Území obývali Féničané, Řekové, Římané a Mauři. V roce 1147 dobyl území první portugalský král Alfonso Henriques. V období 
15. a 16. století byl Lisabon nejbohatším evropským přístavem. V tomto období bylo vybudováno Obchodní náměstí. Toto náměstí se dochovalo dodnes. V roce 1755 postihlo město velké a ničivé zemětřesení. Zásluha na obnovení města se připisuje markýzi z Pombalu. Nejvýznamnější památkou Lisabonu je maurský hrad Castelo do Sao Jorge. Od hradu je krásný výhled na celé město. Dole v podhradí leží středověká maurská čtvrť Alfama. Dominantou této části města je chrám Pantheon. Výstavba tohoto chrámu trvala více jak 300 let. Dalšími zajímavými stavbami jsou klášter Mosterio dos Jerónimus, katedrála Sé Partriarcal, kostel Igreja de SantoAntónio de Sé. Symbolem Lisabonu je věž Torre de Belém či socha Krista Krále. Socha je 110 m vysoká a ve výšce 82 m má vyhlídkovou plošinu. V Lisabonu sídlí muzeum Nacional de Azulejo. Azulejo jsou ručně malované modrobílé kachlíky. Tyto kachlíky jsou součástí portugalského národního umění. Dalšími významnými místy a památkami Lisabonu jsou chrám Igreja da Estrela, Anglický hřbitov, Pargue Eduardo (park), ZOO, akvadukt Aquaduto das Águas Livres aj. V roce 1998 bylo v Lisabonu otevřeno největší Ocenárium v Evropě. V ocenáriu je 30 nádrží se 10 000 živočichy. Centrální nádrž má průměr 35 m a hloubku 7m. Pevnost sv. Jiří (Castelo São Jorge) je dominantou lisabonské městské čtvrti Alfama. Pevnost stojí v nejvyšší části městského pahorku. V místech kde dnes stojí pevnost, bývalo hradiště a později maurská královská rezidence Alcácova. Pevnost bylo v roce 1755 poničena zemětřesením. V letech 1938 až 1940 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce pevnosti. K areálu pevnosti byly připojeny zahrady s brazilskými dřevinami. Nedaleko vstupu do pevnosti se zvedá strážní věž Ulisses a v jejím sousedství je brána Moniz. Za branou je palác Paco de Alcácova postavený v roce 1300. Na hradbách pevnosti je umístěno několik starých děl 
a z hradeb je krásný výhled na Lisabon.
V okolí se nachází například Sintra zhruba 24 km, Klášter sv. Jeronýma a věž Belém v Lisabonu zhruba 7 km, Klášter ve městě Alcobaça zhruba 94 km, Lisabon zhruba 7 km, Lisabonská katedrála zhruba 0.3 km, Cristo Rei zhruba 5 km, Águas Livres Aqueduct zhruba 8 km, Belémská věž zhruba 8 km, Ježíšův chrám zhruba 29 km

Lisabonská katedrála byla postavena jako památník vítězství nad Maury. Katedrálu nechal postavit král Alfons I. Dobyvatel. 
U vchodu do katedrály je hlavní oltář a na jeho okraji arcibiskupský trůn s erby církevních hodnostářů. Součástí kostela je kaple sv. Antonína se zajímavou křtitelnicí a naproti ní je kaple s jesličkami z 18. století. V interiéru kostela jsou hrobky s urnami krále Alfonse IV. a jeho manželky Beatrix. U katedrály je křížová chodba s odkrytými základy římských a maurských hradeb.

Portugalská Fátima
Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Informace naleznete v příloze.
Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. Věhlas do té doby nevýznamného portugalského městečka na samém kraji Evropy odstartoval teprve počátkem minulého století. V roce 1917 se tady třem malým pasáčkům údajně zjevila Panna Marie. Děti pásly kozy v olivovém háji, a když se 13. května před polednem jako každý jiný den pomodlily, objevila se před nimi „krásná paní zařící víc než slunce“. Pasáčkům řekla, že když se budou poctivě modlit, zachrání světový mír. Panna Marie promlouvala především k nejstarší dívce Lucii, které také svěřila, že se na místě objeví ještě pětkrát, každý měsíc třináctého. Dětem zpočátku nikdo nevěřil a ze „zázraku“ se stala politická záležitost. Když mělo 13. srpna dojít k jednomu z dalších zjevení, zavřely úřady dokonce děti na tři dny 
do vězení. Tento postoj státu však vzbudil o to větší zájem veřejnosti, která byla od té doby v pozoru. Když se měla Panna Marie ukázat 13. října naposledy, sjelo se do Fátimy 70 000 lidí. I když zjevení viděli zase jen pasáčci, nikdo už o jejich tvrzení nepochyboval. Důkaz zaznamenali přítomní úředníci, policisté, ale také novináři a vědci. Slunce se před zraky řvoucích davů proměnilo v obří kotouč, sestoupilo až k zemi a dělalo neobvyklé pohyby. To vše je zdokumentováno i na fotografiích, a tak církvi i státu nezbylo, než zázrak uznat. 

Toho dne sdělila Boží matka Lucii také tři proroctví, která se postupně vyplnila. Zapsána byla mnohem dříve, než k nim mohlo dojít. První proroctví předpovídalo konec první světové války a příchod druhé. Druhé hovořilo o tom, že Rusko roznese své chyby do světa, způsobí války a perzekuci církve. Třetí proroctví držela církev dlouhá léta v tajnosti a lidé se obávali, že je natolik děsivé. Odtajněno bylo až v roce 2000. Ukázalo se, že jeho předmětem byl atentát na některého z papežů – 13. května 1981, tedy v den výročí prvního zjevení, postřelil Turek Ali Aga papeže Jana Pavla II. Ten pak Fátimu pravidelně navštěvoval, aby Panně Marii děkoval za záchranu života. Kdysi bývaly na místě dnešního svatostánku jen pastviny. 
Na první pohled obyčejné portugalské městečko v kopcích leží nedaleko dálnice, na půli cesty mezi Lisabonem a Portem. Arabsky znějící jméno dostalo podle legendy za muslimské nadvlády ve 12. století po jedné maurské princezně. Tehdy samozřejmě nikdo nemohl tušit, že jednou bude celosvětově proslulým křesťanským poutním místem. Věřící tady prosí o zázraky stejně jako 
ve francouzských Lurdech nebo v polské Čenstochové. Od Fátimy taky nic jiného než zázrak nečekejte! Pokud nevěříte, zbývá už jen jediný důvod proč se sem vypravit – ze zvědavosti. Pozorovat příchozí poutníky je samo o sobě velmi silným 
a nezapomenutelným zážitkem. Ročně sem přijede až sedm miliónů lidí z celého světa. Všichni mají jasný cíl - velké prostranství 
s neobarokní bazilikou z roku 1953, ke které vede asi třista metrů dlouhý chodník z mramoru. Po něm se pomalu vkleče posunují věřící a tiše přitom odříkávají prosebné či děkovné modlitby. Obraz je to více než působivý. Většinu poutníků doprovázejí při této bolestivé cestě příbuzní, kteří je podpírají, aby alespoň částečně ulevili jejich odřeným a často také zkrvaveným kolenům.
Nejvíce lidí zamíří do Fátimy každoročně v květnu a v říjnu, ve dny výročí prvního a posledního zjevení Panny Marie. Jednotlivé katolické obce sem pořádají zájezdy, podle toho také vypadá  program. Ve zdejší kapli i bazilice se denně slouží až dvacet bohoslužeb – většina v portugalštině, některé v angličtině, ale není problém zařídit třeba i češtinu. Organizace nemá chybu, přehled bohoslužeb najdou příchozí na velikém displeji přímo na bazilice.
Celé město dnes funguje v první řadě pro poutníky, a tak není divu, že tady najdete doslova na každém rohu obchod se suvenýry nebo že všechny místní hotely nesou jména svatých. O tom, že se tato „atrakce“ církvi vyplácí, není pochyb. V roce 2007 
tu nechala postavit v přepočtu za více než miliardu korun vedle kaple Zjevení a ohromné baziliky další kostel, který pojme neuvěřitelných děvět tisíc sedících návštěvníků!


Plavby proplouvájící tímto přístavem

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme