Další vykopávky prováděné v poslední době vedly k objevení raně křesťanských staveb a vedly výraznému přehodnocení představy o velikosti města v té době. Město bylo každopádně natolik významné, že bylo papežem Řehořem Velikým v roce 591 stanoveno na sídlo diecéze.

Avšak první písemná zmínka o jménu Ajjacio pochází až z roku 601, kdy papež Řehoř nabádá zdejšího církevního učitele Bonifáce, aby nenechával města Aléria a Adjacium bez biskupů. Dříve se tento název nepoužíval a není doloženo, jak vzniknul. Někdy bylo město označováno jako Agiation, což by svědčilo o řeckém původu jeho jména, ale nic jiného nenasvědčuje řecké přítomnosti na tomto místě nebo v jeho okolí.

Jak už bylo výše zmíněno, v tomto městě se v roce 1804 narodil slavný francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. Byl členem rodiny nepříliš zámožného příslušníka úřednické šlechty. Svůj pobyt na Korsice ukončil v devíti letech, kdy ho otec odvezl na studia do Francie.


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme