Místní úřady v Benátkách zavedly nový poplatek za vstup pro turisty, kteří v Benátkách stráví den. Počínaje 25. dubnem 2024 jsou návštěvníci, kteří navštíví Benátky pouze na jeden den, povinni před vstupem zaplatit 5 EUR. Tento poplatek platí pouze ve vybrané dny uvedené na webových stránkách Venice Access Fee.


Poplatek se bude platit na specializované internetové stránce Venice Access Fee (https://cda.ve.it/en), která vydá QR kód, který je třeba předložit v případě kontroly. QR kód je nutný pouze pro vstup a návštěvu Starého města.

I ti hosté, kteří jsou od platby osvobozeni (podrobnosti viz níže), se musí zaregistrovat na výše uvedené webové stránce a získat QR kód. 

Cestující osvobození od platby:

 • Hosté, kteří se nalodí/vylodí na výletní lodi a v den nalodění a vylodění se připojí k terminálu výletní lodi (nemusí se registrovat a získat QR kód).
 • Nezletilé osoby mladší 14 let (nemusí se registrovat a získat QR kód).
 • Turisté, kteří si rezervují vlastní ubytování v Benátkách, Margherě nebo Mestre (budou muset zaplatit turistickou daň za přenocování, která již nějakou dobu platí), nebo hosté MSC Stay & Cruise.
 • Držitelé Evropského průkazu zdravotně postižených a jejich doprovod.
 • Osoby narozené nebo žijící v obci Benátky (nemusí se registrovat a získávat QR kód).
 • Osoby s trvalým pobytem v Benátsku.
 • Osoby, které do Benátek dojíždějí do školy, za prací nebo lékařskou péčí.

Cestující, kteří musí zaplatit poplatek:

 • Tranzitující hosté, kteří se účastní exkurze MSC: Společnost MSC Cruises za ně poplatek zaplatí a připíše jej na jejich palubní účet.
 • Hosté vystupující z lodi a účastnící se výletu Msc Excursion: Společnost MSC Cruises zaplatí poplatek jejich jménem a připíše jej na jejich palubní účet.
 • Tranzitující hosté, kteří navštíví město individuálně po zakotvení lodi.
 • Hosté, kteří se nalodí/vylodí na výletní lodi a plánují navštívit město samostatně, před nebo po připojení ke Stanzione Marittima, aby se nalodili/vylodili na výletní lodi sami. (nemusí se registrovat a získávat QR kód).

V případě, že máte zakoupen výlet do Benátek u cestovní kanceláře RIVIERA TOUR je tento poplatek zahrnut v ceně výletu a nemusíte provádět žádnou registraci.

Pokud cestujete individuálně je nutné, aby jste si registraci a platbu provedli sami na své vlastní náklady a odpovědnost. 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme