Zeebrugge leží na pobřeží Severního moře a má centrální polohu na belgickém pobřeží. Je křižovatkou pro provoz ze všech směrů. Je také nejdůležitějším rybářským přístavem pro Belgii a velkoobchodní rybí trhy, které se zde nacházejí, jsou jedny z největších v Evropě. Přístav slouží jako centrální port pro automobilový průmysl v Evropě. Žije tady 117 tisíc obyvatel.

Historie Zeebruggu začíná asi před 2000 lety. Nacházela se zde Galsko-římská osada. Obyvatelé byli nejen zemědělci, ale také obchodovali s Anglií a zbytkem Galliee. V jedenáctém století se město stalo ochodním centrem pro celou Evropu. Také tady vyráběli tkaniny a rozvinulo se zde bankovnictví. Čtrnácté století bylo pak období krizí, nepokojů a epidemií. Poté začala opět vzkvétat kultura a umění.

Historické centum Zeebrugge se skládá ze středověkých uliček lemovaných kanály a spousty historických budov. Klíčové památky se nacházejí 500 m od centrálního trhu ve městě. Město je jako muzeum pod širým nebem. Mnoho domů je postaveno v typickém stylu Zeebruggu s okny od shora až dolů.

Panorama ovládají tři věže: zvonice, kostel Panny Marie a katerdrála Nejsvětějšího Salvátora. Středověké náměstí Grand Place je centrálním náměstím města, kde naleznete celou řadu atrakcí, včetně zvonice. Trochu dále je krásná radnice. Historické centrum patří od roku 2000 na seznam UNESCO.

Grote Markt – je v překladu Velké náměstí, ale často se mu říká jednoduše jenom Markt. Dominuje mu zvonice Belfort, která vyrůstá z budovy bývalé tržnice a je vysoká 83 metrů. Není to příliš dobře vidět, ale zvonice je asi o metr nahnutá. Po 366 schodech se dá vystoupit na věž, odkud se naskýtá strhující výhled, za dobrého počasí někdy až na moře. Na věži je instalovaná zvonkohra ze 47 zvonů. Zvonice byla postavena ve zlatých časech 13. století, dnešní podoba je ale z 15. století. Před vstupem se můžete setkat s poměrně dlouhou frontou. Na náměstí dále stojí středověké štítové domy a také sochy Pietra de Conincka a Jana Breidela, měšťanů, kteří stáli v čele povstání proti Francouzům v roce 1302.

Náměstí Burg – je přímým sousedem náměstí Grote Markt. Stojí tu krásné měšťanské domy, především radnice (Stadhuis) z přelomu 14. a 15. století, podle jejíhož vzoru se pak stavěly i radnice v Bruselu, Gentu a Lovani. Fasádu zdobí sochy biblických postav i flanderských hrabat, uvnitř je k vidění krásný gotický sál. Dále zde návštěvník může vidět soudní palác (Oude Griffie) s renesančním průčelím, v němž dnes sídlí městský archiv.

Bazilika Svaté krve (Basiliek van het Heilig Bloed) – stojí také na náměstí Burg. Je tvořena dvěma naprosto odlišnými kaplemi – Dolní kaple je románská, Horní je novogotická (byla postavena poté, co původní kapli zničila francouzská vojska). V Horní kapli se nachází jedna z nejposvátnějších relikvií v Evropě, několik kapek údajné Kristovy krve, které byly kolem roku 1150 dovezeny z Palestiny.

Rybí trh (Vismarkt) – je v provozu od úterý do soboty, prodávají se tu mořské ryby. Odtud lze podél vodního kanálu, odkud vyplouvají loďky na výlety po kanálech, dojít k soše s hvězdičkami nad hlavou, je to překvapivě český světec Jan Nepomucký.

Kostel Panny Marie (Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw) – se počínaje rokem 1220 stavěl po dobu asi 200 let, takže je směsicí stavebních slohů a stylů. Napravo od vchodu tu najdete Madonu s dítětem od Michelangela, jedinou sochu, která za jeho života opustila Itálii. Dále jsou uvnitř zdobené renesanční náhrobky Marie Burgundské a jejího otce Karla Smělého. Kostel však vyniká především 122 metrů vysokou věží.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme