840 ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM PŘES MALTU-poslední 2 místa!

Popis

.leták 840 vnitřní kajuta

leták 840 BALKONOVÁ KAJUTA

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 840
Cena 29 990 Kč€1 151
Akční cena 17 990 Kč€690
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 7 990 Kč€306
Cena pro (od 12 do 17 let) 7 990 Kč€306
Objednat plavbu
Váš delegátPavel Číž
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí  


2. den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3.den:  Civitavecchia - Itálie  08:00-18:00

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje fakultativní výlety do destinací a i vy se jich můžete účastnit . Civitavecchia je krásné malé město. Výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti - Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu.


4.den: Itálie – Palermo 10.00-17.00
V hlavním městě Sicílie se, díky bohaté kultuře, nachází směsice nejrůznějších kultur. Obyvatelé jsou zde živí a usměvavý s jižanským temperamentem a na malých motorkách se prohánějí úzkými uličkami centra města. Avšak nejvíce živo je na místních tržnicích, které jsou pod otevřeným nebem. Jsou zde nataženy pouze pestrobarevné plachty nad úzkými uličkami a prodává se zde prakticky cokoliv. Centrum města je z přístavu pěšky dobře dostupné a doporučujeme se zastavit u divadla Massimo, katedrály, fontány hanby „“ a křižovatky čtyř nároží. Jelikož je město naprosto bezpečné není k zahození ani procházka po zapadlejších uličkách centra mezi krámky řemeslníků a malých tržištích.

 


5.den: 09.00-17.30  Malta - Valletta
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských potěšení


6.den:  Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


7.den: Barcelona – Španělsko 08:00-18:00
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete i tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.*


8.den: Marseille - Francie  09:00-17:00
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a další zajímavosti.(nutný transfer MSC). Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby

9.den: Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00-12:00

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel. 8.den: Itálie – Genoa – 09:00-12:00

V dopoledních hodinách po vydatné snídani navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury. Odjezd do Padovy

10.den: Itálie – Padova-  – 17:00-19:00

Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.

11.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 06:00, Prahy cca 08:00, Ostravy cca 09:00

Podmínky návštěvy jednotlivých destinací během plavby

V jednotlivých destinacích při vyhlášení pandemické situace, není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. K návštěvě destinací je možné využít bezpečné výlety MSC CRUISES a nebo výlety, které organizuje pro své klienty CK RIVIERA TOUR splňující podmínky bezpečnostního protokolu. Kvůli předpisům o sociálním distancování bude každému průvodci přidělena malá skupina účastníků. Hosté musí nosit roušku ve vnitřních prostorách (restaurace, autobus, památky) a pokaždé, když nebude možné dodržet sociální odstup alespoň 1 metr. Účastníci zájezdu přijímají a zavazují se dodržovat pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci CK přijmout nutná opatření. Berte prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup zpět na palubu


**Nabídka bezpečných výletů MSC CRUISES
při vyhlášení pandemické situace s doprovodem a českým výkladem delegáta
RIVIERA TOUR
.

V případě vyhlášení pandemické situace je nutné respektovat nařízení návštěvy jednotlivých destinací během plavby pouze dle bezpečnostního   protokolu - bezpečné výlety MSC. Pokud k takové situaci dojde, což nelze předem predikovat, bude se účastnit delegát CK RIVIERA TOUR níže uvedených fakultativních výletů MSC CRUISES v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka. Tyto výlety je možné zakoupit v tomto režimu pouze u CK RIVIERA TOUR nebo u delegáta na lodi. Klienti si tak mohou vybrat výlet za účasti a služeb delegáta anebo si zakoupit kterýkoliv výlet MSC CRUISES na palubě lodi. Na ostatní výlety, než níže uvedené, se služby delegáta nevztahují. Výlety není možné hradit kartou.CK si vyhrazuje právo změny.

 


MARSEILLE   cena
1190 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let

Výlet vyhlídkový panoramatickým autobusem z přístavu do historického centra města, Uvidíte pevnosti chránící přístav, rybí trhy, starý přístav a úzkými uličkami projedete na nádhernou vyhlídku ke katedrále Panny Marie , která je na kopci s převýšením 129 nad mořem. Uvidíte i ostrov Iff, kde v příběhu Alexandra Dummase byl uvězněn hrabě Monte Christo. Návrat novou čtvrtí do přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny.

 BARCELONA  cena 1090 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let

Po setkání s průvodcem na mole vás k východu z přístavu odveze bezplatný kyvadlový autobus. To bude výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti - Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu. ( 3-4  hodiny).

 

CIVITAVECCHIA  cena 790 Kč dospělá osoba / 580 Kč dítě 2-12 let

Po setkání s průvodcem na mole vás k východu z přístavu odveze bezplatný kyvadlový autobus. To bude výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti - Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu. ( 3-4  hodiny). Po návratu na loď osobní volno, drink a relax na baru a večer určitě nezapomeneme navštívit lodí divadlo.

MALTA  cena 890 Kč dospělá osoba / 780 Kč dítě 2-12 let

Krátká, cca 2,5 hodiny ale intenzivní exkurze je jedinečnou příležitostí objevit krásy Malty z pohodlí otevřeného dvoupatrového autobusu. Opusťte loď, setkejte se se svým průvodcem a naskočte do autobusu, abyste mohli začít zkoumat ostrov, počínaje odjezdem směrem k Vittoriose, jednomu ze tří měst ležících v okolí přístavu. Město se pyšní krásným jachtovým přístavem, který vylepšuje jeho četné paláce postavené maltézskými rytíři. Itinerář pokračuje kolem oblasti modré jeskyně a různých vesnic na cestě do Mdiny, která se nachází v srdci ostrova, známého také jako „tiché město“. Projeďte se po obvodu města s jeho historickými budovami, na úpatí tohoto středověkého města si pořídit fotografie. Následuje Mosta. Váš autobus projede kolem mosteckého dómu, třetího největšího nepodporovaného dómu v Evropě a nedávno mu byl udělen titul baziliky. Severovýchodní trasou se projedete pobřežní silnicí na St. Julian's a Sliema, než se přesunete do Valletty kolem jejích bašt. Obdivujte opevnění hlavního města ostrova postaveného na poloostrově Maltézskými rytíři v 1500, než budete pokračovat zpět na molo k opětovnému nalodění.

Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby

 

Cestující je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních platných předpisů, který nesmí být starší 24 hodin před odjezdem a musí být negativní a to platí i pro děti od 2 let věku.

Cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid. V případě pozitivity klienta při nalodění, nebude umožněno nalodění skupině klientů na společné kajutě anebo těm, kteří přišli do bezprostředního kontaktu s nakaženým a plavba jim bude přesunuta na jiný vhodný termín. V případě zjištění pozitivity klienta během plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do karantény. (Povinné pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid). Restrikce a nařízení Covid 19: Nařízení a pravidla v rámci nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak předpovídat nařízení a restrikce, které budou v době konání zájezdu platit a není za tyto změny nijak právně ani finančně odpovědná. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a případné změny co nejvíce zmírnili a  vy měli příjemný zážitek z dovolené.

Před odjezdem na plavbu – den před odjezdem odpoledne musíte jít na antigenní test. Doporučujeme se předem objednat na daný termín. Antigenní testy jsou u nás zdarma. Potvrzení o testu si nechejte vystavit v angličtině. Test musí být negativní. Potvrzení o testu si 3x zkopírujte. Následně po provedení testu doporučujeme vyhnout se dalším kontaktům.

Odjezd na plavbu - budeme se snažit nástupní místa připravit tak, abyste nemuseli téměř nikam cestovat. Před nástupem do busu musíte předložit antigenní test a bude vám změřena teplota, která nesmí přesáhnout 37 stupňů celsia. Před nástupem do busu bude provedeno testování. V buse budete mít přiřazena místa, která se nesmí měnit a dodržovat rozestupy. Během cesty budete mít zdarma veškerý servis, včetně večeře a snídaně, nápojů v buse apod.

Při příjezdu do přístavu Vám bude změřena teplota, bude Vám proveden PCR (test neplatíte).

 Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách. V baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den budete mít připravenu novou roušku, kterou si můžete vyzvednout na určeném místě. Každý den při vstupu na snídani a večeři vám změří teplotu. Je to spíš legrace, než že by vás to obtěžovalo. Pochopitelně na lodi jsou aktivity divadel a i animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA,MSC SEASIDE

Výlety v destinacích – asi největší zásah do programu plavby. V jednotlivých destinacích aktuálně není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. Snažili jsme se Vám maximálně vyjít vstříc, a proto jsme, ve spolupráci s MSC CRUISES, připravili speciální výlety MSC CRUISES pro naši skupinu RIVIERA TOUR. Více informací „Návštěva destinací a nabídka výletů.

Vylodění – před vyloděním vám bude proveden antigenní test na covid a obdržíte písemné potvrzení výsledku testu. Je to velmi dobré zejména pro příjezd do ČR. Tento test je zdarma.  Po vylodění následuje cesta busem dle programu. Během cesty bude pro Vás opět připraveno občerstvení a svačinky.

 Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a sami se s tím potkáváme na každém kroku. Proto opravdu nemůžeme nijak předpovídat, jaká situace aktuálně bude a jaké nařízení a restrikce budou v danou dobu existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. CK si tímto vyhrazuje právo změny.

  

 

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby

 

Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a sami se s tím potkáváme na každém kroku. Proto opravdu nemůžeme nijak předpovídat, jaká situace ohledně covidu bude a jaké nařízení a restrikce budou v danou dobu existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu, výletům a podobně, popřípadě jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. Nařízení a pravidla v rámci nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak předpovídat nařízení a restrikce, které budou v době konání zájezdu platit a není za tyto změny nijak právně ani finančně odpovědná. CK si tímto vyhrazuje právo změny.

Před odjezdem – cestující, který není plně očkovaný je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních platných předpisů, který nesmí být starší 24 hodin před odjezdem a musí být negativní a to platí i pro děti od 2 let věku. Cestující plně očkovaní se prokážou pouze platným certifikátem v anglickém jazyce a antigenní test již nepotřebují.

Pojištění- cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid a doložit platnost pojištění v anglickém jazyce před odjezdem na plavbu.(zajistíme na vyžádání) V případě pozitivity klienta při nalodění, nebude umožněno nalodění skupině klientů na společné kajutě anebo těm, kteří přišli do bezprostředního kontaktu s nakaženým. Plavba jim bude přesunuta na jiný vhodný termín. V případě zjištění pozitivity klienta během plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do karantény. (Povinné pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid).

 Při příjezdu do přístavu Vám bude změřena teplota, bude Vám proveden PCR test neplatíte-je zdarma.

 Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách. V baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den budete mít připravenu novou roušku, kterou si můžete vyzvednout na určeném místě. Pochopitelně na lodi jsou aktivity divadel a i animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA,MSC SEASIDE

 

 

 

Výlety v destinacích – ve všech destinacích nebude zatím možné opustit loď a pro návštěvu destinací je nutno využít bezpečné „bublinové“ výlety MSC. Tyto výlety si můžete zakoupit na palubě lodi. Doporučujeme co nejdříve po nalodění. Protože výlety jsou v cizích jazycích, vybrali jsme pro plavby s dopravou a delegátem cenově přístupné výlety, které nabízíme v předprodeji. U těchto výletů bude vždy delegát RIVIERA TOUR  a bude provádět klientům výklad v ČESKÉM JAZYCE. Výlety jsou většinou v nižších cenových relacích a programy výletu obsahují základní turistice trasy a informace v destinacích bez dalších služeb. (obědy, svačinky…) 

Upozorňujeme, že při návštěvě míst a procházkách není možno se oddělit od skupiny, zajít na nákup suvenýrů nebo zmrzliny a podobně. Klienti se musí držet pohromadě celé skupiny a nesmí dojít ke kontaktu s lidmi mimo skupinu z důvodu zamezení infekce covid 19. Taktéž důrazně upozorňujeme, že výlety organizuje plavební společnost MSC Cruises a cestovní kancelář RIVIERA TOUR zabezpečuje pouze doprovod delegáta a výklad informací v ČESKÉM JAZYCE. Výlety a program výletů se v rámci aktuálních pandemických situací může měnit nebo upravovat a na tyto skutečnosti nemá CK RIVIERA TOUR vliv, nemůže tyto skutečnosti nijak ovlivnit a nenese za program a organizaci výletů žádnou odpovědnost. Účastníci výletů přijímají a zavazují se dodržovat pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci CK přijmout nutná opatření. Berte prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup zpět na palubu. V případě, že součásti výletu je návštěva muzea, kavárny, restaurace, kostelů a interiérů je nutno mít platný covid pas vždy pro případnou kontrolu. V případě, že nejste očkování je nutno před výletem mna lodi absolvovat antigenní test a nechat si vystavit certifikát. Většina výletů je pěší chůzí cca 3-6 km výlet. Pokud máte problémy s chůzí, konzultujte prosím s námi vhodnost zakoupení výletu předem. Níže uvedené výlety není možno zakoupit na lodi-pouze v předprodeji.CK si vyhrazuje právo změny. V případě bohoslužby poskytne výklad průvodce mimo katedrálu; hosté navštíví katedrálu jednotlivě. Hosté jsou žádáni, aby při náboženských návštěvách nosili vhodné oblečení. Prohlídky zahrnují chůzi po nerovném povrchu a schody. Hosté s omezenou pohyblivostí musí zvážit účast. Na konci budou hosté povinni vrátit zvukové průvodce v perfektním stavu. Hostům bude účtováno poškození nebo ztráta audio průvodce.
CIVITAVECCHIA – Cca 2-3 hodiny  cena za dospělou osobu  790 Kč , cena za dítě 2-12 let 580 Kč 


Po setkání s průvodcem na mole vás k východu z přístavu odveze bezplatný kyvadlový autobus. To bude výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti - Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu.


MARSEILLE – Cca 2-3 hodiny  cena za dospělou osobu  1190 Kč , cena za dítě 2-12 let 890 Kč 


Výlet vyhlídkový panoramatickým autobusem z přístavu do historického centra města, Uvidíte pevnosti chránící přístav, rybí trhy, starý přístav a úzkými uličkami projedete na nádhernou vyhlídku ke katedrále Panny Marie , která je na kopci s převýšením 129 nad mořem. Uvidíte i ostrov Iff, kde v příběhu Alexandra Dummase byl uvězněn hrabě Monte Christo. Návrat novou čtvrtí do přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny.


PALERMO – Cca 3,5-4 hodiny  cena za dospělou osobu  790 Kč , cena za dítě 2-12 let 650 Kč


Tento atraktivní výlet vám dává příležitost protáhnout si nohy a pěšky se podívat na památky Palerma, hlavního města Sicílie. Vaše prohlídka s průvodcem začíná na Via Francesco Crispi, velkém bulváru vedoucím na Piazza XIII Vittime a jeho památníku 13 obětem notoricky známé mafie. Je zde naplánována krátká zastávka fotografií, po které budete pokračovat po Via Cavour, poté kolem známého Piazza San Domenico, Teatro Massimo a Quattro Canti, osmibokého náměstí lemovaného řadou barokních budov. Můžete také vidět Piazza Pretoria a Piazza Bellini na cestě do katedrály v Palermu na externí prohlídku. Jako třešinkou na dortu budete moci ochutnat a potěšit se autentickou chutí sicilské granity-polo zmrazeného dezertu z cukru, vody také cannoli, místní lahodné pečivové trubičky plněné sladkou ricottou. Následně se vracíte se do přístavu na vaši loď.


MALTA  – Cca 2-2,5 hodiny  cena za dospělou osobu  890 Kč , cena za dítě 2-12 let 790 Kč


Krátká, cca 2,5 hodiny, ale intenzivní exkurze je jedinečnou příležitostí objevit krásy Malty z pohodlí otevřeného dvoupatrového autobusu. Opusťte loď, setkejte se se svým průvodcem a naskočte do autobusu, abyste mohli začít zkoumat ostrov, počínaje odjezdem směrem k Vittoriose, jednomu ze tří měst ležících v okolí přístavu. Město se pyšní krásným jachtovým přístavem, který vylepšuje jeho četné paláce postavené maltézskými rytíři. Itinerář pokračuje kolem oblasti modré jeskyně a různých vesnic na cestě do Mdiny, která se nachází v srdci ostrova, známého také jako „tiché město“. Projeďte se po obvodu města s jeho historickými budovami, na úpatí tohoto středověkého města si pořídit fotografie. Následuje Mosta. Váš autobus projede kolem mosteckého dómu, třetího největšího nepodporovaného dómu v Evropě a nedávno mu byl udělen titul baziliky. Severovýchodní trasou se projedete pobřežní silnicí na St. Julian's a Sliema, než se přesunete do Valletty kolem jejích bašt. Obdivujte opevnění hlavního města ostrova postaveného na poloostrově Maltézskými rytíři v 1500, než budete pokračovat zpět na molo k opětovnému nalodění.


BARCELONA – FLAMENCO Cca 4 hodiny  cena za dospělou osobu  1790 Kč , cena za dítě 2-12 let 1290 Kč 


Tato prohlídka vám umožní jednoduše si sednout a odpočívat v autobuse, zatímco si budete moci prohlédnout hlavní památky Barcelony, včetně nádherného Passeig de Gràcia a Gaudího nedokončeného mistrovského díla, Sagrada Família, která byla papežem vysvěcena jako bazilika minor 2010. Pokračováním na kopec Montjuich si můžete vychutnat úchvatný výhled na město pod ním a po zastávce s fotografiemi se vydat do Poble Espanyol, jedinečného architektonického muzea pod širým nebem, které se nachází na kopci. Muzeum bylo původně postaveno pro barcelonskou mezinárodní výstavu v roce 1929 s cílem napodobit městskou krajinu, která by na jednom místě odrážela architekturu, styl a kulturu typickou pro různé španělské regiony. Vaši prohlídku završí 30 minutová flamenco show doprovázená ovocným sangriovým punčem.Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy 
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové 
*nápojové balíčky a pakety 
*internet. balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany 
*fakultativní výlet ŘÍM

Něco v ceně navíc

Večeře v restauraci na Formance pro všechny klienty

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

 • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
 • členství v klubu MSC CRUISES
 • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Grandiosa

S kapacitou téměř 6 300 cestujících bude mít nová loď v řadě Meraviglia plus – MSC Grandiosa. O 16 metrů delší loď než Meraviglia se zvýšenou šířkou a celkem 2 444 kajut – což je o 200 více než Meraviglia, zaručuje cestujícím větší prostor a větší počet zařízení. Vybavením se shoduje s Meraviglií spolu s řadou nových luxusních zařízení a zábavy. Novinkou bude muzeum výtvarného umění, které bude prvním na moři. Bude vystavovat originální umělecká díla ve spolupráci s kulturními centry a uměleckými muzei po celém světě. MSC Cruises také spolupracuje se světoznámým Cirque du Soleil. K dalším zajímavostem patří prodloužená promenáda dlouhá 111 metrů. Na promenádě bude řada restaurací, barů a obchodů. Bude pokryta LED digitální obrazovkou, která zobrazuje krásné výhledy.

Délka: 331 mKapacita: 5386 osob

  Více o této lodiCelá flotila MSC

  Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

  Rodina

  Zdravím, milá cestovko, nedá mi to, musím vám vyslovit poděkování za únorový výlet s vámi s lodí Grandiosa po Středomoří. Za perfektních bezpečnostních podmínek, kdy u nás jsme se málem báli vyjít ...

  Přečíst celé

  Senior

  Ahoj Riviéro, absolvovaly jsme zájezd 13.11..2019- 27.11.2019 Středomoří s delegátkami Markétkou a Janou, bylo SUPER, měly jsme obavy, jsme seniorky - Marie Janyšková a Marie Knápková - jednak jaz...

  Přečíst celé

  Firma

  Plavba 713 bola našou prvou plavbou, ktorá nás veľmi milo prekvapila. Celý zájazd bol perfektne zorganizovaný. Ďakujeme Riviera tour za tento krásny zážitok. Veľmi sa chceme poďakovať našej delegát...

  Přečíst celé

  Pár

  Vážená CK Riviera Tour děkujeme za překrásnou dovolenou lodí po Středomoří.Vaše motto -úplně jiná dovolená není nadsázka,ale stoprocentní pravda.Děkujeme delegátkám Páje a Káje za nadstardatní služ...

  Přečíst celé

  Další reference

  Kontaktní formulář

  Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme