Jako Barium bylo známo již v římské době v 1. století př. n. l., nebylo však nijak zvláště významné. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari 

v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Dodnes se zachovalo Staré Město s křivolakými uličkami, v jehož centru se nachází katedrála San Sabino (původní stavba pochází z 12. století). V apsidě velkého poutního kostela San Nicola 
je umístěna hrobka poslední kněžny z Bari Bony Sforzy, manželky polského krále Zikmunda II. Augusta.Basilica San Nicola 
v centru starého města Bari, je jedním z nejvíce zářným příkladem apulských románské architektury.
Basilika San Nicola
V roce 1087 byly ostatky Sv. Mikuláše převezeny do Bari v jižní Itálii, (byly uloupeny italskými námořníky nebo piráty 
v doprovodu dvou kněží Lupa a Grimoalda, ze sarkofágu náhrobního kostela v Myře), údajně proto, aby byly ochráněny před muslimy. Jsou tam uložené dodnes – v kryptě baziliky San Nicola (sv. Mikuláše) na Lungomare Imperatore Augusto. Kostel byl postaven právě k uchovávání světcova těla na troskách byzantského guvernérova paláce. Dodnes patří k nejvýznamnějším románským církevním stavbám v jižní Itálii. Jeho nejcennějšími památkami jsou kromě Mikulášova hrobu ciborium, (nádoba na konsekrované hostie) z 12. století, jediné úplně zachovalé z té doby v Apulii, a také slavný Eliášův biskupský trůn z bílého mramoru, který pochází z 11. století a patří k nejmimořádnějším uměleckým dílům Apulie. Ostatky jsou stále oblíbeným cílem mnoha poutníků. Zdejší obyvatelé pořádají každoročně 8. května – tedy v den výročí jeho přenesení – velkou slavnost. Ta se odehrává na moři a věřící při ní plují na člunech k Mikulášově soše. V předvečer této plavby se koná velký průvod ulicemi Bari. Prázdný Mikulášův kamenný sarkofág je možné ještě dnes vidět v obnoveném dolním kostele Mikulášova chrámu v Myře 
na jihozápadním pobřeží Turecka. Antická Myra je však už v ruinách.
Svatý Mikuláš z Myry 
(cca 280/286 Patras - 6. prosince 345/352 Myra) byl katolický biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidem, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o jednoho 
z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii). V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem. Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto vznikla zkomolením jeho jména, dodáním dalších atributů a propojením s postavou Christkindleina (něco jako Ježíšek). Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla…).
Hrad CASTEL DEL MONTE – jedna z nejpozoruhodnějších a nejzáhadnějších památek italského jihu, známý jako Castello Svevo, byl postaven kolem 1131, zničen v 1156, byl přestavěn Frederick II. obrovská pevnost z l. 1229 – 1240 za viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometrů postavena za panování Fridricha II., císaře Svaté říše římské. 
Z jídel byste měli určitě ochutnat tzv. „focaccia“ – pečivo na způsob pizzy
Dnes obývá Bari, po Neapoli druhé největší město v jižní Itálii, na 400 tisíc obyvatel. Je obchodním centrem a střediskem chemického, loďařského a strojírenského průmyslu a zpracování ryb. Ve městě sídlí univerzita a námořnická škola
V Bari nepotřebujete žádné transfery, pokud nebude změna trasy, Vaše loď bude kotvit přímo před historickým centrem Bari. Procházka městem samotným není náročná a vidět katedrálu De Bari a basiliku San Nicola prostě musíte. 


Plavby proplouvájící tímto přístavem

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme