF BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL - aktualizované podmínky účasti na plavbách COVID19

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ SPOLEČNOSTÍ

S cílem zajištění zdraví a bezpečí klientů během plavby vyvinula společnost řadu procedur, kterými se bude řídit po dobu celé plavby, počínaje rezervačním procesem až do vylodění. Z bezpečnostních důvodů má dopravce, organizátor, delegát a nebo kapitán právo zamítnout nalodění, popř. nařídit předčasné vylodění komukoli, kdo se neřídí těmito procedurami a po zdravotní prohlídce nesplňuje podmínky pro účast na plavbě nebo zájezdu. Klienti jsou povinni respektovat  a přimout následující opatření:

 

 

Bezpečnostní předpis

 

PŘED ODJEZDEM

Během rezervace musí klient poskytnout společnosti kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou adresu) všech osob, které jsou v rezervaci zahrnuté. Společnost poskytne klientům přesné instrukce ohledně přípravy zavazadel, která budou odbavena při nalodění. Prosíme klienty, aby cestou z domova do přístavu používali roušky a antibakteriální gel. Každý klient zahrnutý v rezervaci bude vyzván k vyplnění povinného zdravotního dotazníku zaslaného spolu s palubním lístkem a k odevzdání dotazníku zdravotníkům ne dříve než 6 hodin před naloděním. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou odpovědni za vyplnění dotazníku dětí, které s nimi cestují. Při nalodění budou klienti vyzvání k potvrzení, že informace vyplněné v dotazníku se od vyplnění nezměnily.

DOTAZNÍK

PŘED ODJEZDEM

48 HODIN

Plavební společnost vyhodnocuje zdravotní rizika dle aktuální epidemiologické situace. Toto vyhodnocení platí jeden týden a s ním jsou vázány povinnosti PCR testů o rizikových zemí. Pokud je země, odkud klient odjíždí riziková, musí si zajistit sám na své vlastní náklady ANTIGENNÍ A NEBO PCR test, maximálně 48 hodin před naloděním. to včetně dětí nad 2 roky věku.Výsledky budou vyžadovány při nalodění. Výsledky testu musí být v anglickém jazyce a klient je povinen připravit si před odjezdem celkem pět výtisků testů. Test musí být negativní. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnut odjezd již z ČR a zamítnuto nalodění. O nutnosti testu se informujte u CK. Výsledky negativního testu je nutno zaslat na CK nejpozději 24 před naloděním. Palubní lístek bude vystaven až po zaslání negativního PCR testu.

PCR TEST

ANTIGENNÍ TEST

ODJEZD Z ČR BUSEM

V případě organizovaného zájezdu je pokud v instrukcích není uvedeno jinak postupovat dle výše uvedených bodů. Negativní PCR test klient předkládá delegátovi před nástupem do autobusu. Při nástupu do autobusu bude klientovi změřena teplota, která nesmí přesáhnout hodnotu 37,5stupně. V případě teploty vyšší bude klientovi odepřen vstup do autobusu. Dle epidemiologické situace, je možné, že budete ještě před nástupem do busu vyzváni k antigennímu testu.

Každý klient má v buse přesně stanové místo a nesmí jej v žádném případě měnit, jinak bude vyloučen z přepravy. Klienti jsou povinni uposlechnout bezpečnostních pokynů posádky busu. Při každém nástupu do busu je povinnost provedení desinfekce rukou. Musí se používat roušky dle aktuální epidemiologické situace.

BUS

PCR TEST

TEPLOTA

NALODĚNÍ

Klienti jsou povinni dostavit se do přístavu v čase předem určeném a vyznačeném na jejich palubním lístku, aby se zamezilo riziku masového shromažďování.

   Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude mu povoleno nalodění a bude mu poskytnuta asistence na pevnině.

V případě požadavku PCR testů před odjezdem se předkládá jeden výtisk PCR testu při příjezdu do Rakouska, jeden při příjezdu do Itálie, jeden při příjezdu do přístavu a jeden při nalodění v přístavu. Musí se používat roušky.

NUTNÝ ČAS NALODĚNÍ

PŘED NALODĚNÍM

Během procedury nalodění budou všichni klienti  dle předpisů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí podrobeni a povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou vyžadovány při nalodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto nalodění a bude jim poskytnuta zdravotní asistence na pevnině. Musí se používat roušky. V případě pozitivního testu byt jednoho klienta ze skupiny, kteří cestovali společným dopravním prostředkem, nebude umožněno vstup na palubu žádné z osob cestujících ve stejné skupině.

TEST PCR

V PŘÍSTAVU

BĚHEM

PLAVBY

Můžou se provádět denní kontroly a zdravotní asistence. Zpravidla se provádí měření teploty při vstupu do restaurace u snídaně a večeře. Tato procedura není nijak náročná a nezasahuje do celkového komfortu plavby.

Taktéž při vstupu do restaurací platí povinnost desinfekce rukou a dodržování usazení míst v restauraci a nebo bezpečných rozestupů.

Během plavby bude klientům kontrolována teplota a pokud to bude nutné, budou procházet dalšími zdravotními opatřeními, pokud to společnost, lékař na palubě nebo kapitán uzná za vhodné. Cestující, u kterých se rozvinuly příznaky nebo horečka, jsou požádáni, aby ze své kajuty okamžitě zavolali lékařské středisko lodi. Cestující budou vyzváni, aby poskytli svou cestovní historii a budou izolováni. Stejný proces bude vyžadován u blízkých kontaktů ubytovaných ve stejné kajutě a členů rodiny. V případě podezření na symptomy prosíme cestující o kontakt lékařského střediska na lodi, které jim dále bude asistovat.

Lékař na palubě si vyhrazuje právo nařídit cestujícím, aby neopouštěli svou kajutu a nebo vylodění v případě přítomnosti příznaků spojených s COVID-19. Po celou dobu plavby budou dostupné bezplatné lékařské prohlídky týkající se příznaků COVID-19. Musí se používat roušky.

MĚŘENÍ

TEPLOTY

BĚHEM

PLAVBY

Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle předpisů od autorit.

Kromě zachování sociálního distancování, není-li v palubním značení uvedeno jinak, je cestující povinen vždy nosit roušku ve vnitřních veřejných prostorách, s výjimkou sezení v barech a restauracích. Ve venkovním prostorách je rouška povinná, pouze pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost, pokud není na palubních značkách uvedeno jinak. Cestující budou požádáni, aby si často myli ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem na ruce a nedotýkali se nosu, očí a úst bez předchozího mytí rukou. Je požadováno dodržování správné etikety při kašlání nebo kýchání a udržování společenského odstupu nebo používání roušek, pokud není možné dodržet fyzický odstup.

Služby na palubě mohou podléhat změnám na základě místních předpisů nebo jiných omezení přijatých nebo odkazovaných na situaci COVID-19. Musí se používat roušky.

ROZESTUPY

BĚHEM

PLAVBY

Všechny zábavní aktivity musí být organizovány podle konkrétních protokolů, které je třeba dodržovat na palubě, mimo jiné jde o čištění a dezinfekci materiálů, omezení počtu účastníků, sociální distancování, nošení roušky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci, kde by podle jejich uvážení hrozilo riziko šíření infekce COVID-19. Skupiny jsou omezeny počtem klientů dle aktuálních předpisů. Musí se používat roušky.

ZÁBAVNÍ AKTIVITY

VÝLETY

BĚHEM

PLAVBY

S cílem chránit zdraví cestujících, snížit riziko infekce na pevnině a zajistit, aby všechny aspekty zkušeností cestujících během exkurze byly plně v souladu s palubními zdravotními a hygienickými normami, vystupování z lodi během kotvení v přístavu je povoleno pouze v rámci exkurze organizované společností MSC Cruises.

Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout na palubu cestujícího, který sám vystoupil z lodi v rozporu s výše uvedeným pravidlem. Na pevnině jsou cestující povinni přísně dodržovat opatření určená průvodcem a předepsaná místními úřady.

Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude u povoleno nalodění a bude mu poskytnuta asistence na pevnině. Na výletech se musí používat roušky. Skupiny při výletech jsou omezeny počtem klientů dle aktuálních předpisů. Musí se používat roušky.

VÝLETY JEN

S MSC

ROUŠKY

BĚHEM

PLAVBY

Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle předpisů od autorit. Roušky, pokud není uvedeno jinak se musí používat :

·         na chodbách a společných prostorech

·         při výletech v destinacích

·         v divadle

·         při tanečních hodinách a tanci

·         v obchodech

·         v restauracích a barech mimo konzumaci jídla pití

Roušky se nemusí používat pokud je zaručen minimální rozestup 2 m od dalších osob na venkovních palubách, u bazénů, na lehátkách apod.

KAŽDÝ DEN

DOSTANETE

JEDNORÁZOVOU

ROUŠKU

 

PCR TEST

VYLODĚNÍ

Během procedury před vyloděním budou všichni klienti  dle předpisů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí podrobeni a povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou vyžadovány při vylodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto standartní vylodění a bude jim poskytnuta zdravotní asistence na pevnině. Musí se používat roušky. Výsledek testu obdrží klienti v písemné formě na kajutu na vyžádání.

TEST PŘED

VYLODĚNÍM

POJIŠTĚNÍ

Každý cestující je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce prázdninového balíčku. Musí krýt rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Toto pojištění je cestující povinen doložit pořadateli nebo organizátorovi plavby-zájezdu nejméně 5 dnů před začátkem plavby-zájezdu. Pokud tak cestující neuskuteční, nebude mu umožněno účasti na plavbě-zájezdu bez nároku na odškodnění nebo kompenzace.

Dovolujeme si všechny klienty informovat, že ve spolupráci s plavební společností MSC CRUISES jsme schopni Vám zprostředkovat pojištění, které kryje rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci v ceně 790 Kč/osoba/plavba/7 nocí

 

ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

Bezpečnostní opatření přijatá společností za účelem prevence infekcí COVID-19 vyžadují zpracování některých osobních údajů považovaných za „zvláštní kategorie údajů“ podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).

Pokud je to možné, souhlas hostů se shromažďuje v souladu s ustanoveními čl. 9 odst.1 GDPR. Tam, kde shromažďování souhlasů není možné z objektivních důvodů, ale je zapotřebí zpracování osobních údajů, aby bylo zajištěno přijetí preventivních opatření a zabránění šíření choroby COVID-19, čl. 9 odst. 2 slouží jako právní základ pro provedení zpracování.

 Sběr a zpracování údajů se provádí v souladu se zásadami zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu a ukládání, minimalizace údajů, přesnosti údajů a důvěrnosti a integrity. Osobní údaje shromážděné a zpracované pro tyto účely nebudou použity k žádným jiným účelům a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou mimo skupinu MSC Cruises a CK RIVIERA TOUR s výjimkou

a) umožnění hostům využívat jejich pojistnou smlouvu COVID-19,

b) zajištění, aby hostům byly poskytovány příslušné lékařské služby v nemocničních zařízeních, v případě, že je nutné vylodění,

c) zajištění repatriace, je-li požadována, a (d) kde byl poskytnut souhlas hosta.

Chcete-li získat více informací o zpracování údajů požadovaných postupy COVID-19 a uplatnit práva subjektu údajů, kontaktujte inspektora ochrany údajů na [email protected] nebo [email protected]

 

ODPOVĚDNOST

POŘADATELE

PLAVBY

Pořadatel nebo organizátor plavby organizuje plavby a zájezdy v různých světových destinacích, které mohou mít různé právní předpisy a nařízení. V různých místech nebo navštívených místech mohou během plavby –zájezdu  nebo i před účastí na plavbě -zájezdu vzniknout situace, které není pořadatel nebo organizátor plavby-zájezdu schopen ovlivnit, změnit, zmírnit.

     Pokud taková situace nastane a pořadatel a nebo organizátor plavby není schopen plavbu –zájezd uskutečnit z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situace  v zemích nebo v destinacích  vyhrazuje si pořadatel a nebo organizátor právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, pandemie, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takovém případě není možno tuto situaci považovat jako vadu plavby-zájezdu. Právě pro tyto situace je každý cestující povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce plavby-zájezdu. Pojištění krýt rizika související s pandemiemi a pandemií COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Plavební společnost nebo organizátor plavby může klientovi nabídnout přeložení zájezdu dle svých možností a dispozic.   

    Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti

  


Vylodění a cesta do ČR od 15.2.2021:

před vyloděním se na lodi ještě účastníte antigenního testu a obdržíte i písemné potvrzení o provedeném antigenním testu, což je skvělé pro návrat do ČR. Přes Itálii a Rakousko potřebujete na přejezd dokument, který obdržíte v pokynech k odjezdu na plavbu. Antigenní  test předkládáte na státní hranici s ČR.

*Před příjezdem do ČR jste povinni se zaregistrovat na stránce https://plf.uzis.cz/

*Po příjezdu si musíte nechat udělat druhý PCR test v ČR, nejpozději do 5 dnů

*Do doby vyhotovení druhého PCR testu musíte být v samoizolaci

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR- PDF SOUBOR

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM ZEMÍ k 15.2.2021

 Itálie je oranžová a některé regiony i v barvě bílé. Nic méně MZ ČR má stále Itálii zařazenu jako červenou. Při příjezdu do ČR je k 15.2.2021 nutno zaregistrovat se v příjezdovém systému jít do 5 denní karantény a následně ještě po 5 dnech PRC Test. Proč je toto nařízení vlády vydáno nám opravdu není jasné zejména pro skutečnost, že ČR je jedna z nejrizikovějších zemí v Evropě do které přijíždíte z Itálie, kde je riziko nízké až velmi nízké.

Odběrová místa COVID-19

Můžete hledat dle polohy, okresu apod., a to včetně přehledu obsazenosti daných míst.

Přehled odběrových míst na antigenní testy: https://testovani.uzis.cz/Anti...

Přehled odběrových míst na PCR testy: https://testovani.uzis.cz/


 

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme