Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

Vážení přátelé,

 


velmi rádi bychom vám poskytli vysvětlení současné situace v rámci
vystavených poukazů a realizace uplatnění poukazů.

Naše cestovní kancelář, i plavební společnost MSC Cruises, poskytovala klientům velmi dobré služby a klienti si užívali možnosti poznávaní nových míst, pohostinnosti a servisu lodí MSC Cruises. Po celá desetiletí byla hlavní priorita bezpečí a spokojenost našich klientů.

Pandemická situace, která ve světě vznikla, otřásla celý sektorem turistického ruchu. Některá odvětví byla podporována vládními programy. Sektor výjezdového turistického ruchu takové štěstí neměl. Činnost naší cestovní kanceláře byla zachována zejména díky podpoře dceřiných společností, našich dlouhodobých obchodních partnerů a především klientů.

Největším problémem je skutečnost, že cestovní kanceláře hradí na objednané služby, ubytování, dopravu, zálohové plavby u dodavatelů služeb. Díky pandemické situaci tyto zálohové plavby zůstaly zmrazeny u dodavatelů služeb a je možno je čerpat pouze a jenom uskutečněním služeb. Zálohové platby dodavatelé služeb nevrací. Na tuto vzniklou situaci však nepamatuje žádné vládní opatření, které by vzniklou situaci vztahu, cestovní kancelář-klient, řešila. Cestovní kanceláře tak nemají možnost zaplacené zálohy klientům vracet, protože finančními  prostředky nedisponují. Nemají ani možnost situaci řešit například překlenovacím úvěrem nebo bankovní zárukou, protože v současné době úvěr nebo bankovní záruku cestovním kancelářím banky a finanční společnosti neposkytují. V praxi jsou tedy cestovní kanceláře, které poskytovali léta klientům velmi dobré služby finančně zdravé a schopny současnou situaci finančně ustát pouze za předpokladu uskutečnění objednaných služeb a zájezdů. Jedná se tedy o druhotnou platební neschopnost cestovních kanceláří.

 

Zcela jistě a oprávněně namítnete, že v média uvádějí, povinnost cestovních kanceláří uhrazené zálohy vracet a cestovní kanceláře tyto zálohy vrací. Povšimněte si, však prosím, že tyto informace podávají cestovní kanceláře, které jsou v majetku nebo přízni velkých finančních skupin. S žádnou střední nebo menší CK média nediskutují. A stejně je tak tomu i ze strany samotného MMR. Osobně jsem psal dva dopisy na MMR - nikdo neodpověděl. Dle sdělení ACK ČR je situace obdobná. Otázkou je, zda vzniklá situace není záměrem, než důsledkem pandemie. Ano všichni poukazují na povinnost cestovní kanceláře, ale už opravdu nikdo neřeší jak tuto situaci řešit. Přitom by stačilo opravdu málo- třeba garanci na složené zálohy u dodavatelů…

 

Z tohoto důvodu cestovní kanceláře nemají ani jinou možnost, než po klientech požadovat uskutečnění objednaných zájezdů a služeb, a to již jak v současné době, nebo v budoucnu. Naše cestovní kancelář využila poukazů LEX VOUCHER ve velmi omezené míře, pro jeho nesmyslnost a obrovské množství udělených výjimek. Vydali jsme se cestou vystavení vlastních poukazů na další plavbu a klientům jsme k poukazu přidali kompenzační bonus. Výše bonusu je stanovena podle výše složené zálohy.

Pochopitelně na pandemický stav pamatují i všeobecné obchodní podmínky účasti na plavbě, které při pandemické situaci vylučují náhrady vzniklých škod, ale tímto směrem se opravdu nechceme ubírat, protože si našich klientů moc vážíme. Proto jsme se vydali cestou vystavených poukazů s kompenzačním bonusem pro klienty.

 

Nikdo z nás neočekával vzniklou pandemickou situaci a nikdo z nás ani  nepředpokládal, že se tato situace tak dlouho protáhne. My v cestovní kanceláři opravdu děláme vše pro udržení cestovní kanceláře a zajištění zájezdů pro naše klienty. Od dubna 2021 jsme spustili prodej zájezdů na plavby a máme za sebou již téměř dvacítku úspěšně zvládnutých plaveb s dopravou a delegátem ve středomoří. Každým dnem nejen na lodích, ale v destinacích sledujeme, jak se situace zlepšuje.

Pevně věříme, že tento trend bude pokračovat i do budoucna. Aktuálně lze plavby bez problémů bezpečně absolvovat. Jedinou podmínkou je antigenní test před odjezdem na plavbu a dodržení bezpečnostního protokolu během plavby. Klienti si plavby užívají a jsou rádi, že opět mohou navštívit nová místa a destinace a užít si tak i pohostinnosti lodí.

Plavby je možno bezpečně a spolehlivě absolvovat. Nastavená bezpečnostní a režimová opatření splňují nejpřísnější kritéria bezpečné plavby a dovolené. Od dubna 2021 máme neustále v nabídce zájezdy v cenách již od 13.990 Kč a všichni klienti tak mají možnost uplatnit své vystavené poukazy v dostatečném předstihu. Z výše uvedeného proto aktuálně nemůžeme a nebudeme vystavené poukazy na plavby vyplácet.

Moc se omlouváme, ale opravdu nemáme jiné řešení.

 

 

Kompenzační bonusy na každou cestovní smlouvu-poukaz

 

Na všechny vystavené poukazy poskytujeme klientům kompenzační bonus ve výši 200 ( cca 5100 Kč) což je velmi seriózní kompenzační politika vzhledem k výši úrokových sazeb a délce vložených finančních prostředků do poukazů. Kompenzační bonus je na vystavenou cestovní smlouvu a klient tuto kompenzaci obdrží jako lodní kredit na palubě lodi, z čehož může hradit servisní taxy ,nákupy ,výlety ,balíčky ,drinky ,masáže apod. Upozorňujeme, že pro uplatnění kompenzačního bonusu je nutno novou cestovní smlouvu uzavřít do 30.06.2022 pro poukazy vydané v roce 2020 a 2021.

 Po tomto datu zůstanou poukazy platné, nic méně bez možnosti kompenzačního bonusu.

 

Platnost vystavených poukazů

U všech vystavených poukazů i s omezenou platností jsme prodloužili automaticky platnost poukazů takto:

   

Druh poukazu

Nutno uplatnit

 na další plavbu do

Poukazy vystavené v roce 2020 bez bonusu

 31.12.2024

Poukazy vystavené v roce 2020 s bonusem do 5000

 31.12.2024

Poukazy vystavené v roce 2020 s bonusem 200€

 30.06.2022

Poukazy vystavené v roce 2021 s bonusem 200€

 30.06.2022

  

Všechny vystavené poukazy jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře- vaše jistota návratu vložených financí.  Máme taktéž připraveny i plavby na rok 2022 a váš poukaz můžete využít na rezervaci plavby v roce 2022 nebo popřípadě až do 31.12.2023.

 

Pevně věříme, že si vyberete si některou z našich nabídek anebo vyčkáte s plavbou na pozdější dobu- obě tyto varianty poukazy umožňují. Opravdu, i když je to pro nás velmi nepříjemná situace, nemáme v současné době jinou možnost řešení. Pevně věříme, že i vy pochopíte naši situaci a společně se tak potkáme na palubě lodí MSC Cruises a budeme si tak moci užívat nejen skvělých služeb a pohostinností lodí, ale i navštívených destinací, nových přátel a nových nepoznaných krás tohoto života.

  

Výjimky pouze z vážných zdravotních důvodů

 

V případě, že si naší nabídky opravdu nemůžete vybrat z vážných zdravotních důvodů a v budoucnu již opravdu s námi na plavbu nepojedete, vyplňte prosím přiložený tiskopis o navrácení zaplacené zálohy a zašlete společně s poukazem na naši cestovní kancelář. Váš požadavek zařadíme do našich závazků, které budeme postupně vyplácet od 14.9.2021 dle pořadí uskutečněných zájezdů a především dle příjmů tržeb v závislosti na omezení a obnovení turistického ruchu a výletních plaveb MSC. Tato výjimka je pouze pro klienty vážnou nemocí neumožňující účast na plavbě. Tuto skutečnost je nutno doložit.

 TISKOPIS- žádost o vyplacení vystaveného poukazu ze zdravotních důvodů

 

Už nikdy s vámi na plavbu nepojedu a chci vyplatit poukaz

 

V případě, že jste se rozhodli, že už nikdy na plavbu s RIVIERA TOUR nepojedete a vystavený poukaz chcete opravdu vyplatit, můžete požádat o vyplacení vystaveného poukazu. Na všechny vystavené poukazy poskytujeme klientům kompenzační bonus ve výši 200€ ( cca 5100 Kč) což je velmi seriózní kompenzační politika vzhledem k výši úrokových sazeb a délce vložených finančních prostředků do poukazů. Kompenzační bonus je na vystavenou cestovní smlouvu a klient tuto kompenzaci obdrží jako lodní kredit na palubě lodi, z čehož může hradit servisní taxy ,nákupy ,výlety ,balíčky ,drinky ,masáže apod. Upozorňujeme, že pro uplatnění kompenzačního bonusu je nutno novou cestovní smlouvu uzavřít do 31.12.2021 pro poukazy vydané v roce 2020 a do 30.4.2022 pro poukazy vydané v roce 2021. Po tomto datu zůstanou poukazy platné, nic méně bez možnosti kompenzačního bonusu.

Pokud jste se tedy rozhodli, že už opravdu na plavbu nepojedete, upozorňujeme Vás, že ztratíte nárok na vystavené kompenzační bonusy. Pokud jsme měli uzavřené cestovní nebo zdravotní pojištění a toto nebude možno u pojištovny převést nebo zrušit, bude vám výše úhrady za pojištění odečtena od zaplacené zálohy.

Vyplňte prosím níže uvedený tiskopis a společně s vystaveným poukazem zašlete na naši adresu:

RIVIERA TOUR S.R.O.

LIDEČKO 31

756 12 Horní Lideč


 TISKOPIS- žádost o vyplacení vystaveného poukazu

Tyto zaslané žádosti budeme zařazovat do našich pohledávek a budeme je postupně vyplácet od 1.1.2022  (přednostně vyplácíme poukazy se zdravotních důvodů) dle aktuálního vývoje covidové situace a s tím souvisejících vládních omezeních a příjmů tržeb za nové zájezdy. Aktuální předpoklad vyplacení poukazu dle pořadí -září 2022.

(Váš vystavený poukaz je již registrován u plavební společnosti a ta zrušení poukazů neumožňuje. Je proto nutno z naší strany uzavřít cestovní smlouvu s novým klientem a vystavený poukaz vyměnit. Z zaplacené zálohy nově uzavřené cestovní smlouvy pak můžeme vyplatit Váš cestovní poukaz.)

Proto si Vás dovolujeme upozornit, že vyplácení poukazů v tomto režimu proběhne v případě příznivé covidové situace až v roce 2022. Náš odhad je cca od června 2022. Omlouváme se, ale opravdu jiné řešení v aktuálních podmínkách možné není.

   

Vážení přátelé, kamarádi, zákazníci,

jsme si plně vědomi, že spoustu z vás výše uvedené informace nepotěšili. Pokud máme doslova „přežít“ covidovou dobu a neohrozit tak vámi složené investice do zájezdů musíme postupovat tímto způsobem. Moc vás prosíme při kontaktu s naší cestovní kanceláří o slušnost a ohleduplnost. My jsme tuto situaci nezavinili, vláda nám nepomáhá a opravdu děláme všechno proto, abychom tuto situaci zvládli k Vaší spokojenosti. Zejména pracovnice, se kterými budete komunikovat rozhodně nemohou na této situaci nic změnit. Opravdu moc vám děkuji za vaše pochopení a ohleduplnost.     

  

                                             S velkou úctou a díkem  

                                                                                                        Pavel ČÍŽ

 

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme