Litujeme, ale tato plavba již není dostupná.

Rádi Vám ovšem nabídneme podobné

Zobrazit další plavby

839 PODZIMNÍ PLAVBA DO LISABONU-poslední 2místa!

Popis

.

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 839
Cena 39 990 Kč€1 535
Akční cena 20 990 Kč€806
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 8 990 Kč€345
Cena pro (od 12 do 17 let) 8 990 Kč€345
Objednat plavbu
Váš delegátIng.Markéta Strnadová
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení.

Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí 


2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3. den:  Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


4. den: Španělsko - Alicante  07:00-17:00
Jedno z nejznámějších měst moderního Katalánska. Alicante znamená nádhernou azurovou vodu, pláže na jedničku, ale také rychlý hospodářský růst, díky němuž se počet obyvatel neustále zvětšuje. Historie města se započala už za římských časů, později je ovládli Arabové, aby se v roce 1246 přidalo zpět pod křídla kastilského království díky úspěšnému dobývání ze strany Alfonsa X. Co vše tu můžeme obdivovat? Pobřeží Costa Blanca vám prostě učaruje, španělské pláže jsou přeci vyhlášenými po celé Evropě. Poznávat taky můžete městskou historii táhnoucí se už po dvě tisíciletí nebo prostě jen chvíle strávené ve vlnách a sluněním na pláži.


5. den: Malaga - Španělsko 09:00-19:00  
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v pobřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.

6.den: Cadis-Španělsko 09:00-18:00

Toto opravdu krásné město Vás nadchne svým úžasným klidem a pohodou. Projdete se kolem místní katedrály a můžete se líně ploužit úzkými uličkami starobylého centra města. Vykoušet musíte samozřejmě Sangrii a nebo nebo něco dobrého na zub? Co třeba španělskou paellu?   Nejvýznamnější památkou Cádizu je bezpochyby katedrála s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí postavená z části v 18. a z části v 19. století. Historii města připomínají také kostely Santa Cruz a San Felipe Neri a dva hrady Castillo de San Sebastián a Castillo de Santa Catalina. První jmenovaný byl vybudován na pláži La Caleta a ochraňoval město ze severní strany. Druhý hrad nechal postavit král Filip II. v roce 1598, tedy poté, co byl Cádiz napaden Brity. Dalším významným místem je El Oratorio de la Santa Cueva, tedy Modlitebna svaté jeskyně, v níž jsou k vidění malby španělského malíře Goyi. Za prohlídku jistě stojí také vznešená sídla Casa del Almirante a Casa de las Cadenas.


7. den  Plavba na moři 
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


8. den: Lisabon – Portugalsko 07:00-16:00
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fatima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fatimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC po Lisabonu.


9. den  Plavba na moři 
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.


10. den: Barcelona – Španělsko 13:00-21:00
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná procházka ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 


11. den: Marseille - Francie  09:00-18:00
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a další zajímavosti.(nutný transfer MSC). Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu

přístavu naší plavby
12. den: Vylodění - Itálie - Genoa- 09:00
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.
13. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00


Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech


Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland


Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby


Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a sami se
s tím potkáváme na každém kroku. Proto opravdu nemůžeme nijak předpovídat, jaká
situace ohledně covidu bude a jaké nařízení a restrikce budou v danou dobu
existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd
připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené. V pandemické situaci může
dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu, výletům a podobně, popřípadě jiným
okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení
bezpečnostního protokolu. Tyto situace
není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. Nařízení
a pravidla v rámci nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak
předpovídat nařízení a restrikce, které budou v době konání zájezdu platit a
není za tyto změny nijak právně ani finančně odpovědná.
CK si tímto
vyhrazuje právo změny.

Před odjezdem – cestující, který není plně očkovaný je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních platných předpisů, který nesmí být starší 24 hodin před odjezdem a musí být negativní a to platí i pro děti od 2 let věku. Cestující plně očkovaní se prokážou pouze platným certifikátem v anglickém jazyce a antigenní test již nepotřebují.

Pojištění- cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid a doložit platnost pojištění v anglickém jazyce před odjezdem na plavbu.(zajistíme na vyžádání) V případě pozitivity klienta při nalodění, nebude umožněno nalodění skupině klientů na společné kajutě anebo těm, kteří přišli do bezprostředního kontaktu s nakaženým. Plavba jim bude přesunuta na jiný vhodný termín. V případě zjištění pozitivity klienta během plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do karantény. (Povinné pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid).

 Při příjezdu do přístavu Vám bude změřena teplota, bude Vám proveden PCR test neplatíte-je zdarma.

 Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách. V baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den budete mít připravenu novou roušku, kterou si můžete vyzvednout na určeném místě. Pochopitelně na lodi jsou aktivity divadel a i animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA,MSC SEASIDE

Výlety v destinacích – asi největší zásah do programu plavby.Ve všech destinacích nebude zatím možné opustit loď a pro návštěvu destinací je nutno využít bezpečné „bublinové“ výlety MSC. Tyto výlety si můžete zakoupit na palubě lodi. Doporučujeme co nejdříve po nalodění.Protože výlety jsou v cizích jazycích, vybrali jsme pro plavby s dopravou a delegátem cenově přístupné výlety, které nabízíme v předprodeji. U těchto výletů bude vždy delegát RIVIERA TOUR  a bude provádět klientům výklad v ČESKÉM JAZYCE. Výlety jsou většinou v nižších cenových relacích a programy výletu obsahují základní turistice trasy a informace v destinacích bez dalších služeb. (obědy, svačinky…) 

Upozorňujeme, že při návštěvě míst a procházkách není možno se oddělit od skupiny, zajít na nákup suvenýrů nebo zmrzliny a podobně. Klienti se musí držet pohromadě celé skupiny a nesmí dojít ke kontaktu s lidmi mimo skupinu z důvodu zamezení infekce covid 19. Taktéž důrazně upozorňujeme, že výlety organizuje plavební společnost MSC Cruises a cestovní kancelář RIVIERA TOUR zabezpečuje pouze doprovod delegáta a výklad informací v ČESKÉM JAZYCE. Výlety a program výletů se v rámci aktuálních pandemických situací může měnit nebo upravovat a na tyto skutečnosti nemá CK RIVIERA TOUR vliv, nemůže tyto skutečnosti nijak ovlivnit a nenese za program a organizaci výletů žádnou odpovědnost.

Účastníci výletů přijímají a zavazují se dodržovat pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci CK přijmout nutná opatření. Berte prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup zpět na palubu

MARSEILLE   cena 1190 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let   - cca 2 až 2,5 hodiny

Výlet vyhlídkový panoramatickým autobusem z přístavu do historického centra města, Uvidíte pevnosti chránící přístav, rybí trhy, starý přístav a úzkými uličkami projedete na nádhernou vyhlídku ke katedrále Panny Marie, která je na kopci s převýšením 129 nad mořem. Uvidíte i ostrov Iff, kde v příběhu Alexandra Dummase byl uvězněn hrabě Monte Christo. Návrat novou čtvrtí do přístavu. Výstup z busu bude možný pouze na foto zastávku u katedrály v případě příznivé pandemické situace.  


BARCELONA  cena 1090 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12
let  cca 3 až 3,5 hodiny

Tato exkurze vám představí Španělsko s návštěvou slavné vesnice Espanyol, která byla vybudována s cílem zobrazení mnoha španělských stavebnických stylů pro Mezinárodní expozici v Barceloně roku 1929. Exkurze začíná cestou autobusem kolem mnoha památek Barcelony, jako jsou například Plaza Cataluña nebo bulvár Passeig de Gràcia. Poté pojedete do španělské vesničky Espanyol, kde si uděláte procházku. Tato vesnice ukazuje atmosféru spousty rozmanitých míst ve Španělsku, najdete zde více než sto replik budov, řemeslníky se svými obchody nebo také muzeum Fran Daurel. Po procházce s průvodcem následuje návrat autobusem zpět do přístavu.


MALAGA 
cena 1290 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let cca 2 až 2,5 hodiny

Město Málaga na jihu Španělska není populární turistickou destinací pouze díky svému slunečnému podnebí a plážím; je také jedním z nejstarších měst světa a rodištěm Pabla Picassa. Tato krátká, ale poučná prohlídka Malagy je kombinací projížďky autobusem a procházky po ulicích města. Opustíte přístav a vydáte se na vyhlídku Gibralfaro, abyste měli nádherný výhled na Malagu a nádhernou architekturu opevněného paláce Alacazaba a hrabu Gibralfaro. Poté znovu nastoupíte do autobusu a po cestě do centra města se dostanete k Býčí aréně a na místní trh Ataranzanas. Dále se vydáte na prohlídku města s průvodce. Projdete kolem Picassova rodného domu na náměstí Plaza de la Merced, kolem ruin římského divadla a kolem barokní katedrály. Cesta autobusem do přístavu ukončí prohlídku.


CADIZ 
cena 1490 Kč dospělá osoba / 1190 Kč dítě 2-12 let

Stejnojmenné město, založené na úzké pláni země vybíhající do Cádizského zálivu. Město, v kterém se mísí úzké uličky historických čtvrtí s dimenzovanými třídami moderních čtvrtí. Tento informativní a zábavný výlet vás provede klíčovými kulturními zajímavostmi města. Zastávka je naplánována na Plaza de San Juan de Dios, jednom z nejdůležitějších náměstí ve městě s různými styly - neoklasicistním a gotickým, díky dvěma odlišným fázím jeho stavby. Díky radnici je také známý jako Plaza del Ayuntamiento. Dále se svým průvodcem projdete ulice Cádizu až k San Felipe – kostel s eliptickou stavbou a ozdobnými barokními římsami, které uvidíte zvenčí. Následuje návštěva Cádizské katedrály: postavená v letech 1722 až 1838 na místě starší katedrály, která byla zničena požárem v roce 1596. Katedrála je směsicí barokního a neoklasicistního architektonického stylu a je korunována nádhernou zlatou kopulí – orientační bod, který je pro panorama Cádizu typický stejně jako pro Egypt pyramidy. Prohlídka končí návratem zpět do přístavu.


LISABON 
cena 1490 Kč dospělá osoba / 1190 Kč dítě 2-12 let  cca 3 hodiny – náročnější na chůzi

Lisabon je město, které je třeba zažít a nejlepší způsob jak jej objevit, je bezpochyby procházka jeho ulicemi. Lisabon není jen jeden, existuje mnoho tváří tohoto města, ale bez pochyb itinerář této exkurze uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky. Z přístavu se dostanete do čtvrti Alfama, která je skutečnou cestou zpět v čase díky malým náměstím a uličkám, bílým domům s kachlovými panely a balkony z tepaného želena zdobenými květinami. Zastávka v taverně v centru vám umožní relaxovat a užít si typické místní občerstvení. Poté exkurze pokračuje po ulici Augusta na náměstí Rossio, srdce centra města, s elegantními budovami a zvlněnou černobílou dlažbou. Než se vrátíte do přístavu, užijte si několik zastávek před katedrálou a na impozantním náměstí Comercio.

 
Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy 
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové 
*nápojové balíčky a pakety 
*internet. balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany 
*fakultativní výlet CASABLANCA, LISABON

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance pro všechny klienty

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

 • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
 • členství v klubu MSC CRUISES
 • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC VIRTUOSA

NOVÁ LOD MSC CRUISES-

  Více o této lodiCelá flotila MSC

  Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

  Rodina

  Zdravim v CK Riviera tour, chtela jsem Vam podekovat za skvelou plavbu pro Stredomori s Verunkou a Pavlem. Musim rict, ze jsem byla velice prekvapena, jak perfektne se o nas oba starali od nasednu...

  Přečíst celé

  Senior

  Dovolená byla naprosto úžasná. Moc děkuji delgátce Karolínce za skvělý, profesionální přístup, zodpovězení dotazů a vyřízení všech mých přání. Děkuji, taktèž Vaši CK, za krásný zážitek na plavbě. D...

  Přečíst celé

  Firma

  Moc děkujeme za skvěle připravený zajezd včetně výletů v destinacich. I pres značná vedra jsme náročný program diky perfektnimu servisu RIVIERA TOUR zvládli. Moc diky a přiši rok znovu.

  Pár

  Zdravíme z Česka, co říci k dovolené, pod vedením skvělé delegátky Kateřiny, prostě super, dovolená se nám moc líbila a určitě to nebyla naše posledn plavba. Každopádně se těšíme a až něco dáme d...

  Přečíst celé

  Další reference

  Kontaktní formulář

  Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme