Situaci , jaká vznikla ohledně pandemie Covid 19 nepředpokládal a ani nemohl předpokládat vůbec nikdo. Ani cestovní kanceláře a ani klienti a nebo třeba pojištovny, dopravci, hoteliéři.

V roce 2020 jsme se maximálně snažili situaci řešit, nic méně museli jsme uznat, že situace je nepředpovídatelná a každém případě my se budeme muset přizpůsobit dané situace, než že se situace přizpůsobí nám. Jedinou možností, jak současnou situaci zvládnout je navzájem se pochopit. Jak cestovní kancelář, tak klient. Bez vzájemného pochopení a důvěry není dál žádné cesty.

Klient:

Objednal si dovolenou a zaplatil zálohu nebo i doplatek zájezdu-plavby. Z důvodu pandemie byla plavba zrušena a nebo přeložena na pozdější termín. CK vystavila klientovi poukaz. Důrazně upozorňujeme, že naše CK nevystavuje až na vyjímky poukazy LEX VOUCHER, ale vlastní poukazy na plavby s již předem přiznanou kompenzací.

Cestovní kancelář:

Cestovní kancelář zájezd-plavbu pro klienta připravila a zaplatila zálohové platby u dodavatelů služeb. Splnila tedy svoji povinnost vůči klientovi-zákazníkovi.

Pokud se zájezd –plavba nemohla uskutečnit, zákazník byl o této situaci informován a většinou mu byl nabídnut poukaz s kompenzací. Výše kompenzace je stanovena od výše uhrazené zálohové platby. Zaplacenými zálohovými platbami cestovní kancelář nedisponuje a od dodavatele služeb je zpět nedostane. Tyto služby se musí tzv. „odjet“ , neboli vyčerpat u dodavatelů služeb. Při podpisu cestovní smlouvy každý zákazník –klient tyto podmínky odsouhlasil s je těmito podmínkami vázán.

 

Jaký bude další postup

 

Plavby

Plavební společnost od srpna 2020 provozuje úspěšně plavby na nejmodernější lodi MSC GRANDIOSA v Západním středomoří a MSC MAGNIFICA ve Východním středomoří. Každý klient, který obdržel poukaz má možnost se těchto plaveb účastnit a svůj poukaz vyčerpat uskutečněním plavby. Tyto plavby splňují nejnáročnější bezpečnostní předpisy a opatření k ochraně zdraví. U těchto plaveb je nutno dodržovat bezpečností protokol během plavby. Pokud pandemická situace v naší zemi nedovoluje účast na plavbě, jedná se o vadu na straně klienta, ne pořadatele a nebo organizátora plavby-zájezdu. Plavby s bezpečnostním protokolem se budou realizovat do ukončení pandemické situace. CK RIVIERA TOUR je připravena zajistit pro Vás tuto plavbu v plném rozsahu.

 

Vystavené poukazy

Vystavené poukazy můžete použít následovně:

 • Vystavený poukaz včetně přiznaných bonusů použijete na jakou-koli plavbu s dopravou a delegátem do 31.12.2021. Vybrat si můžete z aktuální nabídky CK RIVIERA TOUR

 • Vystavený poukaz včetně přiznaných bonusů vyjma bonusu boarding credit můžete využít na jakou - koli plavbu s dopravou a delegátem z nabídky CK RIVIERA TOUR  do 31.12.2022.

 • V případě, že vystavený poukaz nevyužijete na plavby do 31.12.2021, automaticky se Vám převádí jeho platnost do 31.12.2022 včetně přiznaných bonusů vyjma bonusu boarding credit

 • Vystavené poukazy není možno současné době vrátit zpět a nebo je vyplatit. Cestovní kancelář nedisponuje zaplacenými zálohovými platbami. O vyplacení poukazů je možno uvažovat až po plném obnovení výletních plaveb MSC CRUISES.

   

Plavby v době coronavirové epidemie do 31.12.2020

Plavební společnost od srpna 2020 provozuje úspěšně plavby na nejmodernější lodi MSC GRANDIOSA v Západním středomoří a MSC MAGNIFICA ve Východním středomoří. Plavební společnost a naše cestovní kancelář je schopna zabezpečit zájezd-plavbu v souladu s zněním cestovní smlouvy a všeobecnými  obchodními podmínkami cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  a podmínkami účasti na plavbách MSC Cruises. Obě lodě splňují nejnáročnější požadavky pro výletní plavby a dodržení tak zákonného ustanovení dodání smluvených služeb. Dovolujeme si Vás však upozornit, že na základě ustanovení podmínek účasti na plavbě má právo plavební společnost z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany života a zdraví účastníků plavby změnit itinerář plavby a i loď samotnou. V takovém případě je klient povinen z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany života a zdraví účastníků plavby bezpečnostní opatření a nastavený bezpečnostní protokol plavby. (dodržování bezpečnostních opatření na lodi, povinnost nosit roušky a dodržovat bezpečnostní předpisy včetně povinnosti umožnit bezpečnostních testů před vstupem na loď a během plavby, či strpět omezení během plavby, omezení možnosti návštěvy destinací a podobně. V této věci si dovolujeme upozornit skutečnost, že jednotlivé destinace během plavby je možno absolvovat pouze dle bezpečnostního protokolu plavby- pouze organizované výlety prostřednictvím MSC Cruises). Naše cestovní kancelář i plavební společnost je tak připravena poskytnout vám deklarované služby. Nic méně pro komfort a zážitek z dovolené opravdu doporučujeme využití možnosti přeložení plavby na pozdější období a nechat si tak vystavit poukaz, který je pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.   

Jelikož si uvědomujeme, že klienti mohou mít za současné situace z účasti na plavbě obavy a nebo nejsou ochotni akceptovat bezpečnostní protokol umožňujeme všem klientům , kteří mají uzavřené cestovní smlouvy do 31.12.2020 možnost:

 • Přeložení zájezdu (a) na Vámi vybraný zájezd z aktuální nabídky CK RIVIERA TOUR zveřejněné na webu www.rivieratour.cz . Vystavíme Vám novou cestovní smlouvu a Vaše původní cestovní smlouva bude zrušena. Vaši již zaplacenou zálohovou platbu převedeme na novou cestovní smlouvu. Jako poděkování od nás obdržíte bonus, jehož výše je stanovena dle výše zaplacené zálohy a bude již uvedena v nové cestovní smlouvě. Novou cestovní smlouvu se převádí i případné zaplacené pojištění v plném rozsahu. Všechny tyto smlouvy jsou pojištěny proti úpadku CK.

 • Vystavení poukazu (b)  na další plavbu připadá k úvahu, pokud nemáte zájem zájezd hned přeložit na Vámi vybraný zájezd a chcete se rozhodnout později. V takovém případě Vám vystavíme poukaz na výběr Vaší budoucí plavby. Vaši již zaplacenou zálohovou platbu převedeme na tento poukaz. Jako poděkování od nás obdržíte bonus, jehož výše je stanovena dle výše zaplacené zálohy a bude již uvedena na výši-hodnotu cestovního poukazu. V případě, že se rozhodněte poukaz nevyužít, je možno jej bezplatně vrátit do 5 dnů od obdržení poukazu. Po uplynutí této doby je poukaz zaregistrován u plavební společnosti a cestovní kanceláře a je platný v plném rozsahu.

 • Cestovní poukaz (b)  je nutno využít výhradně na nově vybrané plavby a nelze jej zpětně finančně kompenzovat do doby platnosti poukazu. V případě, že v době platnosti poukazu nebudou z důvodu pandemie covid obnoveny všechny výletní plavby, platnost případné finanční kompenzace se posouvá o tuto dobu. Všechny tyto smlouvy jsou pojištěny proti úpadku CK.

 

Plavby v době coronavirové epidemie od 1.1.2021

Dle aktuální situace je predikce uvolňování na rok 2021 značně nejistá. Proto nelze s absolutní určitostí vyžadovat informace o budoucích zájezdech- plavbách. Cestovní kancelář a plavební společnost velmi pečlivě vyhodnocuje aktuální situaci a velmi pružně reaguje na vzniklou situaci i v řádu hodin. Všechny zájezdy- plavby jsou další období zarezervovány u plavební společnosti a zabezpečena doprava do přístavů včetně všech objednaných služeb v souladu s cestovní smlouvou. Nic méně mohou vzniknout situace, se kterými bychom Vás rádi seznámili:

 • Změna zájezdu-plavby z důvodu covid 19  (a)

  Pokud z důvodu epidemie covid není možno do určité destinace cestovat, nelze tuto skutečnost dle VOP považovat za vadu zájezdu-plavby a pořadatel má právo z bezpečnostních a zdravotních důvodů změnit loď i itinerář plavby. Zájezd tedy nebude zrušen. V takovém případě Vám bude nabídnuta v souladu s VOP náhradní plavba, a nebo možnost alternativního řešení ve formě:

 • Přeložení zájezdu na Vámi vybraný zájezd z aktuální nabídky CK RIVIERA TOUR zveřejněné na webu www.rivieratour.cz . Vystavíme Vám novou cestovní smlouvu a Vaše původní cestovní smlouva bude zrušena. Vaši již zaplacenou zálohovou platbu převedeme na novou cestovní smlouvu. Jako poděkování od nás obdržíte bonus, jehož výše je stanovena dle výše zaplacené zálohy a bude již uvedena v nové cestovní smlouvě. Novou cestovní smlouvu se převádí i případné zaplacené pojištění v plném rozsahu. Všechny tyto smlouvy jsou pojištěny proti úpadku CK.

 • Vystavení poukazu (b) na další plavbu připadá k úvahu, pokud nemáte zájem zájezd hned přeložit na Vámi vybraný zájezd a chcete se rozhodnout později. V takovém případě Vám vystavíme poukaz na výběr Vaší budoucí plavby. Vaši již zaplacenou zálohovou platbu převedeme na tento poukaz. Jako poděkování od nás obdržíte bonus, jehož výše je stanovena dle výše zaplacené zálohy a bude již uvedena na výši-hodnotu cestovního poukazu. V případě, že se rozhodněte poukaz nevyužít, je možno jej bezplatně vrátit do 5 dnů od obdržení poukazu. Po uplynutí této doby je poukaz zaregistrován u plavební společnosti a cestovní kanceláře a je platný v plném rozsahu.

 • Cestovní poukaz (b) je nutno využít výhradně na nově vybrané plavby a nelze jej zpětně finančně kompenzovat do doby platnosti poukazu. V případě, že v době platnosti poukazu nebudou z důvodu pandemie covid obnoveny všechny výletní plavby, platnost případné finanční kompenzace se posouvá o tuto dobu. Všechny tyto smlouvy jsou pojištěny proti úpadku CK.

  Vysvětlivky:

 1. Zákazník má právo požádat cestovní kancelář v době platnosti poukazu o náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

 2. Peněžitý dluh cestovní kanceláře, jehož plnění bylo odloženo po dobu platnosti poukazu, se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu. Nepožádá-li zákazník o náhradní zájezd nebo se s cestovní kanceláří na náhradním zájezdu do doby platnosti poukazu, je mu cestovní kancelář povinna vrátit veškeré uhrazené platby do 14 dnů po ukončení platnosti poukazu za předpokladu obnovení provozu výletních plaveb. Poukaz je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Poukaz je nepřenosný.

 3. Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny naše vydané poukazy jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny SLAVIA POJIŠTOVNA a.s. a v případě úpadku cestovní kanceláře Vám příslušná zaplacená částka bude uhrazena pojišťovnou. Nikdo z nás za tuto situaci nemůže a opravdu nám nic jiného nezbývá, než spolupracovat a snažit se tak ochránit Vaše investice i naši cestovní kancelář. Moc vás poprosím o maximální schovívavost při řešení problémů s našimi zaměstnanci, budou se snažit maximálně vyjíst vstříc. Nic méně jsou jasně nastavená pravidla plavební společnosti a především současného trhu nehledě na některé zákony ČR, které není možné v praxi dodržet a realizovat. Jsme opravdu velmi moc rádi, že 95% klientů tuto situaci chápe a pomáhá nám.

   

Uzavřené cestovní smlouvy

Všechny již uzavřené cestovní smlouvy od 1.1.2021 jsou platné a není možno je bezplatně zrušit nebo změnit. Každá smlouva je již zaregistrována u plavební společnosti a plavební společnost neumožňuje bezplatné zrušení smlouvy. V případě požadavku ke zrušení cestovní smlouvy Vám budeme muset účtovat stornopoplatky dle aktuálního ceníku. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle všeobecných obchodních podmínek není v případě storna zájezdu-plavby jakákoli možnost změny výše poplatků nebo jejich slevy ať už z jakých-koli důvodů.

Plavební společnost neumožnuje  a všeobecné podmínky účasti na plavbě neumožňují zvýhodnění určité skupiny klientů ať už na základě pohlaví, věku, zdravotního stavu nebo jiných požadavků. Tuto důležitou informaci uvádíme z důvodů požadavků některých klientů na základě poukazů a zákonné úpravy v ČR – zákon LEX VOUCHER. Naše cestovní kancelář poukazy LEX VOUCHER nevystavuje.

 

 

 

 

Otázky a odpovědi k tématu:

 • 1/ Mám plavbu objednanou  od 1.1.2021. Můžu tuto plavbu bezplatně stornovat?

Ne v současné době to není možné, nic méně. Plavební společnost cca 1 měsíc před odjezdem vyhodnocuje celou situaci a na základě vyhodnocení se stanovují další řešení. V případě, že by byla plavba riziková nebo nebezpečná dojde k přeložení termínu plavby, přeložení na náhradní plavbu  a nebo jejího úplného zrušení. Postupovalo by se obdobným způsobem, jako v současné době.

 • 2/ Musím uhradit doplatek cestovní smlouvy, když nevím zda se plavba uskuteční?

Je to problém jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář musí plavební společnosti doplatit Vaši rezervaci v plné výši cca 50 dnů před vyplutím. Pokud tak neučiní, rezervace plavby se automaticky zruší a cestovní kanceláři jsou naúčtovány stornopoplatky. Z tohoto důvodu cestovní kancelář musí trvat na dodržení splatnosti cestovních smluv na měsíc červenec a dále. O nutnosti doplatku cestovní smlouvy Vás budeme informovat emailem.    


 • 3/ Můžu bezplatně stornovat plavbu, pokud na plavbu jedu od 1.1.2021 .....

Ne není to možné, v případě stornování zájezdu bychom se řídili VOP a účtovali bychom Vám stornopoplatek. Stornování plaveb je v tuto chvíli předčasné.  

 • 4/ Může jet na plavbu někdo místo mě, třeba dcera?

V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníka zájezdu. Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. Poplatek za změnu jména je stanoven na 2900.-Kč

 • 5/Jaká je výše stornopoplatků

Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí: Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné ve výši:

Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem -30% z celkové ceny zájezdu

 140-110dnů před odjezdem - 40% z celkové ceny zájezdu

 109-100dnů před odjezdem - 50% z celkové ceny zájezdu

 99-80dnů před odjezdem - 60% z celkové ceny zájezdu

 79-69 dnů před odjezdem -70% z celkové ceny zájezdu

 68-59dnů před odjezdem - 80% z celkové ceny zájezdu

 58-45dnů před odjezdem - 90% z celkové ceny zájezdu

 méně jak 44  100% z celkové ceny zájezdu

Do celkové ceny zájezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši.  Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze informační charakter. Upozornění: Některé nabídky uvedené v tomto katalogu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu

   

 • 6/ Co se stane, když je CK nucena plavbu zrušit?

je to obrovský problém. Nic méně vždy je bezpečí klientů na prvním místě. Vždy konzultujeme každou plavbu s plavební společností a náš zájem i plavební společnosti je zdraví a bezpečnost klientů. Mnohdy musíme ověřovat informace, protože informace v médiích a reálná situace v destinacích bývá často velmi odlišná. Pokud cestovní kancelář vyhodnotí zájezd jako rizikový a rozhodne se o jeho zrušení, pak dle možností řeší situaci následovně:

a/pokud je to možné, organizuje náhradní plavbu v jiném termínu

b/nabídne klientovi možnost přebukování plavby na jiný termín

c/nabídne klientovi použití zálohy na další plavbu z katalogu 2020-2021 za zvýhodněných podmínek

d/zájezd zruší

 • 7/ Co se stane, pokud na plavbu z důvodů současné situace nebude možné odcestovat?

V případě, že cestovní kancelář nebude moci zájezd- plavbu uskutečnit, tak zájezd přeloží na jiný termín. Takové opatření cestovní kancelář vyhodnocuje průběžně. Většinou nejpozději  do 10 dnů před naloděním oznámí klientům, že se zájezd nemůže uskutečnit a nabídne klientům několik možností řešení spočívajících od přeložení zájezdu, použití finančních prostředků na další zájezd za výhodných podmínek a podobně. Ke zrušení zájezdu a vrácení peněz se přistupuje až v krajním řešení. V takovém případě se postupuje v souladu se zněním VOP a možností cestovní kanceláře.

 • 8/ V mediích nás informovali o různých možnostech zrušení zájezdu, jak je to možné?

V současné době se v mediích vyjadřuje k dané situaci snad každý a pochopitelně média hledají senzace. Tato situace pro nás není jednoduchá a právě zde se ukazují nejen obrovské chyby v zákonech, ale i absence zákonů a jasných pravidel. Cestovní kanceláře doposud nejsou nijak odškodněny a v současné době nejsou jejich ztráty jak-koli sanovány. Tyto situace řešíme s naší právní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., která je specialistou v oblasti práva na cestovní ruch a taktéž s Asociací cestovních kanceláří a agentur jsme v nepřetržitém kontaktu. Naše opatření v první řadě směřují k ochraně investic našich klientů a finanční stability cestovní kanceláře. To, že jdeme správnou cestou svědčí i fakt, že se na naši stranu již připojuje i jiné CK.

 • 9/ Jak je to s vystavenými poukazy, kdy můžu žádat o vrácení peněz?

V současné době vystavujeme poukazy výhradně za zrušené plavby ze strany plavební společnosti. Klienti obdrží poukaz a k tomu i bonus, většinou lodní kredit ve výši 200 €, který můžete využít na palubě lodi. Na tento poukaz si můžete vybrat plavbu z nabídky naší cestovní kanceláře až do 31.12.2021. Pokud si plavbu do 31.12.2021 nevybere, můžete si nechat převést poukaz i na rok 2022, ale již bez použití lodního kreditu, pokud není uvedeno jinak.

 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme