První písemná zmínka o jménu Ajjacio pochází až z roku 601, kdy papež Řehoř nabádá zdejšího církevního učitele Bonifáce, aby nenechával města Aléria a Adjacium bez biskupů. Dříve se tento název nepoužíval a není doloženo, jak vzniknul. Někdy bylo město označováno jako Agiation, což by svědčilo o řeckém původu jeho jména, ale nic jiného nenasvědčuje řecké přítomnosti na tomto místě nebo v jeho okolí.
Hlavním městem Korsiky je Ajaccio, překrásné korsické město a rodiště slavného vojevůdce Napoleona Bonaparte, které naleznete na západním pobřeží ostrova.
Ajaccio je, stejně jako mnoho dalším hlavních měst, nejvýznamnějším kulturním i historickým centrem celé Korsiky a zároveň i důležitým dopravním uzlem. Nachází se zde nejvytíženější letiště na ostrově i důležitý přístav.
Město Ajaccio založili v roce 564 př. n. l. Řekové jako významný přístav. Bohužel bylo v 10. století zničeno Saracény a nově vybudováno až po roce 1452. Ajaccio bylo vlastně jen menší, nevýznamné město, které se proslavilo až jako rodné místo Napoleona Bonaparte. Ve 20. století se z něj stalo hlavní centrum separatistického odboje na Korsice.
Jak už bylo řečeno, jedná se o rodné město slavného vojevůdce Napoleona Bonaparte. Ve městě ho připomíná například pomník s jeho sochou nebo rodný dům, na který se můžete zajít podívat na náměstí Letizia. Jednu z jeho nejslavnějších soch naleznete na náměstí Place General de Gaulle. Nejstarší sochu, Napoleona obklopeného čtyřmi lvy, naleznete na náměstí Place du Palmier. V Hotel de Ville si můžete prohlédnout obrazy a busty jeho rodiny, a také Napoleonovu posmrtnou masku, část rakve a model lodě, která jeho mrtvé tělo přepravila z ostrova Sv. Heleny.
Vyberte si z široké nabídky zájezdů na Korsiku!
Vynechat nesmíte ani návštěvu zdejšího muzea, Musée Capitellu, kde si můžete prohlédnout řadu zajímavých obrazů, bust, ale především rukopis biskupa Agostino Giustinianiho a zákoník Code Corse. Naproti muzeu se nachází nově opravená citadela, z jejíchž hradeb je překrásný výhled na zdejší pláž St. Francois. Významnou památkou je také pevnost, která je bohužel pro turisty většinou uzavřena. Za vzácnými památkami můžete vyrazit do muzea Muzeum Fesch, na jehož nádvoří se nachází hrobka Chapelle Impériale, která patří rodu Bonapartů. Za odpočinkem můžete zamířit na náměstí Place Foch, které je lemované velkým množstvím kaváren a restaurací.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme