Doporučujeme se podrobně a pozorně zabývat následujícími informacemi. Naše zkušenosti se opírají o skutečně již realizované situace, kdy jsme nečekaně museli na lodi řešit zdravotní problémy a i záchranu života. Tehdy si člověk uvědomí, jak je velmi důležité mít uzavřené, nejen platné cestovní pojištění, ale především pojištění s vhodnými limity pojistného krytí. Je potřeba si uvědomit, že Váš pobyt bude z 60% realizován na moři a každá lékařská pomoc obsahující letecký transfer z lodi je finančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění s příslušným limitem pojištění je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Plavební společnost důrazně apeluje na uzavření pojistné smlouvy.

Důrazně upozorňujeme, že podmínkou plavby je uzavřené zdravotní pojištění na nemoc COVID 19. Potvrzení je nutno doložit před odjezdem v anglickém jazyce. Pokud nedoložíte potvrzení o pojištění na nemoc Covid 19 v anglickém jazyce, nebude vám vystaven palubní lístek. V takovém případě není nárok na náhradu škody nebo jaký-koli kompenzací. Cestovní pojištění Vám můžeme zabezpečit za příplatek. Cestovní pojištění není součástí cestovní smlouvy a hradí se předem z poskytnutých záloh.


V současné covidové době je opravdu velmi složité vůbec nějaké pojištění s adekvátním pojistným plněním získat a eliminovat tak rizika. Pandemie je totiž téměř nepojistitelná. Každopádně pojištění na plavbu je podmínkou účasti na plavbě. Snažili jsme se zajistit pro vás adekvátní pojištění, nic méně pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven jsou natolik rozdílné, že pro eliminaci rizika  bychom vám zřejmě doporučili kombinaci níže uvedených pojištění.  Pojištění EUROCROSS ASSISTANCE neřeší barevné zony dle epidemie, nic méně krytí léčebných výdajů je opravdu velmi nízké, dle našeho názoru až nedostatečné. Pojištění SLAVIA je speciální pojištění pro plavby na moři a pokryje i případný zásah letecké záchranné služby. Na víc krytí léčebných výloh je na velmi slušné úrovni 7 mil. Kč. Je zde však riziko v případě označení země jako červené.

Lékařská služba na lodi

je za poplatek a jen vstupní vyšetření se účtuje od 60 eur. Tyto náklady si klient hradí sám a po návratu vyúčtuje u pojištovny.

Pojištění během plavby SLAVIA

Vzhledem k destinacím a místům, doporučujeme všem klientům komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. CK RIVIERA TOUR vám nabízí pojištění pojišťovny SLAVIA. Z našich zkušeností víme, že se Vám tato investice vyplatí. Pozor - Pojištění lze sjednat pouze při objednávce plavby-nelze sjednat dodatečně! Dodatečně není možné komplexní pojištění provést. CK RIVIERA TOUR Vám nabízí speciální pojištění na plavby, které je upraveno i na situace a události, které mohou nastat s plavbou na širém moři dál než 5 mořských mil od pobřeží, které standartní pojistky většinou neobsahují. Dále toto pojištění pamatuje i na možnost zmeškání nalodění. U všech osob účastnících se plavby, požadujeme doložení písemného potvrzení o pojištění, čísla pojistné smlouvy a kontakt na asistenční službu pojišťovny. U všech uzavřených smluv požadujeme kontakt na zpřísněnou osobu v době Vaší účasti na plavbě. Případnou likvidaci storna zájezdu řeší pojišťovna vždy, až po ukončení zájezdu. 

Pří zájezdech, kde je cena zájezdu nad 70.000,- Kč na osobu se pojištění stanovuje individuálně na základě Vašeho požadavku.

Informační dokument o pojistném produktu SVĚT-SLAVIA POJIŠTOVNA- ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu SP CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ-ke stažení

SLAVIA POJIŠTOVNA-VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ- ke stažení


  

Předměty pojištění

Limity v Kč

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava zpět do vlasti, přeprava tělesných ostatků, asistenční služby v zahraničí-24 hodinový servis do výše

7.000.000

Akutní stomatologické vyšetření včetně extraxce nebo výplně  do výše

5.000

Nezbytné náklady na dopravu opatrovníka do výše

20.000

Nezbytné náklady na ubytování opatrovníka do výše

10.000

Pojištění odpovědnosti-majetková újma do výše

2.000.000

Ujma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení  do výše

1.000.000

Smrt následkem úrazu do výše

100.000

Trvalé následky úrazu do výše

200.000

Poškození, zničení, odcizení a ztráta zavazadel do výše

15.000

Zpoždění zavazadel-nejnutnější výdaje do výše

5.000

Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud je hospitalizace nad 24 hodin do výše

2.000/den

Max 20.000

Odškodné za každý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky do výše

2.000/den

Max 20.000

Odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání odjezdu lodi (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné vozidlo nebo dopravní nehoda)

2.000/den

Max 20.000

Storno zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného, úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých  pojištěného, zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného do výše

80% z ceny zájezdu*

*Nezapočítává se cena pojištění
  

Proto pro úplný klid a pohodu dovolené bez rizika doporučujeme kombinaci těchto dvou pojištění.

 

Situace POJIŠTĚNÍ VČETNĚ STORNA

MSC CRUISES

EUROP ASSISTANCE

SLAVIA POJIŠTOVNA         

              A.S.SLAVIA

Cena pojištění plavba 7 nocí – EVROPA

A-maximální limit pojištění na osobu do 25.000 Kč        

B-maximální limit pojištění na osobu do 50.000 Kč

C-maximální limit pojištění na osobu do 70.000 Kč

 

690 Kč/os

 

 

A 590 Kč/ A senior 790 Kč

B 790 Kč/B senior  990 Kč

C 950 Kč/ C senior  1290 Kč

Cena pojištění plavba 11 nocí – EVROPA

A-maximální limit pojištění na osobu do 25.000 Kč        

B-maximální limit pojištění na osobu do 50.000 Kč

C-maximální limit pojištění na osobu do 70.000 Kč

 

790 Kč/os

 

A 740 Kč/ A senior 990 Kč

B 990 Kč/B senior  1290 Kč

    C 1190 Kč/ C senior  1490Kč

Cena pojištění plavba 7 nocí – SVĚT MIMO EU

A-maximální limit pojištění na osobu do 25.000 Kč        

B-maximální limit pojištění na osobu do 50.000 Kč

C-maximální limit pojištění na osobu do 70.000 Kč

 

790 Kč/os

 

A 890 Kč/ A senior 1090 Kč

B 1190 Kč/B senior  1390 Kč

C 1390 Kč/ C senior  1590Kč

Cena pojištění plavba 11 nocí – SVĚT mimo EU

A-maximální limit pojištění na osobu do 25.000 Kč    

B-maximální limit pojištění na osobu do 50.000 Kč

C-maximální limit pojištění na osobu do 70.000 Kč

 

890 Kč/os

 

A 1090 Kč/ A senior 1390 Kč

B 1490 Kč/B senior  1690Kč

C 1690 Kč/ C senior  1990 Kč

Vyhlášení stupně pandemie v místě nalodění -ČERVENÁ

ANO

NE

 hradí se vše kromě COVID 19, storno v ČR se hradí bez ohledu na barvu cílové země

Vyhlášení stupně pandemie v místě nalodění –ORANŽOVÁ

ANO

ANO

Vyhlášení stupně pandemie v místě nalodění –ZELENÁ

ANO

ANO

1.Před  odjezdem na dovolenou-zájezd v karanténě

ANO

ANO

2.Před odjezdem na dovolenou má Covid 19

ANO

ANO

3.Před odjezdem zjištěn pozitivní test na covid 19- nemůže realizovat dovolenou

ANO

ANO

4.Při odjezdu z ČR test negativní, při testování v přístavu EU nebo na letišti EU test pozitivní- nemůže realizovat dovolenou

ANO

ANO- druhý test musí být realizován do 48 hodin od prvního, pokud je země červená, nehradí se

Během zájezdu-plavby zjištěn covid 19

ANO

ANO

Náklady na ošetření

ANO

max 5000 €

ANO

Náklady na karanténu

ANO max.15 dnů

max 150€ den

ANO*

Náklady na individuální přepravu do ČR

ANO max 2000€

max. 500€/os

ANO

Zmařená dovolená?

ANO**

NE- lze využít nevyužití dovolené v případě hospitalizace

Při přepravě z dovolené- přístav v EU-ČR zjištěn covid 19

ANO

ANO

Náklady na ošetření

ANO

ANO

Náklady na karanténu

ANO

ANO

Náklady na individuální přepravu do ČR

ANO max 2000€

max. 500€/os

ANO

Vztahuje se i na všechny účastníky na společné cestovní smlouvě?

ANO

ANO

Likvidace plnění je 80% storna?

Max 3000€/osoba

Max 10.000€

ANO

Je možnost dokoupit pojištění na 100% plnění storna o bodů 1-4?

NE

NE


 


 

DRUH POJISTNÉ UDÁLOSTI

MSC CRUISES

EUROP ASSISTANCE

SLAVIA POJIŠTOVNA A.S.

KRYTÍ STORNA ZÁJEZDU:                                                                                          

Klient může zažádat o pokrytí nákladů za zrušení cesty v případě pozitivního testování na COVID-19, buďto před konáním cesty nebo i po zamítnutí vstupu na palubu lodi po pozitivním testování v terminálu MSC Cruises.

€3.000/osoba

€10.000/pojistka

A do 25.000 KČ

B do 50.000 Kč

C do 70.000 Kč

KRYTÍ NÁVRATU K REZIDENCI:
Klient může zažádat o asistenci v případě, že jeho původně rezervovaný dopravní prostředek není pro návrat domů dostupný.

€500/osoba

€2000/pojistka

Do výše PČ, lze využít náklady na opatrovníka

 (max. 30 000 Kč)

KRYTÍ LÉKAŘSKÉHO TRANSFERU:
Klient může požádat o krytí nákladů za lékařský transfer do struktury Covid-19 poskytované MSC Cruises S.A. nebo v místě bydliště klienta.

€500/osoba

€2000/pojistka

Do výše PČ, lze využít náklady na opatrovníka

(max. 30 000 Kč)

KRYTÍ LÉČEBNÝCH VÝDAJŮ:
Klient může požádat o krytí jakýchkoli naléhavých lékařských výdajů, které nelze odložit
a) po dobu, o kterou se cestování prodlužuje v případě náhlého onemocnění/zranění nezpůsobeného epidemií/pandemií Covid-19,
b) během cestování v případě nemoci související s epidemií/pandemií Covid-19.

€ 5 000

Max.7.000.000 Kč

ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI V KARANTÉNĚ:
Klient může vyžádat o odškodnění za hospitalizaci v karanténě ve struktuře Covid-19 po pozitivním testování prováděném společností MSC Cruises S.A. před naloděním.

€150/den

MAX. 15 dnů

Max.2000 kč/den

Max 20.000 Kč

ODŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITÉ DNY DOVOLENÉ:
Klient může vyžádat odškodnění za nevyužité dny dovolené v případě nuceného přerušení cestování
a) hospitalizací spojenou s epidemií/pandemií Covid-19,
b) nucenou karanténou spojenou s epidemií/pandemií Covid-19,
c) pravidly/příkazy země původu klienta, které jej nutí k předčasnému návratu do místa bydliště.

NE 

Max.2000 kč/den

Max 20.000 Kč

  Vztahuje se jen na hospitalizaciODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI:

Klient může zažádat o odškodnění za hospitalizaci v případě, že do 15 dnů od návratu z cesty bude hospitalizován po dobu nejméně 7 po sobě následujících dnů pro Covid-19.

€ 1 000

NE

SAZBA POJIŠTĚNÍ SENIOR-NAD 70 LET

* Náklady na karanténu – zaleží, kdo ji vyhlásí. Pokud je jen pro našeho klienta hradíme, pokud hygiena vyhlásí karanténu pro celý hotel, nehradíme.

** MSC CRUISES Europ Assistance vyplatí klientovi předkvótu ztracených dnů plavby do dokončení cesty počínaje dnem přerušení cesty.

Důležité upozornění:

Dovolujeme si upozornit klienty při plavbách s dopravou a delegátem, že je vhodné konzultovat případné zdravotní omezení s našimi operátory. Zejména při návštěvě některých destinací jsou některé výlety náročnější na chůzi. Dále upozorňujeme, že plavba není vhodná pro osoby se ztíženou orientací. Kontaktujte nás rádi Vám poradíme. Od všech osob nad 75 let požadujeme potvrzení od lékaře, že jsou ze zdravotního hlediska způsobilí plavbu absolvovat.

 

Upozorňujeme klienty na některé výluky z pojištění

1. Pojištovny neposkytují pojistné plnění za:

úkony, které nebyly poskytnuté zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem,preventivní prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro zjištění diagnózy, nadstandardní péči,léčení, které není vědecky nebo lékařsky uznávané,zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už před nástupem na cestu do  zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před nástupem na cestu do zahraničí,zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových přípravků dietetických potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem,hormonální terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti a sterility, umělé oplodnění přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d) a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu Slavie nebo jeho partnera, chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, lázeňskou léčbu, ozdravné pobyty, pobyty v sanatoriích, léčebnách,zhoršené či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi;

Dále pojištovny nehradí léčebné náklady, které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady musely být vynaložené v důsledku: požití alkoholu, drog, omamných látek, léků, které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, abstinenčních projevů při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, vědomého nedodržení pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nepožití nebo nesprávného požívání léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, onemocnění, která už existovala v době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a nebo neodkladného ošetření a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pojištěného psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz,komplikací v těhotenství, které vzniknou po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu, umělého přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení těhotenství:- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství,- z genetických důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství,- z důvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání těhotenství, nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, estetických a plastických operací,nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí,pokusu o sebevraždu a sebevraždou, vědomé účasti pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání, působení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu, manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou. Dále nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí.


Postup při stornování zájezdu-cestovní smlouvy

V případě, že jste rozhodnuti, zda využijte změnu osoby nebo stornujte zájezd, vyplňte prosím jeden z níže uvedených tiskopisů a tento nám obratem zašlete zpět. Na tiskopisu musí být uvedeny všechny nutné náležitosti. V případě změny účastníků Vám zašleme opravenou cestovní smlouvu s vyčíslením poplatku za změnu smlouvy. Poplatek za změnu smlouvy se musí uhradit ihned.

V případě storna zájezdu vyplňte tiskopis odstoupení od smlouvy a zašlete obratem na email: [email protected].

TISKOPIS STORNO CESTOVNÍ SMLOUVY

TISKOPIS LÉČEBNÉ VÝLOHY BĚHEM PLAVBY PRO POJIŠTOVNU

Tiskopis odstoupení od cestovní smlouvy můžete zaslat i poštou na naši adresu:

RIVIERA TOUR s.r.o.

Lidečko 31

756 12 Horní Lideč

Upozorňujeme Vás, že rozhodná doba pro výpočet stornopoplatku začíná běžet dnem doručení tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy naší cestovní kanceláři. Po obdržení tiskopisu Vám zašleme doklad o provedeném stornu cestovní smlouvy s vyčíslením výše stornopoplatku. Pokud Vaše záloha byla nižší než výše stornopoplatku, je nutno tento stornopoplatek uhradit obratem.

 

Služba pro Vás- úhrada doplatku v případě likvidity pojištění

V případě, že jste pojištěni o pojištovny Slavia prostřednictví CK RIVIERA TOUR a pojištovna uzná Vaši pojistnou událost jako likvidní, není třeba hradit doplatek cestovní smlouvy pokud likvidita pojistné události pokryje doplatek vyčísleného storna. V takové případě provedeme vzájemný zápočet a případný přeplatek zašleme klientovi přímo na jeho účet do 14 dnů po ukončení zájezdu. 

Upozorňujeme Vás, na nutnost nahlášení pojistné události na pojištovnu ihned.

Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

Připravte si prosím následující náležitosti

Váš kontakt,

tel. spojení

odhad výše škody

místo vzniku škody

příčina vzniku škody

datum škody

číslo pojistné smlouvy- naleznete na kartičkách v pokynech k odjezdu

Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

 

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  v zahraničí kontaktujte prosím:

ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE

EUROCROSS ASSISTANCE CENTRAL EUROPE

Adresa / address:

EuroCross International Central Europe

Národní 15/984

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel.: +420 296 339 679

Fax: +420 296 339 630

E-mail: [email protected]

 

Při kontaktu s asistenční službou sdělte:

• jméno a příjmení

• datum narození

• číslo pojistné smlouvy (z druhé strany průkazu)

• adresu a tel. číslo lékaře a zdravotnického

zařízení, které Vám poskytlo lékařskou péči

 

Telefonní kontakt na cestovní kancelář:

RIVIERA TOUR S.R.O.

LIDEČKO 31

75612

E mail: [email protected]

Telefon: PO-PA   9:00-17:00   +42 0 571 424 588

Telefon pouze pro případ nouze 24 hodin: +42 0 603 225 383

 

Kontakt SLAVIA POJIŠTOVNA

Slavia pojištovna a.s.

Táborská 31

140 00 Praha 4

www.slavia-pojistovna.cz

Pozor ! Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned po vzniku pojistné události!


Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní kanceláři-ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny cca do jednoho měsíce, kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca 80% z výše uhrazené částky)

 

 

EUROP ASSISTANCE COVID-19 POJIŠTĚNÍ

Krytí je platné pro všechny země  a je nutné na všechny plavby MSC CRUISES. V případě, že klient nemá toto pojištění, bude v přístavu vyzván k doložení platného pojištění minimálně stejných a lepších pojistných podmínek. V případě , že klient takové pojištění nedoloží, nebude mu umožněn nástup na palubu lodi.

DATUM ÚČINNOSTI A DOBA TRVÁNÍ KRYTÍ:

Platnost krytí je od počátku cestování do jeho konce. Na storno cesty platí krytí od 24:00 v den vytvoření rezervace až do data začátku cestování, tj. čas prvního odbavení a v každém případě až do testování poskytovaného MSC Cruises při prvním nalodění na palubu. Krytí na odškodnění za hospitalizaci je platné do 15 dnů od návratu z cesty domů.

OBECNÉ VÝLUKY NA VŠECHNA POJIŠTĚNÍ: Krytí vylučuje případy způsobené podvodem; záplavami, potopami, sopečnou erupcí, zemětřesením, atmosférickými jevy klasifikovanými jako přírodní katastrofy, transmutací atomového jádra, radiací způsobenou umělým zrychlením atomových částic; válkou, protesty, revolucemi, davovým šílenstvím a hnutími, rabováním, teroristickými činy a vandalismem.

VÝLUKY Z INDIVIDUÁLNÍHO KRYTÍ:

COVID-19 STORNO KRYTÍ: Nebudete pojištěni, pokud storno záleží nebo je způsobeno: krádeží, loupeží, ztrátou identifikace a/nebo cestovních dokumentů; bankrotem dopravce/cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; stornem ze strany cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; vklady a / nebo zálohami, které nejsou odůvodněny daňovými doklady; neodeslání komunikace před datem zahájení cesty / pobytu, s výjimkou případů zrušení způsobených smrtí nebo hospitalizací v délce nejméně 24 po sobě následujících hodin (kromě denní nemocnice a nehody a pohotovosti) člena rodiny; epidemie a pandemie kromě těch způsobených COVID-19; vše ostatní neuvedené pod Čl. s názvem „Předmět pojištění“. Europ Assistance v rámci krytí storna zájezdu neodškodňuje: přístavní služby, správu a povinnosti rezervací; agenturní poplatky a prémiové pojistné; v případě nákupu letenek letištní daně, které může uhradit letecký dopravce. KRYTÍ CESTOVNÍ ASISTENCE: Jsou vyloučeny nároky způsobené: bankrotem dopravce/cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; stornem ze strany cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; epidemií a pandemií kromě těch způsobených COVID-19; vše ostatní neuvedené pod Čl. s názvem „Předmět pojištění“. Také jsou vyloučeny případy: nedodržení příkazů / pravidel vydaných dozorčími orgány / hostitelskými zeměmi nebo zeměmi původu; událostí, ve kterých musí MSC CRUISES S.A. přímo zasahovat v souladu s povinnostmi vyplývajícími z povinností stanovených v zákoníku cestovního ruchu. KRYTÍ ODŠKODNĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH: Jsou vyloučeny nároky v závislosti na následujícím: duševní choroby a psychologické poruchy obecně, včetně cerebrálních organických syndromů, schizofrenie, paranoie, maniodepresivních forem a jejich komplikace a důsledky; dobrovolné ukončení těhotenství, nepředčasný porod, asistované oplození a jeho komplikace; nemoci, které jsou projevem nebo přímým důsledkem chronických patologických situací nebo situací existujících v době zahájení cesty, s výjimkou neočekávaného zhoršení již existujících nemocí v době odjezdu; zranění způsobená těmito činnostmi: provozování leteckých sportů a činnosti ve vzduchu obecně, extrémní sporty, jsou-li praktikovány mimo sportovní organizace a bez předpokládaných bezpečnostních kritérií, hrdinské činy a všechna zranění utrpěná v důsledku profesionálních sportů nebo jakékoli sportovní aktivity, které nejsou na amatérské úrovni (včetně závodů, zkoušek a školení); odstranění nebo transplantace orgánů; automobilové, motocyklové nebo motorové závody a související zkoušky a školení; zneužití alkoholu a psychických drog/léků; používání psychotropních látek a halucinogenních látek; pokus o sebevraždu nebo sebevražda; vše ostatní neuvedené podle Čl. s názvem „Předmět pojištění“. Dále jsou vyloučeny případy: nedodržení pokynů / pravidel vydaných hostitelskými zeměmi nebo zeměmi původu; událostí, ve kterých musí MSC CRUISES S.A. přímo zasahovat v souladu s povinnostmi vyplývajícími z povinností stanovených v zákoníku cestovního ruchu. Europ Assistance také nebude hradit: všechny výdaje, které vám vzniknou, pokud společnosti Europ Assistance nebylo přímo nebo prostřednictvím třetích stran poskytnuto prohlášení o hospitalizaci nebo nouzovém ošetření; výdaje na léčbu nebo odstranění fyzických defektů nebo vrozených vad, estetických aplikací, ošetřovatelské péče, fyzikální terapie, lázeňské léčby nebo hubnutí; výdaje na stomatologickou péči po náhlé nemoci; náklady na nákup a opravy brýlí a kontaktních čoček; výdaje na ortopedické a / nebo protetické přístroje po náhlém onemocnění; prohlídky doma v souvislosti s nemocemi, které začaly během cestování; náklady na dopravu a / nebo transfer do zdravotnického ústavu a / nebo místa vašeho ubytování.

PODMÍNKY EUROP ASSISTANCE COVID-19 POJIŠTĚNÍ – obecný překlad do ČJ.

Upozorňujeme, že se jedná o obecný překlad podmínek pojištění. Přesné znění pojistných podmínek naleznete:

PODMÍNKY EUROP ASSISTANCE COVID-19 POJIŠTĚNÍ

PRODUKTOVÝ LIST EUROP ASSISTANCE COVID-19 POJIŠTĚNÍ- originál

CK RIVIERA TOUR upozorňuje, že pojištění EUROP ASSISTANCE COVID-19 pouze přeprodává jako doplňkový produkt služeb a nenese za tento produkt jakou-koli odpovědnost. Veškeré případné jednání s pojišťovnou provádí přímo klient. CK RIVIERA TOUR není účastníkem sjednané smlouvy a nemůže do vzájemného vztahu  EUROP ASSISTANCE COVID-19 – klient nijak zasahovat. Jsme však připraveni v případě problémů a nebo potíží Vám aktivně pomáhat. Pro naši pomoc však budeme potřebovat od Vás plnou moc k zastupování Vaši osoby pro jednání s pojišťovnou.


EUROP ASSISTANCE SA

zapsaná v obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 451 366 405

se sídlem 1 promenáda de la Bonnette - 92230 Gennevilliers, Francie

 

Hlášení pojistné události 

•online:   https://msc-sinistrionline.europassistance.it

•doporučeně poštou:    Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento 8 – 20135 Milan, Italy

•faxem:    (+39).02.58.47.71.36

•emailem:  [email protected]

 

 

V případě vzniku události během cestování klienta je nutné volat ihned na  Europ Assistance Organisational Structure: (+39) 02.58.24.00.70 - nonstop linka 24h po celý rok

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme