ZAPLACENÍ ZÁJEZDU


Platby za zájezdy a všechny služby u CK RIVIERA TOUR je možné provést výhradně a jen bezhotovostně převodem a nebo vkladem výhradně na učet cestovní kanceláře RIVIERA TOUR.

Důrazně upozorňujeme, že jaké-koli hotovostní platby nebo platby na účet prodejců nejsou přípustné a nebudou zaúčtovány.

PLATBY V ČESKÉ REPUBLICE

Při rezervaci plavby platí jiná pravidla, než u rezervace ubytování, nebo klasických zájezdů. Plavební společnost prodává plavby za tržní ceny. V praxi to znamená, že se cena zájezdu může lišit z minuty na minutu, dle aktuálních prodejů plavební společnosti. Každý týden se naloďuje u MSC Cruises až 25000 klientů a proto jsou výrazné cenové pohyby na denním pořádku. V případě rezervace plavby Vám předepíšeme nutnost úhrady zálohové platby (v případě plavby před odjezdem celé částky) s minimální časovou prodlevou. Vaše rezervace s garantovanou cenou je platná většinou v řádu několika hodin a proto je nutno Vaši platbu provést dle platebního předpisu. V případě, že nesplníte platební podmínky uvedené v předepsané smlouvě, riskujete možné navýšení ceny, dle aktuálních cen plavební společnosti. 

Platby zájezdu/plavby prosím proveďte dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Prosím berte na vědomí, že splatností se rozumí připsání prostředků na učet CK RIVIERA TOUR. V případě, že je den vystavení dnem splatnosti, můžete provést úhradu následovně: 

*vkladem na náš učet na kterékoliv pobočce ČSOB 
*převodem z účtu - pokud máte Váš účet veden u ČSOB 
*převodem z účtu se zaslání potvrzení o platbě-v případě, že máte účet zřízen u jiné banky než ČSOB, můžete provést příkaz k úhradě. Je však nutno ihned zaslat potvrzení o provedené platbě na naši CK. Důrazně upozorňujeme, že potvrzení o provedené platbě musí obsahovat prokazatelné odepsání prostředků z Vašeho účtu. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 

Platbu zájezdu proveďte na účet:    CZK   203 676 297 / 0300 ČSOB 
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 

Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu nebude zaúčtována. 

účet: 203676297 / 0300 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: CZ23 0300 0000 0002 0367 6297
BIC (SWIFT): CEKOCZPP 
Název Banky ,Československá obchodní banka Vsetín ,Smetanova ulice 1269 ,755 01  

Upozornění: Platby v ČESKÉ REPUBLICE není možno hradit na účet EUR na SLOVENSKU. 

Pokud nám zašlete platbu za zájezd na učet na Slovensko nebo jiné zahraniční účty- vrátíme vám platbu zpět poníženou o bankovní poplatky. Banka Vám totiž naúčtuje poplatek za zahraniční platbu, který dosahuje až tisícových částek a tento poplatek většinou ihned odúčtuje z Vaší úhrady. Na účet naší cestovní kanceláře pak obdržíme částku poníženou o tento poplatek, který budete muset dodatečně uhradit. Zájezd uzavřený v ČESKÉ REPUBLICE je nutno uhradit na účet v místně měně - CZK na učet vedený v České republice. 



PLATBY NA SLOVENSKU



Platbu zájezdu proveďte na účet:      401  117  78  89 / 7500 ČSOB 
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 

Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu nebude zaúčtována. 

účet: 401 117 78 89 / 7500 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1117 7889
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Název Banky ,Československá obchodní banka ,Pobočka  Trenčín,Slovensko 

Upozornění: Platby ze SLOVENSKA není možno hradit na účet CZK v ČESKÉ REPUBLICE. Banka Vám totiž naúčtuje poplatek za zahraniční platbu, který dosahuje až tisícových částek a tento poplatek většinou ihned odúčtuje z Vaší úhrady. Na účet naší cestovní kanceláře pak obdržíme částku poníženou o tento poplatek, který budete muset dodatečně uhradit...


FAKTURACE ZÁJEZDU


Informace pro klienty požadující fakturaci zájezdu u zaměstnavatele

Dovolujeme si informovat všechny klienty s požadavkem na fakturaci zájezdu-příspěvku na rekreaci od zaměstnavatele-faktura na firmu o podmínkách CK RIVIERA TOUR pro vystavení daňového dokladu-faktury.

 Omlouváme se všem klientům, ale požadavky některých společností jsou natolik extrémní a často i v rozporu se zákonem, že jsme pro Vás připravili několik pravidel a zásad pro možnost vystavení faktury pro zaměstnavatele.

 Při fakturaci požadujeme objednávku od zaměstnavatele, kde musí být uvedeno:

 Přesný název firmy dle obchodního rejstříku

  • Adresa sídla firmy
  • Ičo
  • PSČ

bez těchto údajů nebude faktura vystavena.

 2/ Ve faktuře uvedeme všechny osoby účastnící se zájezdu dle cestovní smlouvy - nepožadujte po nás vystavit fakturu pouze na jednu osobu, pokud se zájezdu účastní více osob.

3/ V případě příspěvku zaměstnavatele na dovolenou, kdy zaměstnavatel uhradí jen poměrnou část zájezdu, uvedeme ve faktuře, že se jedná o příspěvek na rekreaci - ne úhradu zájezdu, kterou často požadujete do faktury uvést.

 4/ Nepožadujte prosím, abychom do faktury uváděli jiné údaje, než do faktury patří. Není možnost fakturu vystavit např. na přepravní služby, přepravu a podobně. Vždy do faktury uvedeme pouze skutečné plnění dle cestovní smlouvy

 5/ Prosím je třeba si uvědomit, že naše cestovní kancelář dodává poskytované služby a ty se řídí všeobecnými obchodními podmínkami naší CK. Jakékoliv požadavky na změny, zejména požadavku  termínu splatnosti a podobně  jsou nepřijatelné.

 6/ Každá platba od zaměstnavatele musí být uhrazena na náš účet bankovním převodem. Není možno fakturu hradit pokladnou nebo zápočtem.

 7/ V případě, že dojde k přeplatku na účtu cestovní smlouvy, je nutno požádat o navrácení přeplatku předepsaným tiskopisem. Za navrácená přeplatku se hradí manipulační poplatek.

 8/ Na každou cestovní smlouvu je možno zdarma vystavit jednu fakturu-daňový dokad. V případě požadavku vystavení více dokladů je každý doklad zpoplatněn částkou 175,-Kč za vystavený doklad.

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ FAKTURY PRO ZAMĚSTNAVATELE

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU CESTOVNÍ SMLOUVY

 

 









 


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme