Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

Vážený pane, paní,

přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. Proto všechny zájezdy vyhodnocujeme samostatně a snažíme se maximálně zabezpečit Vaši bezpečnost.Chtěl bych vás touto cestou požádat o maximální pochopení a vaši součinnost při řešení této opravdu kritické situace. 


Důležité upozornění:

Dovolujeme si informovat všechny naše klienty, že ČESKÁ REPUBLIKA je na seznamu MSC CRUISES zařazena mezi velmi rizikovou zemí Covid 19. Proto s platností od 10.9.2020 musí mít všichni klienti již před naloděním platný negativní test na Covid 19 již při příjezdu do přístavu ne starší 72 hodin. Bez testu nebudou cestující vpuštění do přístavu a nebude jim umožněno nalodění. Toto opatření platí až do odvolání

Aktuální nové podmínky pro účast na plavbách během pandemie Covid 19


Na této stránce Vám přinášíme přehledně veškeré informace o plavbách v souvislosti s Covid 19. Naleznete zde tyto informace:

  • aktuální informace k plavbám
  • zájezdy po ČR a právní úprava v době nouzového stavu
  • Jak bude vypadat odjezd na plavbu-podzim 2020
  • Vystavené vouchery
  • Vrácení poukazů a vyplacení vrácených poukazů
  • Nejčastější otázky- uzavřené cestovní smlouvy
  • Nejčastější otázky-procedura na lodi a covid


   Velmi Vás prosím, nikdo z nás za tuto situaci nemůže a opravdu nám nic jiného nezbývá, než spolupracovat a snažit se tak ochránit Vaše investice i naši cestovní kancelář. Naši zaměstnanci se Vám budou snažit maximálně vyjíst vstříc. Nic méně jsou jasně nastavená pravidla plavební společností a můžeme opravdu děkovat za možnost přeložení plaveb. Jinak bychom přišli o všechno - jak vy, jako klienti, tak my jako cestovní kancelář. Jsme opravdu velmi moc rádi, že 95% klientů tuto situaci chápe a pomáhá nám. Plavební společnost každý týden naloďuje 25.000 klientů a množství dat, které se musí zpracovat je obrovské. Všechny případy se vyřizují s velkým zpožděním. Prosíme o strpení s vyřizováním Vašich záležitostí, které se v současné době protahují na týdny. Jsme opravdu velmi rádi, že se hranice otevřely. To je opravdu  velmi dobrá zpráva a plně koresponduje již s avizovaným plánem MSC CRUIUSES spustit výletní plavby od 16.8.2020. Toto datum je stanoveno právě z toho důvodu, aby jsme se vyhnuli případným prvním problémům při hromadných přesunech osob a aby Vaše dovolená pro Vás byla pohodlná a bezpečná.   

Plánovaný návrat na loď se uskutečnil 16. srpna 2020. MSC CRUISES uvolnilo dvě lodě ze své flotily – MSC GRANDIOSA a MSC MAGNIFICA  a to jako zahajovací plavby. Plavby na ostatních lodích jsou až 31.12.2020 zrušeny.  

 MSC Grandiosa se bude plaví na Západním Středomoří (Řím, Neapol, Palermo…) a MSC Magnifica se bude pohybovat na Východním Středomoří (Bari, Řecké ostrovy….). Délka plavby bude pro začátek 7 nocí. Aby byla zajištěna co největší bezpečnost, budou mít na loď povolen vstup pouze klienti ze států Schengenského prostoru.

Postupně se budou přidávat další lodě dle aktuální situace. CK RIVIERA TOUR a společnost MSC je plně připravena na zimní sezonu, kdy má MSC CRUISES v plánu na moře vypustit 14 svých lodí a bylo vytvořeno 90 itinerářů s destinacemi po celé Evropě.

Klienti, kteří mají rezervovanou plavbu na jiných lodích než MSC GRANDIOSA a MAGNIFICA a mají plout v termínu do 31.12.2020 mají možnost si plavbu přesunout na některou z plavebních okruhů MSC GRANDIOSA a MAGNIFICA. V případě, že klienti akceptují tuto změnu, jako bonus obdrží balíček výletů plavební společnosti v přístavech a to dle kategorizace kajut:

  • vnitřní kajuta-jeden výlet zdarma během plavby zdarma
  • kajuta s oknem-dva výlety během plavby zdarma
  • balkonová kajuta, suite, yacht club-tři výlety během plavby zdarma

Je však nutno upozornit na velmi důležitou skutečnost, že v rámci opatřeno COVID u těchto zahajovacích plaveb je povolen výstup z lodi pouze v rámci fakultativních výletů MSC Cruises z důvodů zajištění vysokých standardů ochrany zdraví na pevnině i na lodích. V případě , že svévolně v destinaci opustíte plavidlo, budete vyloučeni z plavby.  

AKTUÁLNÍ SITUACE

Aktualizace: 20.10.2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je cestovní kancelář RIVIERA TOUR až do odvolání

ÚPLNĚ UZAVŘENA


ZÁJEZDY A PRÁVNÍ ÚPRAVA V DOBĚ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Z těchto důvodů se CK RIVIERA TOUR dne 22.10.2020 rozhodla všechny plánované plavby s dopravou a delegátem do 31.12.2020 přeložit na budoucí zájezdy. Klienti , kteří se měli zájezdů účastnit obdrží doporučenou poštou vyrozumění o těchto změnách a budou jim poskytnuty bonusy dle jednotlivých zájezdů a výše zaplacených záloh.

Klienti, kteří nebudou souhlasit s přeložením plavby  nabídneme  v souladu s podmínkami plavební společnosti o účastech na plavbách a všeobecných podmínkách  CK RIVIERA TOUR  účast na plavbách na lodích MSC GRANDIOSA nebo MSC MAGNIFICA.

Obě lodě splňují nejnáročnější požadavky pro výletní plavby a dodržení tak zákonného ustanovení dodání smluvených služeb. Dovolujeme si Vás však upozornit, že na základě ustanovení podmínek účasti na plavbě má právo plavební společnost z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany života a zdraví účastníků plavby změnit itinerář plavby a i loď samotnou.

 V takovém případě je klient povinen z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany života a zdraví účastníků plavby bezpečnostní opatření a nastavený bezpečnostní protokol plavby. (dodržování bezpečnostních opatření na lodi, povinnost nosit roušky a dodržovat bezpečnostní předpisy včetně povinnosti umožnit bezpečnostních testů před vstupem na loď a během plavby, či strpět omezení během plavby, omezení možnosti návštěvy destinací a podobně. V této věci si dovolujeme upozorni skutečnost, že jednotlivé destinace během plavby je možno absolvovat pouze dle bezpečnostního protokolu plavby- pouze organizované výlety prostřednictvím MSC Cruises).

Dále upozorňujeme, že klient je povinen zabezpečit si na své náklady test PCR, který nesmí být starší 72 hodin před naloděním a musí být negativní.

Naše cestovní kancelář i plavební společnost je tak připravena poskytnout vám deklarované služby. Nic méně pro komfort a zážitek z dovolené opravdu doporučujeme využití možnosti přeložení plavby na pozdější období a nechat si tak  vystavit poukaz, který je pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.    

INFORMACE O RESTARTU PLAVEB A NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍCH

Protože změny plavebních okruhů, změny procedur a možností na lodích MSC Cruises budou na některých plavbách značně odlišné, jsme si této situace vědomi a po dohodě s MSC CRUISES Vám nabídneme u některých plaveb možnost přeložení Vaší plavby na pozdější termín a nebo výběr jiné plavby v roce 2021-22. Informovat Vás budeme předem, každý zájezd samostatně a budeme se Vám snažit nabídnout co nejlepší řešení pro právě tu vaši plavbu.
VYSTAVENÉ POUKAZY-VOUCHER NA PLAVBU


V případě, že je cestovní kancelář nucena z důvodu covid19 zájezd zrušit, vystaví klientům s již uzavřenou cestovní smlouvou, poukaz na další plavbu. Situace ohledně covid19 značně změnila podnikatelské a právní prostředí ohledně zájezdů a plaveb na moři. Plavební společnosti, letecké společnosti, hotely a dopravci nevrací zpět zaplacené zálohy na Vaše cestovní smlouvy a cestovní kanceláře se tak dostávají do druhotné platební neschopnosti, aniž by se na této situaci jak-koli podílely. Z tohoto důvodu cestovní kanceláře a i CK RIVIERA TOUR  vystavují DO 31.8.2020  poukazy dle zákona LEX VOCUHER, nebo poukazy na další zájezd, nebo plavbu.

Zákazník, u něhož jsou splněny podmínky podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER, může odmítnout poukaz na zájezd pouze splněním podmínek dle podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER a písemným oznámením cestovní kanceláři do 5 dnů od obdržení poukazu. Splnění podmínek podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER je zákazník povinen doložit.
Zákazník má právo požádat cestovní kancelář v době platnosti poukazu o náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil. Peněžitý dluh cestovní kanceláře, jehož plnění bylo odloženo po dobu platnosti poukazu, se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu. Nepožádá-li zákazník o náhradní zájezd nebo se s cestovní kanceláří na náhradním zájezdu nedomluví do 31. 8. 2021, je mu cestovní kancelář povinna vrátit veškeré uhrazené platby do 14 dnů. Před koncem platnosti poukazu vrací cestovní kancelář zákazníkovi uhrazené platby jedině v případě, že mu ve lhůtě 30 dnů od jeho žádosti nenabídla náhradní zájezd. Poukaz je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Poukaz je nepřenosný. Všechny vystavené poukazy jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře- nehrozí vám žádné riziko, že o peníze přijdete. 

Základní pravidla vydaného poukazu CK RIVIERA TOUR
1/ Datum nalodění nově vybrané plavby musí být do 31.12.2021
2/ Vaše pojištění pokud je zakoupeno u CK RIVIERA TOUR bude přeloženo na novou plavbu a bude započten pouze rozdíl ceny pojistného.
3/ Vaše již zaplacené finanční prostředky budou převedeny jako úhrada na novou cestovní smlouvu nebo poukaz.
4/ Vaše současná plavba tím bude zrušena.
5/ Plavbu si můžete vybrat z kompletní aktuální nabídky plavební společnosti MSC CRUISES prostřednictvím CK RIVIERA TOUR. Nabídka se řídí aktuálními cenami plavební společnosti. Kompletní nabídku najdete na www.rivieratour.cz    
6/ U jakýchkoli dalších nákladů, které mohou vzniknout, jako jsou lety (pokud nejsou rezervovány prostřednictvím MSC Cruises), hotely, doprava atd. je nutno se obrátit na svou cestovní pojišťovnu. Náhrady škod v rámci pandemie nejsou možné.
7/Poukaz je nutno vyčerpat do 31.8.2021 – platnost poukazu


ODMÍTNUTÍ VOUCHERU-VYPLACENÍ POUKAZŮ


Zákazník, u něhož jsou splněny podmínky podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER, může odmítnout poukaz na zájezd pouze splněním podmínek dle podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER a písemným oznámením cestovní kanceláři do 5 dnů od obdržení poukazu. Splnění podmínek podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER je zákazník povinen doložit.

V případě, že požadujete vrácení vystaveného poukazu, je nutné vyplnit níže uvedenou žádost a zaslat naší cestovní kanceláři nejpozději do 5 dnů od obdržení poukazu. Pozdější zaslání a žádost nemůže být akceptována. 

vyplaceni-tiskopis-zadost-o-vyplaceni-cestovniho-poukazu.docx

Po zaslání Vaší žádosti Vám potvrdíme obdržení vráceného poukazu a zařazení do databáze ke zpracování, vyřízení a vyplacení poukazu. Přesto, že možná očekáváte okamžité vyplacení poukazu, není to prakticky možné uskutečnit. Jak jsme již uváděli u vydaných poukazů, plavební společnosti, letecké společnosti, hotely a dopravci nevrací zpět zaplacené zálohy na Vaše cestovní smlouvy a cestovní kanceláře se tak dostávají do druhotné platební neschopnosti, aniž by se na této situaci jak-koli podílely. Cestovní kancelář v současné době nedisponuje finančními prostředky pro vyplacení Vašich záloh. Váš právní nárok na vrácení zaplacených záloh cestovní kancelář uznává v zaslaném potvrzení o převzetí zaslaného vráceného poukazu, nic méně k výplatě Vašich zaplacených záloh bude moci dle aktuálních opatření a omezení.Rozumíme Vašemu případnému rozhořčení, nic méně tato opatření jsou opravdu velmi důležitá pro zachování provozu cestovní kanceláře a její další existence. Tato situace není zapříčiněna naší cestovní kanceláří a nejsme příznivci takového řešení, nic méně je v současné době absolutně nevyhnutelná. Cestovní kanceláře nemají dotace z programů COVID nebo COVID 2, COVID 3 popřípadě žádné další dotační programy, aby tuto situaci mohly řešit ke spokojenosti klientů. Moc se omlouváme za toto dočasné opatření.


Informace k vyplácení vystavených poukazů - zrušených zájezdů


přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. Chtěl bych vás touto cestou požádat o maximální pochopení a vaši součinnost při řešení této opravdu kritické situace.
Vystavené poukazy
Z důvodu pandemie byla zrušena převážná většina našich zájezdů roku 2020, což představuje obrat cca 85 mil Kč. Za zrušené zájezdy byly vystaveny poukazy lex voucher nebo poukazy CK RIVIERA TOUR. Byl schválen zákon tzv. Lex voucher, který měl tuto situaci u CK řešit. Vystavené poukazy  je možné převést na nově uzavřené cestovní smlouvy nejpozději do 31.8.2021 dle zákona. Všechny poukazy jsou pojištěny proti úpadku CK.
Realita a současný stav
     Všechny zájezdy a výletní plavby se připravují s předstihem cca 2 let a stejně tak tomu je i u vašich zájezdů. Na základě poptávky musí cestovní kancelář složit u dodavatele služeb finanční garanci na objednané služby a také zálohu na rezervaci kajut a počtu osob. Zaplacené zálohy klientů se tedy převádějí na účet plavební společnosti, dopravců a dodavatelů služeb. S příchodem koronavirové pandemie se z důvodu vyšší moci musely všechny zájezdy zrušit a přeložit na pozdější období. Plavební společnost, dopravci a ani dodavatelé služeb zaplacené zálohy nevrací a to bez vyjímky. Je třeba si tyto zaplacené zálohy tzv. odjet v budoucích službách. Tento postup platí se všemi dodavateli našich služeb.
   Naše cestovní kancelář se snažila maximálně vyhovět klientům, pokud to bylo možné a v našich možnostech. U vrácených poukazů jsme se snažili především preferovat starší klienty, nemocné klienty a klienty s vážnými důvody, u kterých byl předpoklad, že se zájezdu už nebudou moci účastnit a jejich požadavky jsme postupně uspokojovali. V tomto případě jsme vyplatili poukazy  přesahující  7 mil kč.
   Předpokladem dalšího stabilního provozu bylo zprovoznění plaveb od září 2020. To se opravdu uskutečnilo, takže náš odhad a záměr byl správný. Plavební společnost MSC Cruises jako první ve světě zprovoznila velmi přísný bezpečnostní protokol a začala na konci srpna 2020 opět spouštět výletní plavby. Obrovským problémem však byla a je situace v České republice, která je zařazena do velmi rizikové skupiny označené červeně, což je pro organizovanou turistiku absolutně nemožné s účastí na plavbách. Opět naše snaha s připravenými plavbami skončila zrušením plánovaných podzimních plaveb.
Jelikož není dána vládní podpora cestovním kancelářím a ani možnost využití některého z programů Covid nebo možnosti náhradního financování, jsme nuceni přijmout zcela zásadní opatření.  Dovolujeme si upozornit, že tato opatření jsou vázána na základě všeobecných obchodních podmínek, kterými jsou cestovní kancelář i klienti vůči plavební společnosti vázáni.
    Celá tato situace nás dostala do situace, kdy jsme nuceni přijmout krizové řízení, které je v rozporu s obchodní politikou CK RIVIERA TOUR, nic méně je absolutně nezbytné pro zachování činnosti cestovní kanceláře, ochrany investic našich klientů a CK.


Z tohoto důvodu s platností od 1.10.2020 z důvodu pandemické situace a plánovaného vyhlášení nouzového stavu přijímáme tyto opatření:

1/ Vyplácení poukazů LEX VOUCHER

U zákazníků kteří požádali a splnili podmínky podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER, kde může zákazník odmítnout poukaz na zájezd za předpokladu splnění podmínek dle podle § 3 odst. 3 LEX VOUCHER má CK RIVIERA TOUR všechny žádosti vyřízeny a tyto poukazy vyplaceny.

2/ Vyplácení již vrácených poukazů
Vyplácení všech již vrácených poukazů se s okamžitou platností zastavuje. Výplata těchto poukazů bude provedena do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj poukaz vyčerpat ihned účastí na individuální plavbě na aktuálních plavbách pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme na vyžádání.

3/ Vrácených poukazů vystavených do 30.8.2020
Vámi vrácený poukaz bude přijat ze strany cestovní kanceláře a bude vám zasláno potvrzení o jeho převzetí. Vyplácení těchto poukazů bude provedena nejdříve 30.8.2021 nebo do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj poukaz vyčerpat ihned účastí na individuální plavbě na aktuálních plavbách pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme na vyžádání. 

4/ Zrušené zájezdy a plavby od 1.10.2020 s již zaplacenou zálohovou platbou do 30.9.2020
V případě, že bude nutné  v budoucnu,  z důvodu pandemie anebo vládních nebo jiných opatření zájezd, nebo plavbu zrušit, bude Vám vystaven poukaz na možnost čerpání budoucí plavby ve výši složené zálohové platby. Toto opatření je dáno již provedenou zaplacenou rezervací objednaných služeb. Vyplácení těchto poukazů bude provedeno dle podmínek uvedených na poukazu, nejdříve však 30.8.2021 nebo do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj poukaz vyčerpat ihned účastí na individuální plavbě na aktuálních plavbách pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme na vyžádání.  

5/ Nově uzavřené zájezdy a plavby od 1.10.2020
V případě, že by bylo nutno v budoucnu, z důvodu pandemie anebo vládních nebo jiných opatření zájezd, nebo plavbu zrušit, nabídneme Vám poukaz na možnost čerpání budoucí plavby nebo zájezdu se zvýhodněním ve výši složené zálohové platby, nebo Vám zaplacenou zálohu za zájezd vrátíme v plné výši mimo úhradu případného pojištění a to nejpozději do 14 dnů od podání Vaší žádosti. 


Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny naše vydané poukazy jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny SLAVIA POJIŠTOVNA a.s. a v případě úpadku cestovní kanceláře Vám příslušná zaplacená částka bude uhrazena pojišťovnou.Nikdo z nás za tuto situaci nemůže a opravdu nám nic jiného nezbývá, než spolupracovat a snažit se tak ochránit Vaše investice i naši cestovní kancelář. Moc vás poprosím o maximální schovívavost při řešení problémů s našimi zaměstnanci, budou se snažit maximálně vyjíst vstříc. Nic méně jsou jasně nastavená pravidla plavební společnosti a především současného trhu nehledě na některé zákony ČR, které není možné v praxi dodržet a realizovat. Jsme opravdu velmi moc rádi, že 95% klientů tuto situaci chápe a pomáhá nám.

S velkou úctou a poděkováním
Pavel ČÍŽ
Ředitel CK RIVIERA TOUR

INFORMACE O VYPLÁCENÍ VYSTAVENÝCH POUKAZŮ.pdf


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY UZAVŘENÉ SMLOUVY

 

1/ Mám plavbu objednanou  od 1.1.2021. Můžu tuto plavbu bezplatně stornovat?

Ne v současné době to není možné, nic méně  . Plavební společnost cca 1 měsíc před odjezdem vyhodnocuje celou situaci a na základě vyhodnocení se stanovují další řešení. V případě, že by byla plavba riziková nebo nebezpečná dojde k přeložení termínu plavby a nebo jejího úplného zrušení. Postupovalo by se obdobným způsobem, jako v současné době.

2/ Musím uhradit doplatek cestovní smlouvy, když nevím zda se plavba uskuteční?

Je to problém jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář musí plavební společnosti doplatit Vaši rezervaci v plné výši cca 50 dnů před vyplutím. Pokud tak neučiní, rezervace plavby se automaticky zruší a cestovní kanceláři jsou naúčtovány stornopoplatky. Z tohoto důvodu cestovní kancelář musí trvat na dodržení splatnosti cestovních smluv na měsíc červenec a dále. O nutnosti doplatku cestovní smlouvy Vás budeme informovat emailem.    

3/ Můžu bezplatně stornovat plavbu, pokud na plavbu jedu od 1.1.2021 .....

Ne není to možné, v případě stornování zájezdu bychom se řídili VOP a účtovali bychom Vám stornopoplatek. Stornování plaveb je v tuto chvíli předčasné.  

4/ Jaká je výše stornopoplatků?

V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníka zájezdu. Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. Poplatek za změnu jména je stanoven na 2900.-Kč

Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí:Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné ve výši:

Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem -30% z celkové ceny zájezdu

 140-110dnů před odjezdem - 40% z celkové ceny zájezdu

 109-100dnů před odjezdem - 50% z celkové ceny zájezdu

 99-80dnů před odjezdem - 60% z celkové ceny zájezdu

 79-69 dnů před odjezdem -70% z celkové ceny zájezdu

 68-59dnů před odjezdem - 80% z celkové ceny zájezdu

 58-45dnů před odjezdem - 90% z celkové ceny zájezdu

 méně jak 44  100% z celkové ceny zájezdu

    Do celkové ceny zájezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši.

 Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze informační charakter. Upozornění: Některé nabídky uvedené v tomto katalogu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu

4/ Co se stane, když je CK nucena plavbu zrušit?

je to obrovský problém. Nic méně vždy je bezpečí klientů na prvním místě. Vždy konzultujeme každou plavbu s plavební společností a náš zájem i plavební společnosti je zdraví a bezpečnost klientů. Mnohdy musíme ověřovat informace, protože informace v médiích a reálná situace v destinacích bývá často velmi odlišná. Pokud cestovní kancelář vyhodnotí zájezd jako rizikový a rozhodne se o jeho zrušení, pak dle možností řeší situaci následovně:

a/pokud je to možné organizuje náhradní plavbu  v jiném termínu

b/nabídne klientovi možnost přebukování plavby na jiný termín

c/ nabídne klientovi použití zálohy na další plavbu z katalogu 2020-2021 za zvýhodněných podmínek

5/ Co se stane, pokud na plavbu z důvodů současné situace nebude možné odcestovat?

V případě, že cestovní kancelář nebude moci zájezd- plavbu uskutečnit, tak zájezd zruší. Takové opatření cestovní kancelář vyhodnocuje průběžně. Většinou nejpozději  do 10 dnů před naloděním oznámí klientům, že se zájezd nemůže uskutečnit a nabídne klientům několik možností řešení spočívajících od přeložení zájezdu, použití finančních prostředků na další zájezd za výhodných podmínek a podobně. Ke zrušení zájezdu a vrácení peněz se přistupuje až v krajním řešení. V takovém případě se postupuje v souladu se zněním VOP a možností cestovní kanceláře.

6/ V mediích nás informovali o různých možnostech zrušení zájezdu, jak je to možné?

V současné době se v mediích vyjadřuje k dané situaci snad každý a pochopitelně média hledají senzace. Tato situace pro nás není jednoduchá a právě zde se ukazují nejen obrovské chyby v zákonech, ale i absence zákonů a jasných pravidel. Cestovní kanceláře doposud nejsou nijak odškodněny a v současné době nejsou jejich ztráty jak-koli sanovány. Tyto situace řešíme s naší právní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., která je specialistou v oblasti práva na cestovní ruch a taktéž s Asociací cestovních kanceláří a agentur jsme v nepřetržitém kontaktu. Naše opatření v první řadě směřují k ochraně investic našich klientů a finanční stability cestovní kanceláře. To, že jdeme správnou cestou svědčí i fakt, že se na naši stranu již připojuje i MMR ČR.

7/ Jak je to s vystavenými poukazy, kdy můžu žádat o vrácení peněz?

V současné době vystavujeme poukazy výhradně za zrušené plavby ze strany plavební společnosti. Klienti obdrží poukaz a k tomu i bonus, většinou lodní kredit ve výši 200 €, který můžete využít na palubě lodi. Na tento poukaz si můžete vybrat plavbu z nabídky naší cestovní kanceláře až do 31.12.2021. Pokud si plavbu do 31.8.2021 nevybere, máte nárok na vrácení peněz-platnost poukazu.

8/ Jsou nějaké vyjímky, kdy můžu žádat o vrácení peněz dříve?

Ano, je-li zákazníkem osoba, která je ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením3), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič4) pečující o nezaopatřené dítě5), ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd dále v případě zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce, tak má právo zažádat o zrušení poukazu a vyplacení zaplacené zálohy. V tom případě však již nemůže využít bonusů uvedených na poukazu ( lodní kredit až 200€, další slevy). Pokud je součástí cestovní smlouvy i cestovní a zdravotní pojištění, náklady na toto pojištění se zálohové platby odečítají. Je však nutno upozornit, že i v tomto případě začněme tyto úhrady vyplácet až po rozjezdu výletních plaveb v ČR. Do této doby se žádné úhrady ze strany cestovní kanceláře nemohou uskutečnit z důvodu blokace zálohových plateb a depozitů u zahraničních plavebních společností.


9. V jakém případě je možno vystavení voucheru?

poukazy LEX VOUCHER vystavujeme pouze na zájezdy, které byly zrušeny v důsledku covid 19 ze strany cestovní kanceláře. Není možno vystavit poukaz při zrušení zájezdu ze strany klienta.


10. V jakém případě je možno přesunutí zájezdu?

Zarezervované zájezdy- podepsané cestovní smlouvy není možno zrušit nebo přeložit. Je možná změna osoby za poplatek 2900 Kč. V opravdu výjimečných případech a dle možností naší cestovní kanceláře lze zájezd přesunout na jiný termín. Je však nutno doložit opravdu vážný důvod. V takovém případě pokud je již plavba zarezervována je nutno uhradit poplatek za změnu. Každý takový požadavek řešíme individuálně.JAK BUDE VYPADAT ODJEZD NA PLAVBU - JARO 2020 ?


Pět dnů před odjezdem obdržíte od CK formulář, který je nutné vyplnit a který včetně vašich údajů bude obsahovat prohlášení o vašem zdravotním stavu s vyloučením kontaktu rizikových míst a osob. Tento formulář se bude odevzdávat při nástupu do autobusu.


Před nástupem do autobusu Vám bude změřena teplota. Klientům s teplotou nad 37,5 nebude umožněn nástup do busu. Každý autobus bude pochopitelně před odjezdem dezinfikován a vyčištěn. To je již standardní procedura, kterou autobusy procházely i dříve. Autobusy budou mít automatické dávkovače desinfekce.

Při nalodění budou klienti úplně odděleni od klientů, kteří se budou ve stejný den vyloďovat. Při procesu nalodění/vylodění je nutné chránit se bezpečnostní rouškou dle místních předpisů.

Před naloděním bude vyplněn každým cestujícím dotazník a bude provedeno bezkontaktní měření teploty předběžný tamponový test na covid ( zdarma). Kdokoli, kdo bude mít teplotu vyšší než 37,5 stupňů, bude podroben dalšímu testování.

Před vstupem na loď budou také dezinfikována vaše příruční a odbavená zavazadla.

Po celé lodi bude rozmístěna dezinfekce na ruce. Na palubě vás přivítá posádka, která podstoupila testy, a tudíž od ní nehrozí žádné riziko.

Budou dodržovány rozestupy mezi cestujícími. Pokud nastane situace, kde se potká více osob např. ve výtahu, je nutné se chránit rouškou.

Dále se doporučuje omezit blízký kontakt s lidmi - např. v případě řešení problémů na recepci, je lepší si na recepci zavolat ze své kajuty vašemu delegátovi a nebo na recepci a zkusit se s nimi domluvit po telefonu.

Bufetové restaurace nebudou fungovat tak, jak jsme zvyklí – veškeré jídlo a pití bude servírováno klientům. Také bude snížena kapacita lehátek u bazénů – mezi lehátky budou větší rozestupy a po každém použití budou dezinfikována.

Dalším doporučením plavební společnosti je účast fakultativních výletů v destinacích, které jsou pořádány přímo MSC – společnost tak má stále kontrolu nad tím, kde a s kým se klienti budou pohybovat a je tak možné dodržovat stejná bezpečnostní opatření jako na palubě.( Toto opatření se postupně omezí)

Navíc zavede společnost MSC připojištění Covid -  pojištění bude stát €18. V případě, že klienti již mají vlastní Covid pojištění, bude nutné předat informace o pojištění plavební společnosti. ( aktuálně jednáme o možnosti stejného pojištění v ČR)

Plavební společnost MSC doporučuje se řídit pravidly WHO – Světové zdravotnické organizace, která doporučuje nosit roušky, často si mýt ruce, dodržovat rozestupy, nedotýkat se očí a úst,…

O všech opatřeních a procedurách Vás budeme informovat ve speciálních reportážích z lodi, kde Vás podrobně seznámíme se všemi procedurami a opatřeními. Taktéž budou přímé video reportáže a vstupy z lodi.NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PROCEDURY COVID A PLAVBY


1. COVID na lodích, jak je zabezpečena kontrola a bezpečnost?

V první řadě je třeba zmínit, že zvýšené nároky má provoz lodi již ve standartním režimu. Při vstupu je nutná desinfekce rukou, zajištěny jsou desinfekce v jídelnách, kuchyních barech. Na víc při vstupu na loď se musí vyplňovat speciální formuláře, měří se teplota při vstupu na lod apod. Na loď je taktéž odepřen vstup osobám z rizikových oblastí apod. Plavební společnost MSC Cruises má vytvořený speciální tým odborníků zajištující podrobné protokoly a postupy během plavby.

MSC CRUISES - PODROBNOSTI O KOMPLEXNÍM ZDRAVOTNÍM A BEZPEČNOSTNÍM PROTOKOLU SPOLEČNOSTI

2. Jsou nějaká omezení během zájezdu?

Základní omezení jsou dány předpisem jednotlivých navštívených míst a destinací. Je možné, že budete vyzvání ,aby jste například v některé destinaci nosili roušky nebo dodržovali rozestupy. Jedná se ale o preventivní opatření. Pokud by destinace nebyla bezpečná, plavební společnost by do nebezpečné destinace neplula. Další omezení mohou být na lodí, například u kapitánského večírku vám kapitán nepodá ruku a nebo bude vyzváni před vstupem do divadla k desinfekci rukou. Všechny tyto omezení jsou preventivního charakteru. Omezení divadel nebo jiných služeb by mělo být minimální nebo žádné.

 

3. Co  v případě, že vstup do některé z navštívených zemí nebo návrat do ČR z nich bude spojen s nutností absolvovat test na koronavirus - kdo bude  zajišťovat a hradit tento test?

  Každá země má své vlastní předpisy a nařízení. Pokud by byla jaké-koli destinace nebezpečná, loď v ní nezakotví. Pokud by se stala jaká-koli destinace během plavby nebezpečnou a vnitřní předpis země by vyžadoval test na koronavirus, musel by si tento test zajistit klient na své vlastní náklady.  Pokud by vznikla situace, že by byl nutný test v důsledku pochybení plavební společnosti, hradila by tento test plavební společnost, v případě, že by došlo k pochybení na straně cestovní kanceláře, hradila by test cestovní kancelář. Vstupní cest na covid19 při nalodění, pokud se provádí, je na náklady plavební společnosti.

4. Může se stát povinnost absolvovat v souvislosti s účastí na zájezdu povinnou karanténu?

Ano, stát se to může. Je to v případě, že by se dodatečně potvrdila nákaza covid 19 ve skupině. V takových případech vás informuje Vaše příslušná epidemiologická stanice a ta rozhodne o způsobu a délce karantény.

5. Může se stát, že by se uvalila loď do karantény?

Situace, která se stala v Japonsku by se již neměla opakovat. Zde je velké poučení do budoucna, že je lépe izolovat jednotlivce, než izolovat nesmyslně celou loď. Nic méně tuto situace nikdo nikdy vyloučit nemůže. V takovém případě jde ubytování a strava na vrub plavební společnosti. Cestovní kancelář zabezpečí bezpečnou dopravu klientů z přístavu zpět do ČR. Plavební společnost v takovém případě poskytuje poškozeným klientům odškodnění.

6. Na Vaší webové stránce s informacemi o restartu plaveb píšete, že před odjezdem je nutné vyplnit formulář, který bude mimo jiné obsahovat prohlášení o mém zdravotním stavu s vyloučením kontaktu rizikových míst a osob. Co se považuje za riziková místa a osoby?

Dotazník obsahuje základní informace a prohlášení účastníků zájezdu o neexistenci virového onemocnění. Dotazník naleznete v této příloze

COVID 19 DOTAZNÍK PŘED ODJEZDEM NA ZÁJEZD

7. Co se stane pokud dotazník nevyplním?

Nebude vám umožněn odjezd na zájezd a bude Vám odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady.

8. Co se stane, pokud mi bude naměřena teplota vyšší než 37,5 stupňů?

Pokud máte teplotu více než 37,5 stupňů, jste nemocen. Nebude vám umožněn odjezd na zájezd a bude Vám odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

9. Cestuje nás více, co se stane, pokud bude mít teplotu pouze jedna osoba?

Pokud má teplotu více než 37,5 stupňů určitá osoba, je nemocna tato osoba. Nebude jí umožněn odjezd na zájezd a bude jí odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. Ostatní osoby pokud nemají příznaky se mohou zájezdu účastnit.

10. Jaké další kontroly se provádí před naloděním?

Před naloděním na loď se měří teplota a opět ser musí podepsat obdobné prohlášení pro plavební společnost o neexistenci virového onemocnění.

11. Co se stane, pokud budu mít teplotu nad 37,5 st. před vstupem na loď?

Pokud máte teplotu více než 37,5 stupňů, jste nemocen. Nebude vám umožněn vstup na loď. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. V případě nařízení hospitalizace Vám bude cestovní kancelář nápomocna při řešení tohoto problému. V případě nutnosti návratu do ČR Vám bude cestovní kancelář nápomocna při zajištění dopravy do ČR. Tyto náklady hradí cestující.Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

12. Co se stane, pokud budu mít zvýšenou teplotu na lodi?

Budete se muset podrobit dočasné karanténě-izolaci a testu. Pokud bude váš test vyhodnocen jako pozitivní budete izolován a hospitalizován. Cestovní kancelář Vám bude nápomocna v řešení tohoto problému.V případě nutnosti návratu do ČR Vám bude cestovní kancelář nápomocna při zajištění dopravy do ČR. Tyto náklady hradí cestující. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

13. Provádí se kontroly na lodi v každém přístavu?

Ano, kontroly se provádění nepřetržitě. Je to automatický proces prostřednictvím kamer a klienti tak nejsou nijak obtěžováni.

14. jak je to s finanční náhradou v případě, že během plavby budu mít příznaky?

Finanční náhrada za zájezd nebo kompenzace za nevyužitou dovolenou nepřísluší. Zdravotní ošetření klient hradí na vlastní náklady nebo z pojištění.Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. Všichni klienti, jenž měli uzavřeny cestovní smlouvy u CK RIVIERA TOUR do 31.7.2020 mají v ceně pojištění COVID19  a na tato rizika jsou pojištěni v rámci plavby.


15. Jak je to s nošením roušek na lodi?

V jakých místech/při jakých příležitostech je povinné na lodi nosit roušky?

* ve vnitřních chodbách mezi kajutami  ANO

* ve výtahu ANO

* na spojovacích schodištích mezi palubami ANO

* ve společenských místnostech (divadlo, kino, knihovna, herna...), nebo jen tam, kde nebudou lidé moci dodržovat bezpečný odstup (například třeba to divadlo) ANO

* na otevřených palubách (myšleno "ne uzavřené prostory pod střechou")  NE

* u bazénu - otevřeného, krytého, na lehátku, přímo v bazénu  NE

* ve fitku, v sauně ANO

* v obchodech na lodi  ANO

* v restauraci, bufetu, u baru, pokud člověk zrovna nejí/nepije  ANO

* na hromadných akcích (párty, diskotéka) ANO

* na veřejných toaletách ANO

 Výše uvedené opatření se může kdykoli změnit.


CK RIVIERA TOUR  se bude účastnit prvních testovacích plaveb na MSC GRANDIOSA a přineseme vám přesné informace o procedurách a dění na lodi včetně videí a reportáží. 


 

Restart plaveb MSC Cruises

Plavby jsou opravdu bezpečné

Více než pět měsíců byly přerušeny plavby na lodích MSC Cruises. Nejen pro plavební společnost, ale i pro naši cestovní kancelář RIVIERA TOUR to byla a je opravdu nelehká situace. Z minulosti jsme počítali v rámci rizik snad se vším, ale něco podobného, jako se situace ohledně COVID19  nás nenapadla ani ve snu. Největším problémem pro nás i naše klienty byla dezinformace, která se šíří z některých médií někdy za podpory politiků a „odborníků“.

Rozhodli jsme se proto přinést Vám reportáž nejen z první plavby na MSC GRANDIOSA , ale i pohled obyčejného cestovatele, který miluje cestování, poznávání nových míst, destinací, kultur, gastronomie a hlavně obyčejných lidí. Nic z toho, co budete dále číst není ovlivněno politickým názorem, penězi, loby, ziskem nebo prospěchem.

Odjezd do Itálie

Náš odjezd do Itálie byl hodně ovlivněn naší dovolenou v Řecku. Ne, nebáli jsme se a vydali se „odpočinout“ hlavně našim myšlenkám. Od března totiž neděláme nic jiného, než rušíme zájezd za zájezdem. Nejsou to stovky klientů, ale tisíce. Je to opravdu šílená práce a máte toho plnou hlavu, nespíte a pomalu na vás utočí skryté zdravotní problémy iniciované stresem. Pak přiletíte do Řecka, jdete na pláž, odpočíváte a jste spokojeni. Najednou na netu čtete, že v Řecku na plážích nikdo není, že jsou pláže opuštěné, restaurace taktéž. Jsem já ve správném Řecku? Položil jsem si několikrát otázku, protože já viděl úplně něco jiného. A proto jsme se rozhodli pro tuto cestu a tuto reportáž.

Cesta do Itálie byla příjemná. Slovensko na pohodu, roušky na benzinkách. Rakousko mě překvapilo, očekávané „rouškování „ se nekonalo. Sem tam někdo na benzině roušku měl, ale připadalo mi to, že jsou to většinou cestovatelé, kteří neví zda si ji nasadit a nebo ne. Ale žádné restrikce, krásné dálnice...

V Itálii je to už celkem velký rozdíl. Roušky se nosí v uzavřených objektech, hlavně na čerpacích stanicích. Při skvělé večeři u Benátek v restauraci měla roušky obsluha, která si ji sem tam nasazovala, když přišel do restaurace někdo nový. Většinou roušky nosí starší lidé. Ubytování v hotelu bez problémů, standartní procedury desinfekce. Večer venku v baru většinou místní, bez roušek slavil se jeden z největších italských svátků Nanebevzetí Panny Marie- Ferragosto.

Janov – nalodění

Příjezd do italského Janova započala návštěva nově postaveného mostu spojující západní pobřeží Itálie s Francií. To co se zde dokázalo postavit za necelé dva roky, u nás by trvalo snad 15 let. Po příjezdu krátká procházka centem města. Až na to, že někdo měl sem tam roušku, žádná změna.

Všude plno lidí, kavárničky plné lidí, obsluha s rouškami. Do obchodu vás bez roušky nepustí, ne že by se báli nemoci. Mají nařízení a předpisy a dávají se velké pokuty. Nalodění mě opravdu překvapilo.

Nejen proto, že je spousta změn, ale především proto jak skvěle to fungovalo. Než se dostanete na loď projdete několikati stupňovou kontrolou. Kontrol je sice hodně, ale není to obtěžující a pokud vidíte jak je to zorganizováno a  vše šlape, vůbec vám to nevadí. Moje nalodění trvalo cca 55 minut včetně testu na covid19.

Než Vás pustí do přístavu je potřeba si zkontrolovat čas nalodění. Pokud máte na 15 hodin a přijdete v 11 je to zbytečné. Nepustí Vás už do přístavu. Po vstupu do budovy je kontrola palubního lístku a změří vám teplotu. Po povinné desinfekci rukou jdete na covid testy. Už zde si vás třídí do skupin podle rizikovosti a dle těchto skupin pak nastupujete na loď.  Mají to perfektně zorganizováno, čekal jsem asi 15 minut, než na mě přišla řada.

Následně po pasové kontrole jdete do hlavní haly, kde jsou opět rozdělené sektory dle rizikovosti a po bezpečnostní prohlídce už na loď. Tam vás čeká poslední kontrola-ta nejdůležitější. Pokud by jste měli totiž pozitivní test, na loď se nedostanete. Celkově mi celá procedura přišla mnohem organizovanější než dříve a lidé jsou velmi příjemní.

Na lodi

Na lodi se dbá na čistotu a je to vidět všude. Šel jsem například do bufetové restaurace a personál mě požádal, zda bych si mohl umýt ruce. Vše s úsměvem. Jídlo v bufetové restauraci Vám vydají přes pult.  Jen si řeknete, co chcete a kolik toho chcete. Místa jsou oddělena a jsou dodrženy rozestupy.  Na to se na lodi dbá celkem hodně.

Na každém kroku jednoduše vidíte, že například do výtahu muže vstoupit jen 6 osob a každý zde má své místo. Opět dodržují se rozestupy.

Nápojové a jídelní lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve vašem mobilu a u číšníka objednáte. Jednoduché a rychlé, bezkontaktní.

Kromě Vaší magnetické karty obdržíte i speciální hodinky, které slouží jako magnetická karta ,ale i Váš pomocník například pod nemůžete najít vaše dítě. V případě, že by se potvrdila Vaše nákaza covid, pomohla by tato aplikace k trasováni.

Bezpečnostní cvičení

Opět změna. Po vyhlášení  bezpečnostního cvičení shlédnete speciální video na vaší kajutě a po jeho ukončení budete vyzvání, aby jste se dostavili na vaše nástupní místo v případě evakuace lodi. Tak je na místě provedena vaše identifikace a odsouhlasení, že jste vše udělali správně dle předpisů. Bezpečnostní cvičení je v maskách a je povinné pro každého účastníka plavby

Bufetové restaurace

Opět změna. Klade se zde důraz na osobní čistotu a jez zde změna způsobu servírování.

Jídla jsou předpřipravena a obsluhující personál Vám je vydá na základě Vašeho požadavku.

Dodržují se rozestupy, ale nijak to neomezuje provoz bufetové restaurace. Pochopitelně je vyžadováno umytí roukou před vstupem do restaurace, ale to základ společenského bontonu.  Bary

 Nápojové  lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve vašem mobilu a u číšníka objednáte. Jednoduché a rychlé, bezkontaktní

Kajuty

Kajuty se uklízejí během dne 2x, vše se sanituje, když je pokoj uklizen, je označen, že je provedena desinfekce na Vašem pokoji. Věnují se tomu celkem dost důsledně a na lodi je vidět i podstatně více personálu. Personál na lodi chodí v rouškách a jsou velice příjemní a rádi, že nás na palubě lodi vidí.

Na kajutu dostanete roušku zdarma, pokud vám někde chybí rádi Vám ji předají.

Relax a odpočinek

Pochopitelně plavbě je i o relaxu a odpočinku. Na palubě je možno využít bazénů a vířivek. Voda je ošetřena vůči desinfekci. Opět je kladen důraz na rozestupy mezi lehátky a taktéž na počet klientů ve vířivkách.

Ale během naší plavby nebyl problém s přeplněním. Můžete využít i fitka a nebo saun a masáží. I zde jsou nastavena pravidla na rozestupy. Osušky na lehátka má každý svoje a naleznete je ve vašich kajutách.

Bary během koupání fungují bez problémů a i zde opět a zase rozestupy, rozestupy, rozestupy… Výlety s MSC Cruises a výlety na pevninu.

Hlavní důvod, proč CK RIVIERA TOUR zrušila některé plavby v září a říjnu je problém s možností návštěvy destinací. Dle předpisů je nutno zajistit nemožnost vzájemného kontaktu loď-pevnina a proto v destinacích až do konce října je omezen výstup z lodi pouze pod podmínkou účasti na výletu s MSC. Tyto výlety jsou organizovány tak, aby došlo k minimálnímu sociálnímu kontaktu s lidmi na pevnině a tato podmínka je ze strany CK RIVIERA TOUR neakceptovatelná. Toto opatření by se mělo postupně rozvolňovat dle výsledků účinnosti opatření.Zábava na lodi

Ta je dle původních programů i když opět kladen důraz na rozestupy i třeba při tanci. Taneční lekce a liniové tance fungují jako dříve včetně akcí s animátory. Opět kladen důraz na minimální možnost kontaktu, ale v praxi to nikoho nijak neobtěžovalo.

VIDEO - jen tak relax a živá hudba na MSC GRANDIOSA RESTART PLAVEB

 

Nákupy

Před vstupem do jakéhokoli obchodu je nutno provést desinfekci rukou, je nutno vstoupíš s rouškou. Nákupy probíhají standartní způsobem, je je opět kladen důraz na rozestupy.

Divadla

Divadla opakují stejný program několikrát za večer a je nutno provést rezervaci na určitý čas. Počet míst v divadle je omezen, jsou stanovené přesné rozestupy. Po ukončení divadla opouštíte divadlo postupně z důvodů rozestupů. Jiná omezení nejsou. To samé platí při návštěvě cirkusů.

Celkový souhrn.

To co jsem na lodi a při odbavení zažil je vrchol profesionality. Plavební společnost MSC investovala spousty času, úsilí i finančních prostředků na zabezpečení bezpečnostního protokolu. To má pochopitelně vliv na náklady, větší počet zaměstnanců a systémů a materiálních potřeb. Ve většině případů se jedná jen o rozšíření standardů, které již dříve byly na lodích MSC aplikovány a klient je během plavby většinou ani neregistruje. Některé postupy jsou však obyčejným základním standardem slušného člověka, jako je např. mytí rukou, přednosti ve dveřích a výtazích apod. Jsou však i nařízení, které klienta omezují (do konce října výlety jen s MSC, testy na covid, měření teploty) a tím snižují jinak skvělý pocit z jeho dovolené. Pevně věříme, že právě tato omezení budou co nejdříve zrušena. 


Neapol – roušky úplně jinak

Pokud si vzpomínáte, na úvodu reportáže jsem psal, že v Rakousku roušky nikdo moc nevyžadoval, zato v Itálii na roušky hodně dbali. Tak po dnešní návštěvě Neapole musím přiznat - všechno je jinak. Neapol je obrovské město, a celá aglomerace má přes 3,1 mil obyvatel, což je téměř 1/3 České republiky.

 A roušky se tam nenosí na ústech, jako u nás, ale na levém lokti ruky. Že by tu byl jiný druh koronaviru ?

 Ale kde, jen lidé si to přizpůsobují po svém. Nikdo roušky nenosí a pokud je potřebujete jít tam, kde jsou vyžadovány, přehodíte je z lokte na ústa.

 Nevěděl jsem zda se mám smát a nebo být smutný nad absurditou celého systému, když například v Pompejích bylo mraky turistů a roušky si nasadili jen před vstupem, kde turistům změřili teplotu, koupili si lístek a okamžitě je dali pryč. A vůbec se jim nedivím, i já pokud jsem si roušku nasadil ( venku bylo 35 stupňů) tak mi bylo během chvilky pěkně špatně a motala se mi hlava.

 A tak jsem se rozhodl vyhlásit soutěž najdi 3 lidi na fotce s rouškou. Vítěz dostane roušku zdarma :)

 Jinak Neapol je nádherná pro toho, kdo dokáže vnímat tu tisíciletou historii, to úžasné místo vybudované desítkami generací před námi.

 

  

Italská kuchyně

Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na světě. Touto kuchyní se inspirovalo mnoho a mnoho dalších zemí i kultur. V menu restaurací najdete různé druhy masa a ryb, zeleninu, hlavně těstoviny protože Itálie se může pyšnit více než 400 druhů těstovin a především zmrzlinu, protože italské zmrzliny jsou považovány také za jedny z nejlepších na světě.

Italská kuchyně se vyvíjela v průběhu staletí. Kořeny italské kuchyně se dají vystopovat až do 4. století př. n. l.. Jídlo a kultura byly v té době velmi důležité. V průběhu staletí ovlivňovaly její vývoj sousední regiony.

 Regionální kuchyně je reprezentována některými z hlavních měst v Itálii. Například Milán (sever Itálie) je známý díky rizotům, Bologna (střed země) je známá pro své tortellini a Neapol (na jih) se proslavila pizzami a špagetami. A právě v rámci našich plaveb se můžete podívat do údajně nejstarší pizzerie v Itálii právě v Neapoli.

 Můžeme zmínit i polévku Acquacotta (pochází z Toskánska) a nebo také zeleninovou polévka minestrone.

 Nejvíce se používá maso telecí a kuřecí, které se připravuje na spousty způsobů – grilování, vaření, dušení.

 Ryby smaží, grilují a pečou s přidáním citronové šťávy a různého koření. Italové si hodně zakládají na rybích polévkách. Také nesmíme samozřejmě zapomenout na dary moře. Zde dokáží skvěle připravit ústřice, kraby, raky, langusty, humry, sépie a chobotnice.

 

  

Cesta po Itálii

 Naše plavby pracovně skončila v Neapoli. Vše co jsme potřebovali zdokumentovat pro Vás bylo zadokumentováno a na nás čeká další jednání s MSC CRUISES o nových plavbách. Právě v Neapoli má MSC svojí hlavní pobočku pro výletní plavby. Z Neapole jsme navštívili Národní park Gran Sasso e Monti della Laga (italsky Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga), který leží převážně v regionu Abruzzo (v provinciích L'Aquila, Teramo a Pescara), ve střední části Itálie. Park má rozlohu 1 413 km2 a byl založen v roce 1991.

Dominantu národního parku tvoří nejvyšší horský masiv Apeninského pohoří Gran Sasso s nejvyšší horou Corno Grande (2 912 m).. Na severním svahu Gran Sassa se nachází nejjižněji položený ledovec v Evropě Calderone. To co nás během cesty zaskočilo bylo totálně zničené městačko Amatrice , 40 km severovýchodně od Rieti, na řece Tronto.

V roce 2016 zde žilo přes 2 600 obyvatel. Při zemětřesení 24. srpna 2016 zde zahynulo 234 lidí. Dřívější zemětřesení Amatrici poškodila v letech 1639, 1672, 1703 a 1737. Město je sídlem potravino-zemědělské základny Národního parku Gran Sasso e Monti della Laga.

 V Amatrice vznikl jeden z nejznámějších způsobů přípravy těstovin v regionu Lazio - sugo all'amatriciana. Základem omáčky je guanciale, nasolený a usušený vepřový lalok, jehož produkcí je Amatrice známé. Jídlo původně připravovali pastýři v horách v okolí města.

 Po zemětřesení v roce 2016 došlo k celosvětové dobročinné akci, při které se mnoho restauratérů rozhodlo z každé prodané porce této omáčky věnovat 2 € na obnovu města.

 ( doplňující foto Amatrice Ph. Wolfgang Achtner)

 

 Naše povídání o restartu plaveb končí. Zastavili jsme se ještě na večeři v San Benedetto del Trondo na večeři. I zde by jste roušky na ústech hledali těžko. Krásné letovisko Palmové riviéry, kde je vysázeno více než 7000 palem krásně dominuje celé pobřežní kolonádě. San Benedeto del Tronto dostalo Modrou vlajku jako ocenění za ekologické chování radnice i obyvatel. V San Benedettu del Trontu je mnoho restaurací, divadel a památek. Jako jednou z nejznámějších je žulový pomník z 16. století, který byl postaven ke slávě Italů.

Takže jsme natankovali a vyrazili jsme domů. A protože tento příspěvek již píši z kanceláře, můžu říci, že jsme cestu dlouhou 1347 km během noci velmi dobře zvládli. A jsme rádi, že jsme doma. Doma je totiž "doma". S obrovskou úctou k Vám, držte se-všichni a hlavně hodně zdraví 

Pavel ČÍŽ-Riviera tour      


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme

CESTUJTE BEZ RIZIKA - CK RIVIERA TOUR je řádně pojištěna proti úpadku u pojišťovny SLAVIA. Investice do Vaší dovolené je u nás v bezpečí.CESTUJTE BEZ RIZIKA – CK je řádně pojištěnaVíce