Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

RESTART PLAVEB MSC CRUISES  16.8.2020

Cestovní
kancelář RIVIERA TOUR a plavební společnost MSC během COVID-19 situace tvrdě
pracovala na reorganizaci s různými experty zdravotních a bezpečnostních orgánů,
aby se naši klienti co nejdříve mohli vrátit zpět na moře.

Plánovaný návrat na loď se uskuteční 16. srpna 2020. MSC CRUISES uvolní dvě lodě ze své flotily – MSC GRANDIOSA a MSC MAGNIFICA. MSC Grandiosa se bude plavit na Západním Středomoří (Řím, Neapol, Palermo…) a MSC Magnifica se bude pohybovat na Východním Středomoří (Bari, Řecké ostrovy….). Délka plavby bude pro začátek 7 nocí. Aby byla zajištěna co největší bezpečnost, budou mít na loď povolen vstup pouze klienti ze států Schengenského prostoru.

Lákadlem nebudou jen krásné destinace, ale i spousta bonusů pro klienty, jako je upgrade kajuty. Klienti s vnitřní kajutou dostanou kajutu s oknem, klienti s kajutou s oknem dostanou kajutu s balkonem. Pro klienty s balkonovou kajutou a Yacht clubem, kteří mají plavbu na 7 nocí, je připraven speciální lodní kredit 100 euro, který jim bude připsán při nalodění. Tento kredit se počítá na kajutu.

Postupně se budou přidávat další lodě dle aktuální situace. CK RIVIERA TOUR a společnost MSC je plně připravena na zimní sezonu, kdy má MSC CRUISES v plánu na moře vypustit 14 svých lodí a bylo vytvořeno 90 itinerářů s destinacemi po celé Evropě.

BEZPEČNOST NA LODÍCH MSC

MSC CRUISES - PODROBNOSTI O KOMPLEXNÍM ZDRAVOTNÍM A BEZPEČNOSTNÍM PROTOKOLU SPOLEČNOSTI

CK RIVIERA TOUR a společnost MSC si je plně vědoma důležitosti dodržování hygienických zásad. Proto zvýší, doteď již vysoké, nároky na hygienu. První plavby se účastní majitel CK RIVIERA TOUR, aby osobně prověřil veškeré zásady a připravenost plaveb pro klienty RIVIERA TOUR. „Osobně se chci přesvědčit o nastavených pravidlech na lodích. Není to nedůvěra vůči MSC, právě naopak. Jsem diabetik na inzulínu, tedy velmi riziková skupina pro infekci Covid a chci ubezpečit sebe a především naše klienty, že plavby na lodích MSC mají ty nejvyšší standardy i v otázce zdraví. Našim klientům přineseme podrobné informace o procedurách a životě na lodi, budeme připravovat reportáže a přímé vstupy pro správnou informovanost našich klientů. To je v současné chaotické době plné dezinformací velmi důležité.“ řekl ředitel CK RIVIERA TOUR  Pavel ČÍŽ   


Před odjezdem na plavbu:

Pět dnů před odjezdem obdržíte od CK formulář, který je nutné vyplnit a který včetně vašich údajů bude obsahovat prohlášení o vašem zdravotním stavu s vyloučením kontaktu rizikových míst a osob. Tento formulář se bude odevzdávat při nástupu do autobusu.


Před nástupem do autobusu Vám bude změřena teplota. Klientům s teplotou nad 37,5 nebude umožněn nástup do busu. Každý autobus bude pochopitelně před odjezdem dezinfikován a vyčištěn. To je již standardní procedura, kterou autobusy procházely i dříve. Autobusy budou mít automatické dávkovače desinfekce.

Při nalodění budou klienti úplně odděleni od klientů, kteří se budou ve stejný den vyloďovat. Při procesu nalodění/vylodění je nutné chránit se bezpečnostní rouškou dle místních předpisů.

Před naloděním bude vyplněn každým cestujícím dotazník a bude provedeno bezkontaktní měření teploty předběžný tamponový test na covid ( zdarma). Kdokoli, kdo bude mít teplotu vyšší než 37,5 stupňů, bude podroben dalšímu testování.

Před vstupem na loď budou také dezinfikována vaše příruční a odbavená zavazadla.

Po celé lodi bude rozmístěna dezinfekce na ruce. Na palubě vás přivítá posádka, která podstoupila testy, a tudíž od ní nehrozí žádné riziko.

Budou dodržovány rozestupy mezi cestujícími. Pokud nastane situace, kde se potká více osob např. ve výtahu, je nutné se chránit rouškou.

Dále se doporučuje omezit blízký kontakt s lidmi - např. v případě řešení problémů na recepci, je lepší si na recepci zavolat ze své kajuty vašemu delegátovi a nebo na recepci a zkusit se s nimi domluvit po telefonu.

Bufetové restaurace nebudou fungovat tak, jak jsme zvyklí – veškeré jídlo a pití bude servírováno klientům. Také bude snížena kapacita lehátek u bazénů – mezi lehátky budou větší rozestupy a po každém použití budou dezinfikována.

Dalším doporučením plavební společnosti je účast fakultativních výletů v destinacích, které jsou pořádány přímo MSC – společnost tak má stále kontrolu nad tím, kde a s kým se klienti budou pohybovat a je tak možné dodržovat stejná bezpečnostní opatření jako na palubě.

Navíc zavede společnost MSC připojištění Covid – pro stávající smlouvy je pojištění zahrnuto v ceně a pro nové smlouvy bude pojištění stát €18. V případě, že klienti již mají vlastní Covid pojištění, bude nutné předat informace o pojištění plavební společnosti.

Plavební společnost MSC doporučuje se řídit pravidly WHO – Světové zdravotnické organizace, která doporučuje nosit roušky, často si mýt ruce, dodržovat rozestupy, nedotýkat se očí a úst,…

O všech opatřeních a procedurách Vás budeme informovat ve speciálních reportážích z lodi, kde Vás podrobně seznámíme se všemi procedurami a opatřeními. Taktéž budou přímé video reportáže a vstupy z lodi. Již od 20.8.2020 můžete sledovat náš FACEBOOK, webové stránky a INSTAGRAM.


Je čas na změnu. Je čas začít opět žít, užívat si krásné chvilky našeho života, poznávat nová místa, destinace, kultury, gastronomii, přátele…

Moc se na vás těšíme, přátelé NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY UZAVŘENÉ SMLOUVY

 

1/ Mám plavbu objednanou na červenec od 15.8.2020. Můžu tuto plavbu bezplatně stornovat?

Ne v současné době to není možné. Plavební společnost cca 1 měsíc před odjezdem vyhodnocuje celou situaci a na základě vyhodnocení se stanovují další řešení. V případě, že by byla plavba riziková nebo nebezpečná dojde k přeložení termínu plavby a nebo jejího úplného zrušení. Postupovalo by se obdobným způsobem, jako v současné době.

2/ Musím uhradit doplatek cestovní smlouvy, když nevím zda se plavba uskuteční?

Je to problém jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář musí plavební společnosti doplatit Vaši rezervaci v plné výši cca 50 dnů před vyplutím. Pokud tak neučiní, rezervace plavby se automaticky zruší a cestovní kanceláři jsou naúčtovány stornopoplatky. Z tohoto důvodu cestovní kancelář musí trvat na dodržení splatnosti cestovních smluv na měsíc červenec a dále. O nutnosti doplatku cestovní smlouvy Vás budeme informovat emailem.    

3/ Můžu bezplatně stornovat plavbu, pokud na plavbu jedu od 15.8.2020 .....

Ne není to možné, v případě stornování zájezdu bychom se řídili VOP a účtovali bychom Vám stornopoplatek. Stornování plaveb je v tuto chvíli předčasné.  

4/ Jaká je výše stornopoplatků?

V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníka zájezdu. Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. Poplatek za změnu jména je stanoven na 2900.-Kč

Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí:Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné ve výši:

Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem -30% z celkové ceny zájezdu

 140-110dnů před odjezdem - 40% z celkové ceny zájezdu

 109-100dnů před odjezdem - 50% z celkové ceny zájezdu

 99-80dnů před odjezdem - 60% z celkové ceny zájezdu

 79-69 dnů před odjezdem -70% z celkové ceny zájezdu

 68-59dnů před odjezdem - 80% z celkové ceny zájezdu

 58-45dnů před odjezdem - 90% z celkové ceny zájezdu

 méně jak 44  100% z celkové ceny zájezdu

    Do celkové ceny zájezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši.

 Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze informační charakter. Upozornění: Některé nabídky uvedené v tomto katalogu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu

4/ Co se stane, když je CK nucena plavbu zrušit?

je to obrovský problém. Nic méně vždy je bezpečí klientů na prvním místě. Vždy konzultujeme každou plavbu s plavební společností a náš zájem i plavební společnosti je zdraví a bezpečnost klientů. Mnohdy musíme ověřovat informace, protože informace v médiích a reálná situace v destinacích bývá často velmi odlišná. Pokud cestovní kancelář vyhodnotí zájezd jako rizikový a rozhodne se o jeho zrušení, pak dle možností řeší situaci následovně:

a/pokud je to možné organizuje náhradní plavbu  v jiném termínu

b/nabídne klientovi možnost přebukování plavby na jiný termín

c/ nabídne klientovi použití zálohy na další plavbu z katalogu 2020-2021 za zvýhodněných podmínek

5/ Co se stane, pokud na plavbu z důvodů současné situace nebude možné odcestovat?

V případě, že cestovní kancelář nebude moci zájezd- plavbu uskutečnit, tak zájezd zruší. Takové opatření cestovní kancelář vyhodnocuje průběžně. Většinou nejpozději  do 10 dnů před naloděním oznámí klientům, že se zájezd nemůže uskutečnit a nabídne klientům několik možností řešení spočívajících od přeložení zájezdu, použití finančních prostředků na další zájezd za výhodných podmínek a podobně. Ke zrušení zájezdu a vrácení peněz se přistupuje až v krajním řešení. V takovém případě se postupuje v souladu se zněním VOP a možností cestovní kanceláře.

6/ V mediích nás informovali o různých možnostech zrušení zájezdu, jak je to možné?

V současné době se v mediích vyjadřuje k dané situaci snad každý a pochopitelně média hledají senzace. Tato situace pro nás není jednoduchá a právě zde se ukazují nejen obrovské chyby v zákonech, ale i absence zákonů a jasných pravidel. Cestovní kanceláře doposud nejsou nijak odškodněny a v současné době nejsou jejich ztráty jak-koli sanovány. Tyto situace řešíme s naší právní kanceláří Holubová advokáti s.r.o., která je specialistou v oblasti práva na cestovní ruch a taktéž s Asociací cestovních kanceláří a agentur jsme v nepřetržitém kontaktu. Naše opatření v první řadě směřují k ochraně investic našich klientů a finanční stability cestovní kanceláře. To, že jdeme správnou cestou svědčí i fakt, že se na naši stranu již připojuje i MMR ČR.

7/ Jak je to s vystavenými poukazy, kdy můžu žádat o vrácení peněz?

V současné době vystavujeme poukazy výhradně za zrušené plavby ze strany plavební společnosti.(květen a červen 2020). Klienti obdrží poukaz a k tomu i bonus, většinou lodní kredit ve výši 200 €, který můžete využít na palubě lodi. Na tento poukaz si můžete vybrat plavbu z nabídky naší cestovní kanceláře až do 31.12.2021. Pokud si plavbu do 31.8.2021 nevybere, máte nárok na vrácení peněz-platnost poukazu.

8/ Jsou nějaké vyjímky, kdy můžu žádat o vrácení peněz dříve?

Ano, je-li zákazníkem osoba, která je ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením3), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič4) pečující o nezaopatřené dítě5), ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd dále v případě zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce, tak má právo zažádat o zrušení poukazu a vyplacení zaplacené zálohy. V tom případě však již nemůže využít bonusů uvedených na poukazu ( lodní kredit až 200€, další slevy). Pokud je součástí cestovní smlouvy i cestovní a zdravotní pojištění, náklady na toto pojištění se zálohové platby odečítají. Je však nutno upozornit, že i v tomto případě začněme tyto úhrady vyplácet až po rozjezdu výletních plaveb v ČR. Do této doby se žádné úhrady ze strany cestovní kanceláře nemohou uskutečnit z důvodu blokace zálohových plateb a depozitů u zahraničních plavebních společností.

9. V jakém případě je možno vystavení voucheru?

poukazy LEX VOUCHER vystavujeme pouze na zájezdy, které byly zrušeny v důsledku covid 19 ze strany cestovní kanceláře. Není možno vystavit poukaz při zrušení zájezdu ze strany klienta.

10. V jakém případě je možno přesunutí zájezdu?

Zarezervované zájezdy- podepsané cestovní smlouvy není možno zrušit nebo přeložit. Je možná změna osoby za poplatek 2900 Kč. V opravdu výjimečných případech a dle možností naší cestovní kanceláře lze zájezd přesunout na jiný termín. Je však nutno doložit opravdu vážný důvod. V takovém případě pokud je již plavba zarezervována je nutno uhradit poplatek za změnu. Každý takový požadavek řešíme individuálně.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - PROCEDURY COVID A PLAVBY

1. COVID na lodích, jak je zabezpečena kontrola a bezpečnost?

V první řadě je třeba zmínit, že zvýšené nároky má provoz lodi již ve standartním režimu. Při vstupu je nutná desinfekce rukou, zajištěny jsou desinfekce v jídelnách, kuchyních barech. Na víc při vstupu na loď se musí vyplňovat speciální formuláře, měří se teplota při vstupu na lod apod. Na loď je taktéž odepřen vstup osobám z rizikových oblastí apod. Plavební společnost MSC Cruises má vytvořený speciální tým odborníků zajištující podrobné protokoly a postupy během plavby.

MSC CRUISES - PODROBNOSTI O KOMPLEXNÍM ZDRAVOTNÍM A BEZPEČNOSTNÍM PROTOKOLU SPOLEČNOSTI

2. Jsou nějaká omezení během zájezdu?

Základní omezení jsou dány předpisem jednotlivých navštívených míst a destinací. Je možné, že budete vyzvání ,aby jste například v některé destinaci nosili roušky nebo dodržovali rozestupy. Jedná se ale o preventivní opatření. Pokud by destinace nebyla bezpečná, plavební společnost by do nebezpečné destinace neplula. Další omezení mohou být na lodí, například u kapitánského večírku vám kapitán nepodá ruku a nebo bude vyzváni před vstupem do divadla k desinfekci rukou. Všechny tyto omezení jsou preventivního charakteru. Omezení divadel nebo jiných služeb by mělo být minimální nebo žádné.

 3. Co  v případě, že vstup do některé z navštívených zemí nebo návrat do ČR z nich bude spojen s nutností absolvovat test na koronavirus - kdo bude  zajišťovat a hradit tento test?

  Každá země má své vlastní předpisy a nařízení. Pokud by byla jaké-koli destinace nebezpečná, loď v ní nezakotví. Pokud by se stala jaká-koli destinace během plavby nebezpečnou a vnitřní předpis země by vyžadoval test na koronavirus, musel by si tento test zajistit klient na své vlastní náklady.  Pokud by vznikla situace, že by byl nutný test v důsledku pochybení plavební společnosti, hradila by tento test plavební společnost, v případě, že by došlo k pochybení na straně cestovní kanceláře, hradila by test cestovní kancelář. Vstupní cest na covid19 při nalodění, pokud se provádí, je na náklady plavební společnosti.

4. Může se stát povinnost absolvovat v souvislosti s účastí na zájezdu povinnou karanténu?

Ano, stát se to může. Je to v případě, že by se dodatečně potvrdila nákaza covid 19 ve skupině. V takových případech vás informuje Vaše příslušná epidemiologická stanice a ta rozhodne o způsobu a délce karantény.

5. Může se stát, že by se uvalila loď do karantény?Situace, která se stala v Japonsku by se již neměla opakovat. Zde je velké poučení do budoucna, že je lépe izolovat jednotlivce, než izolovat nesmyslně celou loď. Nic méně tuto situace nikdo nikdy vyloučit nemůže. V takovém případě jde ubytování a strava na vrub plavební společnosti. Cestovní kancelář zabezpečí bezpečnou dopravu klientů z přístavu zpět do ČR. Plavební společnost v takovém případě poskytuje poškozeným klientům odškodnění.

6. Na Vaší webové stránce s informacemi o restartu plaveb píšete, že před odjezdem je nutné vyplnit formulář, který bude mimo jiné obsahovat prohlášení o mém zdravotním stavu s vyloučením kontaktu rizikových míst a osob. Co se považuje za riziková místa a osoby?

Dotazník obsahuje základní informace a prohlášení účastníků zájezdu o neexistenci virového onemocnění. Dotazník naleznete v této příloze

COVID 19 DOTAZNÍK PŘED ODJEZDEM NA ZÁJEZD

7. Co se stane pokud dotazník nevyplním?

Nebude vám umožněn odjezd na zájezd a bude Vám odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady.

8. Co se stane, pokud mi bude naměřena teplota vyšší než 37,5 stupňů?

Pokud máte teplotu více než 37,5 stupňů, jste nemocen. Nebude vám umožněn odjezd na zájezd a bude Vám odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

9. Cestuje nás více, co se stane, pokud bude mít teplotu pouze jedna osoba?

Pokud má teplotu více než 37,5 stupňů určitá osoba, je nemocna tato osoba. Nebude jí umožněn odjezd na zájezd a bude jí odepřen vstup do autobusu. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. Ostatní osoby pokud nemají příznaky se mohou zájezdu účastnit.

10. Jaké další kontroly se provádí před naloděním?

Před naloděním na loď se měří teplota a opět ser musí podepsat obdobné prohlášení pro plavební společnost o neexistenci virového onemocnění.

11. Co se stane, pokud budu mít teplotu nad 37,5 st. před vstupem na loď?

Pokud máte teplotu více než 37,5 stupňů, jste nemocen. Nebude vám umožněn vstup na loď. V takové případě bude Váš zájezd zrušen bez náhrady. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. V případě nařízení hospitalizace Vám bude cestovní kancelář nápomocna při řešení tohoto problému. V případě nutnosti návratu do ČR Vám bude cestovní kancelář nápomocna při zajištění dopravy do ČR. Tyto náklady hradí cestující.Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

12. Co se stane, pokud budu mít zvýšenou teplotu na lodi?

Budete se muset podrobit dočasné karanténě-izolaci a testu. Pokud bude váš test vyhodnocen jako pozitivní budete izolován a hospitalizován. Cestovní kancelář Vám bude nápomocna v řešení tohoto problému.V případě nutnosti návratu do ČR Vám bude cestovní kancelář nápomocna při zajištění dopravy do ČR. Tyto náklady hradí cestující. Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika.

13. Provádí se kontroly na lodi v každém přístavu?

Ano, kontroly se provádění nepřetržitě. Je to automatický proces prostřednictvím kamer a klienti tak nejsou nijak obtěžováni.

14. jak je to s finanční náhradou v případě, že během plavby budu mít příznaky?

Finanční náhrada za zájezd nebo kompenzace za nevyužitou dovolenou nepřísluší. Zdravotní ošetření klient hradí na vlastní náklady nebo z pojištění.Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění obsahující tato rizika. Všichni klienti, jenž měli uzavřeny cestovní smlouvy u CK RIVIERA TOUR do 31.7.2020 mají v ceně pojištění COVID19  a na tato rizika jsou pojištěni v rámci plavby.


15. Jak je to s nošením roušek na lodi?

V jakých místech/při jakých příležitostech je povinné na lodi nosit roušky?

* ve vnitřních chodbách mezi kajutami  NE

* ve výtahu ANO

* na spojovacích schodištích mezi palubami NE

* ve společenských místnostech (divadlo, kino, knihovna, herna...), nebo jen tam, kde nebudou lidé moci dodržovat bezpečný odstup (například třeba to

divadlo) NE

* na otevřených palubách (myšleno "ne uzavřené prostory pod střechou")  NE

* u bazénu - otevřeného, krytého, na lehátku, přímo v bazénu  NE

* ve fitku, v sauně ANO

* v obchodech na lodi  NE

* v restauraci, bufetu, u baru, pokud člověk zrovna nejí/nepije  NE

* na hromadných akcích (párty, diskotéka) NE

* na veřejných toaletách NE

 

Výše uvedené opatření se může kdykoli změnit.


CK RIVIERA TOUR  se bude účastnit prvních testovacích plaveb na MSC GRANDIOSA a přineseme vám přesné informace o procedurách a dění na lodi včetně videí a reportáží. Na toto místě naleznete po 20.8.2020

 
  Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme