MSC Cruises před několika dny zahájila prodej plaveb na MSC Euribia, jejíž vyplutí je plánováno na začátek června 2023. Závazek společnosti k ochraně životního prostředí má symbolizovat velké umělecké dílo na trupu lodi, které je výsledkem mezinárodní soutěže. Velkoformátová malba tuto ekologicky nejvyspělejší loď MSC ještě více odliší od jejích starších sester.

Mezinárodní soutěž hledající umělecké dílo na trup lodi, pojmenované podle řeské bohyně větru Eurybii, začala v říjnu 2021. Návrh měl zdůraznit spojení mezi MSC Cruises a světovými oceány. Umělecké klání uspořádala společnost ve spolupráci s platformou Talent House. Kromě odměny 15 000 euro (téměř 367 tisíc korun) byl motivací také závazek, že výsledné umělecké dílo bude na trupu lodi vystaveno natrvalo, jako závazek směřovat k ekologičtější budoucnosti výletních plaveb.

Vítězem soutěže se, v konkurenci se stovkou návrhů z 59 zemí světa, stal německý umělec Alex Flämig. Jeho návrh #SaveTheSea oslavuje zázraky mořského ekosystému tím, že kombinuje barvy loga MSC Cruises a MSC Foundation. Vytváří tím gradační efekt, kterým na trup maluje mořské živočichy a vegetaci.

„Abych lidem ještě více přiblížil jedinečný podmořský svět s jeho vzácným životem, umístil jsem graficky malou část tohoto ekosystému na trup lodi MSC Euribia. Důležité pro mě bylo nejen znázornění podmořského světa, ale také poselství o tom, jak by měl být chráněn,“ uvedl umělec. „Chci zde také vyjádřit, že nedotčené moře je základem i pro zdravý ekosystém na pevnině. To zdůrazňuji vyobrazením ptáků, hmyzu a listů a v neposlední řadě i zeměkoulí. Pro mě je důležité stále inspirovat lidi a povzbuzovat je k účasti.“

 „V reakci na rostoucí potřebu chránit oceán pro budoucí generace jsme si dali za úkol vybavit naše lodě nejnovějšími a nejpokročilejšími ekologickými technologiemi a řešeními. Soutěž o návrh trupu naší nejnovější lodě na LNG byla vyhlášena proto, aby nám pomohla sdělit světu náš neochvějný závazek k ochraně životního prostředí při plavbách této lodi. 

Návrh pana Flaeminga dokonale vystihl toto poselství vášně a oddanosti ochraně mořského prostředí a jeho složitého ekosystému a každému, kdo tuto loď uvidí, přináší silnou výzvu k ochraně moře,“ řekl jeden z porotců, výkonný předseda MSC Cruises Pierfrancesco Vago. Dalšími členy mezinárodní poroty byly například například písečný umělec Jben, známý pro své velkoformátové fresky v písku, které odplaví příliv, nebo architekt Martin Francis, jehož společnost spolupracovala na stavbě proslulé skleněné pyramidy na nádvoří pařížského muzea Louvre.

MSC Euribia bude po svém dokončení měřit 331 metrů, na šířku 43 metrů a pojme až 6 334 pasažérů. Jedná se o třetí loď třídy Meraviglia Plus, do které patří ještě MSC Grandiosa a MSC Virtuosa. Po vyplutí na začátku června 2023 zamíří do německého Kielu, odkud bude celé léto vyrážet na plavby norskými fjordy.

Zdroje: Ocean Drive, Francis Design, MSC Cruises, CruiseMapper, Talent House

DOMINIK ČÍŽ

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme