808 SPECIÁLNÍ PLAVBA STŘEDOMOŘÍM

Popis

.

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 808
Cena 36 990 Kč€1 420
Akční cena 20 990 Kč€806
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 13 990 Kč€537
Cena pro (od 12 do 17 let) 13 990 Kč€537
Objednat plavbu
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí  
2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia 10:00-19:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3. den:  Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


4. den: Španělsko – Mallorca - Palma de Mallorca 09:00-23:00
 Největší přístav Baleárských ostrovů, který se nachází v hlavním městě. Již z přístavu je vidět největší dominanta města, gotická katedrála La Seu. Jižně od katedrály se rozkládá Parc de la Mar, který je ideálním místem k odpočinku. V parku se nachází jezírko, které bylo upraveno tak, aby se v něm zrcadlila katedrála. Naproti katedrály je Biskupský palác a poblíž mallorská burza La Slotja. V těsném sousedství katedrály stojí palác Almudaina, jedna z mála dochovaných maurských staveb na Mallorce. V paláci se nachází historické muzeum. Úzkými uličkami se dostaneme až k hlavnímu náměstí Placa de la Reina. V centru města se nachází nejstarší olivovník na Mallorce. Možnost kopání v moři. Doprava v přístavu: Doporučujeme transfer od MSC

5. den: Španělsko – Barcelona 08:00-17:00
Barcelona je hlavní město Katalánska a nabízí nespočet turistických atrakcí. Od sochy Kryštofa Kolomba je krásná procházka po turistické třídě La Rambla, kolem které jsou místní restaurace, kavárničky a taverničky. Uprostřed La Rambly je krásný trh Mercado de la Boqueria s čerstvými surovinami. Třída La Rambla je ukončena Katalánským náměstím. Paralelně s třídou La Rambla je gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie. Další zajímavostí ve městě jsou Gaudího stavby jako Casa Batlló, Casa Milí neboli La Pedrera a světoznámá katedrála Sagrada Familia, která se staví více než 100 let. V neposlední řadě stojí za návštěvu barevný park Güell. Fanoušci fotbalu mají jedinečnou možnost navštívit známý fotbalový stadion Nou Camp fotbalového klubu FC Barcelona. Doprava v přístavu: Doporučujeme transfer od MSC, cca 10€


6. den: Francie – Cannes  08:30-17:30
Městečko, známé díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, se nachází na jihu Francie. Jelikož město nemá přístav přizpůsobený pro velké lodě, kotví se na moři a na pevninu se dostaneme díky tzv. tendrům neboli člunům, které pendlují z lodě na pevninu a zpět. Kolem paláce s červeným kobercem jsou otisky dlaní a podpisy hvězd filmového plátna na tzv. Allée des Stars. Kolem festivalového paláce se táhne hlavní bulvár La Croisette lemována hotely, butiky, restauracemi a nočními kluby. Jsou zde i bezplatné pláže. Cannská historie se nachází ve Starém městě na kopci Monte Chevalier. Na návrší stojí katedrála Notre Dame de L´Esperance a zbytky opevnění s věžemi. Celé Staré město je propleteno úzkými uličkami s obchůdky a suvenýry.  


7.den: Itálie – Janov   07:00-18:00
Přístav Janov leží v severozápadní části Itálie a jedná se o nejdůležitější přístav v Itálii a jeden z největších v Evropě. Město se rozkládá na kopcích prudce se svažujících k moři. Pěší procházkou z přístavu do centra města je možné jít podél pobřeží až k mořskému akváriu, které patří k největším v Evropě. Odtud je to již kousek k historickému jádru města, ve kterém jsou krásné paláce a malebné uličky. Doporučujeme se zajít podívat na rodný dům Kryštofa Kolumba, dóžecí palác Palazza Ducale, katedrálu San Lorenzo či navštívit náměstí Ferrari.


8. den: Itálie – La Spezia  07:00-18:00
La Spezia je hlavní město v oblasti Ligurie a právem ji lze nazvat bratrem Janova, neboť se také může pochlubit bohatou italskou a ligurskou historií, přístavem a starobylými uličkami, ve kterých se odráží typický italský život. K samotnému přístavu vede jedna z hlavních promenáda Viale Mazzini, lemována palmami. Najdete zde spoustu kaváren a restaurací, výbornou pravou italskou zmrzlinou a spoustou typických ligurských pokrmů. Město se pyšní krásnou starobylou městskou částí, ale nabízí především moderní architekturu jako je katedrála Cristo Re dei Secoli anebo budova námořní zbrojnice. Další možnosti: Pro plavbu s dopravou a delegátem fakultativní výlet do Pisy. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby


9. den: Itálie - Civitavecchia - 09:00
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem Říma
9. den: Itálie - Řím  11:00-16:00
Po příjezdu do starobylého Říma navštívíme nejdůležitější památky tohoto úžasného města. Uvidíte slavné Koloseum, Fórum Románum, Kapitol, památník Viktora Emanuela II, Fontánu De Trevi, Pantheon, Andělský hrad a Vatikán. Kolem poledne se zastavíme i na nejkrásnějším římském náměstí Piazza Navona na lehký oběd nebo nákup suvenýrů. V podvečer odjezd z Říma do městečka Orvieto, kde Vás čeká pravá Italská večeře a ubytování v hotelu.


10. den: Siena - San. Gimiagno 08:00-21:00
Ráno po snídani odjezd do města Siena, prohlídka města včetně jeho katedrály a odjezd do malebného městečka San Gimiagno. Zažijete opravdové krásy Toskánska umocněné návštěvou místní vinotéky. Večer odjezd na hotel, ubytování a večeře.

11. den:  Itálie – Florencie - Padova 08:00- 21:30
Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Odpoledne odjezd do Padovy na krátkou zastávku města Sv. Antonína a večer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  


12. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00

.

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří
*návštěva vinotéky s ochutnávkou
*výlet do ŘÍMA

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy.


Dovolujeme si vás upozornit, že v současné pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu  a nebo jiným okolnostem dle vládních nařízení jednotlivých zemí a nebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V takovém případě se cestovní kancelář se vždy bude snažit najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.

Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy 
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové 
*nápojové balíčky a pakety 
*internet. balíčky, photo balíčky… 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany 
*fakultativní výlet PISA

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance pro všechny klienty

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

 • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
 • členství v klubu MSC CRUISES
 • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Grandiosa

S kapacitou téměř 6 300 cestujících bude mít nová loď v řadě Meraviglia plus – MSC Grandiosa. O 16 metrů delší loď než Meraviglia se zvýšenou šířkou a celkem 2 444 kajut – což je o 200 více než Meraviglia, zaručuje cestujícím větší prostor a větší počet zařízení. Vybavením se shoduje s Meraviglií spolu s řadou nových luxusních zařízení a zábavy. Novinkou bude muzeum výtvarného umění, které bude prvním na moři. Bude vystavovat originální umělecká díla ve spolupráci s kulturními centry a uměleckými muzei po celém světě. MSC Cruises také spolupracuje se světoznámým Cirque du Soleil. K dalším zajímavostem patří prodloužená promenáda dlouhá 111 metrů. Na promenádě bude řada restaurací, barů a obchodů. Bude pokryta LED digitální obrazovkou, která zobrazuje krásné výhledy.

Délka: 331 mKapacita: 5386 osob

  Více o této lodiCelá flotila MSC

  Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

  Rodina

  Plavba 713 Magnifica 20.- 29.5.2016 byla mojí 3. plavbou s CK Riviera v průběhu 3 let a nadále žasnu nad vysokým nadstandardem Vašich služeb a nad úžasnou profesionalitou Vašich delegátů. Tentokrát...

  Přečíst celé

  Senior

  Velice děkuji Vaší společnosti za krásnou dovolenou a veliký dík patří především delegátce paní Zuzaně Krajčové, za její profesionální a zároveň i lidský přístup. Byla vždy velmi ochotná, obětavá a...

  Přečíst celé

  Firma

  Zdravíme Valašsko! Jen jsem chtěla ještě jednou poděkovat za úžasnou dovolenou...podívali jsme se na krásná místa, zažili spoustu legrace a pohody v kruhu prima lidí. Patříte k nim i VY, kteří s...

  Přečíst celé

  Pár

  Veľmi krásna dovolenka a služby delegátov Kataríny bolo super vždy nám poradila vysvetlila čo ďalej .Pokyny na ďalší deň upresnila všetko dôležité. Ďakujeme za krásnu dovolenku a úžasné zážitky.

  Další reference

  Kontaktní formulář

  Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme

  CESTUJTE BEZ RIZIKA - CK RIVIERA TOUR je řádně pojištěna proti úpadku u pojišťovny SLAVIA. Investice do Vaší dovolené je u nás v bezpečí.CESTUJTE BEZ RIZIKA – CK je řádně pojištěnaVíce