MSC SEASIDE   11.5.2021 SYRACUSY

FOR DOWNLOAD IN ENGLISH

Dnešní den je velmi důležitým mezníkem pro post-covidové zájezdy a plavby, ale i pro samotnou CK RIVIERA TOUR, která získala významná ocenění, které odráží nejen dosavadní činnost cestovní kanceláře, ale především nová inovativní řešení v post-covidové době. V kategorii   BEST PERFORMIG TRAVEL (Nejaktivnější CK) získala CK RIVIERA TOUR úžasné druhé místo a v kategorii BEST INITIATIVE AWARD (Ocenění za iniciativu) dokonce zvítězila. Vzhledem k obrovské konkurenci - více než 2000 prodejců MSC CRUISES marketu EEM, je to doslova úžasná skutečnost, že i cestovní kanceláře z České republiky se dokážou i na zahraničním trhu prosadit. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR rozjela opravdu ojedinělý a zcela výjimečný projekt, který v současné covidové době posunuje možnosti skupinového cestování a provozu cestovních kanceláří i v době nutných restrikcí a nařízení ohledně pandemie Covid. Jak takový projekt funguje a co stojí za jeho nápadem, jsme se dotazovali ředitele CK RIVIERA TOUR pana Pavla ČÍŽE.


Dal se covid předpokládat a jak tato situace poznamenala RIVIERA TOUR?
„S covidem nepočítal vůbec nikdo. Ano, již dříve byly možné náznaky pandemií, ale vždy se to dokázalo ukočírovat. Když přišel covid, byla to pro cestovní ruch doslova pohroma. Zastavilo se témě úplně všechno a pro RIVIERA TOUR, která se specializuje na výletní plavby, to bylo o to složitější, že jsme ani přes léto nemohli alternativně reagovat a změnit nabídku služeb. Na sezonu 2020 jsme měli připraveny zájezdy v objemu 140 milionů korun, z čehož se realizovalo cca 10%. Všechny tyto zájezdy se připravovaly i dva roky předem a najednou všechna ta práce byla pryč. První předpoklad byl, že omezení potrvá do září 2020 a tento náš odhad byl správný, protože i MSC Cruises začalo provozovat plavby dle bezpečnostního protokolu na MSC GRANDIOSA a MAGNIFICA právě od konce prázdnin. Na podzim i zimu jsme tak měli zájezdy připraveny a i prodány, ale nerealizovalo se téměř nic a to především díky situaci v České republice, která nás opět posadila na úplné dno zejména díky populistické politice a vládním opatřením.


Kdy přišel ten impuls rozjet znovu plavby s dopravou a delegátem?
Neseděli jsme doma nebo v kanceláři. Jezdil jsem po světě, zjištoval situaci v Řecku, Chorvatsku anebo v Itálii a především na plavbách MSC. Účastnil jsem se několika plaveb na MSC Grandiosa a například plavbou před vánoci jsem byl doslova nadšený. Když jsem viděl tu hrůzu v ČR, co se u nás děje, jak lidé upadají do depresí, zoufalosti až doslova odevzdání, rozhodl jsem se, že s tím musím něco udělat. Že je třeba lidi vrátit na plavby, aby mohli navštívit divadla, restaurace, zajít si na drink do baru, popovídat s přáteli. A tak jsem se rozhodl, že nebudeme čekat, až pandemie skončí a že musíme najít řešení a možnost, jak lidi vrátit na lodě MSC. Musím říci, že obrovským přínosem a oporou mi byla samotná plavební společnost MSC Cruises a zejména podpora a pomoc přímo pana Angelo Capurro, Executive Director, MSC Cruises S.A. Naše společné jednání v Itálii mě doslova „nakoplo“ a dodalo mi odvahu jít do tohoto odvážného projektu.


Co všechno obnášela příprava tohoto projektu a byl tento projekt nákladný ?
V první řadě jsme zpracovávali informace ohledně nařízení a restrikcí v ČR, Itálii a zemích, kde budeme provozovat tranzit. Hned na počátku jsme tak museli z důvodů restrikcí prozatím vyloučit Slovensko, kde nebyl tranzit na nástup klientů možný. Následně jsme situaci řešili s lékaři, abychom pochopili a správně nastavili proces bezpečné přepravy do přístavu a zpět. Následoval pochopitelně i právní rozbor našeho záměru a na základě těchto indicií sestavení a realizace celého projektu. Výrazně nám pomohl i již pracovaný bezpečnostní předpis MSC Cruises, který jsme ještě vylepšili a zdokonalili pro naše podmínky a potřeby klientů. Výrazně nám pomohlo, že dopravu do přístavu zabezpečuje naše sesterská firma RIVIERA TRAVEL a tak jsme mohli autobusy připravit dle nejvyšších standardů včetně desinfekcí, filtrů klimatizace, testování řidičů apod. Nákladově tento projet stál statisíce korun českých.


Měli jste nějakou vizi projektu?
V první řadě jsme se snažili držet pravidla, že vše musí minimálně obtěžovat klienty a z tohoto požadavku jsme vycházeli. Značnou část protokolu tedy připravuje naše cestovní kancelář, aniž by to klient nějak pocítil, byť za cenu zvýšených cestovních nákladů. Z tohoto důvodu jsme museli i cenu plaveb korigovat. I když se vše zpočátku při přečtení podmínek zdá velmi složité, nakonec dodržení všech nařízení není až tak pro klienta obtěžující. Ve finále se tak vlastně ani moc neliší od současných nařízení a opatření současného života v pandemické době.

V čem tedy spočívá projekt bezpečných zájezdů na plavby MSC?
Samotný projet je bezpečnostní proces a je nutné jej rozdělit do několika částí:
Před odjezdem na plavbu-antigenní test
Jedinou věc, kterou po klientovi požadujeme, je zabezpečení antigenního testu v anglickém jazyce 24 hodin před odjezdem. O vše ostatní se již postaráme my anebo plavební společnost. Klienti od nás dostávají v tiskové podobě všechny nutné informace a především tiskopisy nutné pro úspěšný tranzit přes Rakousko a Itálii. Tyto tiskopisy jsou již předepsány a postačí tak doplnit jen jméno a podpis.
Odjezd na plavbu- sanitace a test
Před odjezdem na plavbu pochopitelně probíhá kompletní sanitace autobusů. Všichni řidiči a delegáti na plavbách jsou pravidelně testování. Pro naše klienty máme připraveny nástupní místa po celé ČR, abychom maximálně snížili cestování klientů hromadnou dopravou. Při nástupu do autobusu změříme všem klientům teplotu a provedeme ještě jednou antigenní test přímo na místě. Až na základě výsledku tohoto testu klienta usadíme do autobusu, kde máme pevně stanoven zasedací pořádek. Klienti jsou v buse umístěni dle kajut – to znamená vždy jedna kajuta pohromadě a mezi jednotlivými je vždy volné místo pro zachování bezpečného protokolu. Obsazenost autobusu se tím sníží o cca 50%, čímž pochopitelně značně vzrůstají náklady na dopravu. Během cesty do přístavu v maximální míře omezujeme zastávky a zastavujeme jen na velkých prověřených a bezpečných zastávkách. Klienti jinak mají u nás běžný servis nápojů a občerstvení v buse zdarma
Po příjezdu do přístavu zůstává autobus stát v přístavu a řidiči se nalodí na loď, čímž dosáhneme nepřerušeného řetězce bezpečnostního protokolu celé skupiny včetně řidičů a delegátů. Při nalodění je všem klientům změřena teplota a proveden test na covid. A pokud je vše v pořádku, následuje odbavení na loď.
Zatím to pro klienty není až tak složité, ale co kdyby byl některý klient v přístavu pozitivní?
Všechna tato opatření, která jsou nastavena, vedou ke snížení rizikovosti infekce covid. Nic méně vyloučit infekci covid úplně nelze, to ještě nikdo nedokázal. Pokud by se objevila pozitiva klienta v přístavu, test by se opakoval pro vyloučení chybovosti a pokud by i druhý test potvrdil pozitivitu, všichni cestující na dané kajutě s klientem by byli vyloučeni z možnosti účasti na plavbě. A právě zde oceníte nutnost bezpečných rozestupů a zasedacího pořádku v autobuse, protože v případě dodržení pravidel by ostatní klienti měli být v pořádku. O pozitivního klienta a jeho rodinu se ve spolupráci s MSC pochopitelně postaráme a zajistíme jeho izolaci, transport anebo případnou léčbu. Proto i zde je nutné připojištění na nemoc covid, které vyžadujeme od všech klientů.


A jak je to na lodi, jako jsou restrikce?
Opět je to jako současný život v epidemii. Zkrátka ve společných prostorech se nosí roušky, v divadle musíte mít roušky a při výstupu z lodi a nástupu. Také když půjdete na snídani nebo oběd, změří vám teplotu, ale vše je rychlé a nijak to neomezuje. V barech a restauracích při konzumaci mít roušky nemusíte, což je velmi příjemné při konverzaci se svými přáteli.


Co navštívené destinace a přístavy?
To je asi zatím největší problém našich klientů. Aktuálně je nutné pro návštěvu přístavních destinací využít pouze zabezpečené výlety MSC Cruises. To je velký problém pro naše klienty zejména z důvodů jazykové bariéry, protože výlety v českém jazyce MSC nezabezpečuje. Proto RIVIERA TOUR připravuje pro své klienty speciální zájezdy, kde cena zájezdu již obsahuje zabezpečené výlety MSC Cruises v jednotlivých destinacích a to včetně překladu našeho delegáta do českého jazyka. U dalších plaveb pak dáváme klientům možnost výběru z nabídky výletů plavební společnosti, kde je vždy připraven jeden výlet s delegátem RIVIERA TOUR  a překladem do českého jazyka. Nic méně i zde očekáváme postupně rozvolnění a možnost klientů užít si destinací dle svého svobodného výběru plnými doušky.


Co se stane, pokud by se epidemiologická situace v některé destinaci zhoršila?
Ano i to se může stát a aktuálně se nám to stalo v destinacích na Sicílii. Zdraví je pochopitelně na prvním místě a tak pokud by to epidemiologická situace nedovolila, nebude do destinace umožněn vstup. V takovém případě, pokud je to možné, se upraví itinerář plavby na náhradní destinaci a nebo si klienti užijí pohostinnosti a služeb lodi MSC.     


Co se stane, pokud by klient onemocněl nemocí covid během plavby?
Jak jsem již uvedl, bezpečnostním protokolem veškerá rizika snižujeme na minimum, ale nemůžeme je vyloučit už z toho důvodu, že u některých lidí je od nakažení do indikace a propuknutí nemoci různá doba. Právě proto se provádí měření teploty na lodi a pokud by měl klient příznaky nemoci covid, okamžitě se provedou testy a kompletní vyšetření. V případě pozitivního nálezu se ihned uvedou všichni na kajutě do karantény a započne se s léčbou. Také se ihned vyhodnocuje situace k transportu do nemocnice a následně do ČR. Chci vyzvednout, že pozitivní klient by se přepravoval do ČR separátně na základě příslušných předpisů. I v takovém případě je RIVIERA TOUR nápomocna. I zde upozorňuji na nutnost pojištění.


Jak je to s návratem po plavbě z přístavu do země?
V předposlední den jsou všichni klienti na lodi testování a výsledek testu obdrží v písemném protokolu. Je to dostatečný doklad pro tranzit do České republiky. Pokud by některý klient potřebovat i PCR test, může si jej objednat na lodi za příplatek. Pro vylodění a transfer máme opět pro klienty připraveny všechny dokumenty a po vylodění následuje odjezd do našich domovů. Zpáteční tranzit se řídí obdobnými podmínkami jako odjezd do přístavu.


Jak se vám daří tyto zájezdy naplnit?
Velmi dobře. Vzhledem k bezpečnostnímu protokolu je kapacita busů omezena na 50% a tím pádem u nás převyšuje poptávka nad nabídkou. Proto doporučujeme všem klientům včasnou rezervaci zájezdů.


Jak vidíte nejen možnost plaveb do budoucna?
Ještě před samotnou pandemií byla RIVIERA TOUR největším prodejcem výletních plaveb v České republice a této pozice se nehodláme vzdát. Do konce roku 2021 připravujeme cca       
29 skupin na plavby MSC Cruises a v roce 2022 plánujeme uskutečnění cca 70 skupin.  Budeme se snažit, i do budoucna, připravovat pro naše klienty zájezdy na plavby s kompletním servisem služeb, na vysoké úrovni a zabezpečit tak pro naše klienty „úplně jinou dovolenou“.   Jak říká i pan Aponte, na MSC jsme všichni jedna velká rodina a jsme moc rádi a hrdi na to, že RIVIERA TOUR do této rodiny patří. Jsem přesvědčen, že právě díky spolupráci s MSC Cruises náš čekají lepší zítřky….


Jaká je v současné době situace ohledně výletních plaveb?
Máme to opravdu velmi složité. Na plavbách, za normálních podmínek, během plavebního okruhu vystřídáte i 6 destinací a několik zemí. A to je v současné pandemické situaci obrovský problém. Problém je i skutečnost, že Evropa není jednotná a neplatí jednotná pravidla. Každý stát si stanovuje vlastní pravidla, a tak pro plánování plaveb je v aktuální době velmi těžké predikovat, zda se plavby uskuteční dle plavebních itinerářů. Jednotlivé plavební okruhy se musí upravovat a není to opravdu nic jednoduchého.

Jak je to s vašimi plavbami pro letošní rok?
Museli jsme doslova překopat všechny plavby na léto 2021. Do konce tohoto týdne již budou zveřejněny všechny plavby, které se uskuteční do 30. 9. 2021 s upravenými itineráři plaveb. Během příštího týdne zveřejníme všechny plavby do konce roku 2021. Na začátku června již zveřejníme i všechny plánované plavby na rok 2022, na což spousty klientů netrpělivě čeká.Na našem webu některé plavby aktuálně nejsou uvedeny, ale to je proto, že vzhledem k omezené kapacitě busu jsou již vyprodány, anebo proto, že čekáme na potvrzení plavební společnosti o jejich realizaci.

Čekají klienti až na plavby na rok 2022?
Ano, je to tak. Jsou klienti, kteří chtějí jet na plavbu až budou očkování. Taktéž jsou klienti, kteří si chtějí plavbu užít bez roušek a restrikcí. Po dohodě s MSC Cruises, všem těmto klientům vyhovíme. Proto pokud mají klienti uzavřené cestovní smlouvy s datem uskutečnění v roce 2021, bezplatně jim v případě žádosti přesuneme plavbu na rok 2022 anebo vystavíme poukaz v hodnotě složené zálohy na další plavbu a klienti si tak mohou plavbu odložit na pozdější dobu. 

Jak jste na tom s poukazy za neuskutečněné plavby?
My jsme až na výjimky nevystavovali poukazy LEX VOUCHER. Celý tento projet LEX VOUCHER nebyl z našeho pohledu zrovna nejšťastnější. Za neuskutečněné plavby jsme vystavili našim klientům poukazy s kompenzačním bonusem až 200€. To je velmi solidní odškodnění. Klienti si tak mohou vybrat plavbu dle vlastního výběru.

Poukazy mohou čerpat i na rok 2022?
Ano. Nikdo nepočítal s tím, že se pandemie takto protáhne. Nikdo. Ani my, ani klienti. Na rovinu říkám, že pokud bych věděl, že vývoj situace kolem Covid, a zejména nařízení a restrikce se budou vyvíjet takový směrem, jak jsme doposud měli tu možnost zažít, okamžitě bych s podnikáním skončil. Máme už za sebou obrovský kus cesty, udělali jsme neskutečné množství práce – bez nároku na jakoukoli odměnu a vlastně už více než rok celý provoz CK dotujeme. Teď už to rozhodně nevzdáme. A proto i všechny vystavené poukazy, nehledě na jejich platnost, automaticky prodlužujeme do roku 2022. Klienti si tak mohou vybrat za poukazy plavbu již nyní, anebo v příštím roce. Pokud však chtějí uplatnit kompenzační bonus, je nutno provést rezervaci zájezdu nejpozději do 31. 12. 2021 a to i na plavby v roce 2022 a 2023.

Budete vracet zpět peníze za nevybrané poukazy?
Ne. Nemůžeme si to opravdu dovolit. Poukazy je nutno uplatnit na plavbu.  Vyplacení poukazů bude opravdu obrovský problém zejména u CK, které vystavovali poukazy LEX VOUCHER, protože pokud se letní sezona dobře nerozjede, nemají šanci peníze za poukazy vrátit. Zálohy jsou zaplaceny u hotelů, dopravců – a nikdo tyto zálohy nevrátí zpět. A cestovní kanceláře teď už opravdu nemají prostředky, aby to mohly dotovat se svého. Na víc téměř žádná CK aktuálně nemá šanci dostat třeba překlenovací úvěr. To je začarovaný kruh. Zkrátka zájezdy se musí odjet. Jiné řešení není.

Nemyslíte, že klienti budou cestovky žalovat?
A čeho tím dosáhnou? Cestovky peníze nemají - to je realita, ty zálohy opravdu není z čeho vyplácet. Takže ano, podat žalobu mohou. Ale dosáhnou jen toho, že budou mít za cca 2 roky v ruce rozsudek soudu. Za tu dobu už mohli mít klidně svoji dovolenou odjetu a bez problémů. Pochopitelně některé cestovní kanceláře to může vrhnout i do insolvence, a to už je úplně špatně jak pro cestovku, tak pro klienta. Takže přesto, že je to velmi nepříjemné jak pro klienty, tak pro cestovní kancelář, je opravdu nutno navzájem spolupracovat. Pokud nechci jet letos, odložím dovolenou na pozdější dobu. A pokud bude cestovka fungovat, o své peníze klienti rozhodně nepřijdou, protože poukazy jsou pojištěny proti úpadku CK.

Ale přece, je to už dlouhá doba. Chápou to klienti?
Ano je to dlouhá doba, ale jsem přesvědčen, že se to klientům vrátí. U nás už je to i vidět. Připravujeme pro klienty doplňkové služby, které dříve bývaly za příplatek a snažíme se klientům nabídnout vždy něco na víc, abychom jim i tímto poděkovali za jejich důvěru a trpělivost. Konkrétně u nás je to rozšířený servis v autobusech během přepravy, návštěvy dalších míst a destinací během zájezdů, servis delegátů v destinacích a podobně. Rozhodně se budeme snažit, aby všichni s námi zažili úplně jinou dovolenou. A podobně to mají i kolegové z jiných CK, které zatím situaci zvládli.

Máte nějaké přání?
Ano. Zdraví, rozum a návrat k normálnímu životu. Zdraví opravdu pro všechny a rozum taktéž. Nikdy bych tomu nevěřil, ale ten je taky velmi důležitý. Vždyť to všichni vidíme kolem nás. Každého z nás pandemie nějak poznamenala. Ani si to neuvědomujeme, ale především děti, studenti, starší občané…  Musíme to nějak zvládnout a vzájemně si pomáhat. A taktéž bych osobně chtěl poděkovat každému našemu klientovi a říci mu do očí, jak moc mi na něm záleží.

Takže světlo na konci tunelu…?
Kdo sledoval náš facebook, anebo byl s námi na poslední plavbě MSC SEASIDE , tak viděl, že jsme si to opravdu užívali. Zejména poslední dny. Itálie doslova šlapala. Kavárny, obchůdky, pouliční prodavači, malíři, zmrzlina, pizza – po tom roce to bylo opravdu pohlazení na duši. Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme