Dějiny Poitiers sahají daleko do starověku, kdy bylo založeno keltským kmenem Piktonů. Poté, co město obsadili Římané, dostalo název Limonum. Ve 3. století se do něj dostalo křesťanství a prvním biskupem byl v letech 350 až 367 svatý Hilarius. Následně bylo město dobyto Vizigóty a stalo se jedním z hlavních sídel jejich králů. V roce 507 došlo v blízkosti Poitiers k bitvě u Vouillé, v níž franský král Chlodvík porazil vizigótského krále Alaricha II. Tím se území dostalo pod nadvládu Franské říše.

V okolí této strategické pevnosti se v minulosti odehrálo mnoho bitev, které změnily historii Francie. Jednou z nejvýznamnějších byla Bitva u Poitiers, která proběhla 10. října roku 732. Zakladatel karolinské dynastie Karel Martel tehdy zastavil vpád saracénů, tedy muslimů expandujících do Francie. Ve městě často pobývala vévodkyně a hraběnka z Poitiers Eleonora Akvitánská. Ta jej nechala opevnit a v roce 1199 mu udělila městská práva.

Další významná bitva proběhla 19. září roku 1356, kdy se zde v rámci stoleté války utkala vojska Francie a Anglie. Francouzi byli v bitvě poraženi Eduardem nazývaným „Černý princ“, který tak Poitiers a Akvitánsko získal pro Anglii. V 15. století se stalo Poitiers hlavním městem Francie. O tuto výsadu jej však později připravila Paříž. V téže době byla založena také místní univerzita, která funguje dodnes. Však také asi čtvrtinu obyvatel města dnes tvoří studenti a Poitiers je plné nejrůznějších kulturních akcí.

Nejvýznamnější památkou města je kostel Notre-Dame-la-Grande pocházející z 12. století, který je postaven v typickém poitouském románském slohu. Západní průčelí zdobí množství soch, které jsou okouzlující ukázkou středověkého sochařství. Průčelí bylo v minulosti vymalováno zářivými barvami, v současnosti je obklopeno párem věží s kuželovitými střechami, které jsou pro tento sloh tolik charakteristické. V sousedství kostela stojí Justiční palác (Palais de Justice), který ukrývá nádherné pozůstatky paláce akvitánských vévodů z 12. století.

Z 11. století pochází kostel St.-Hilaire-le-Grand, který je tvořen sedmi bočními loděmi, jež jsou podepřeny množstvím pilířů. Mnohé z nich mají nádherně zdobené hlavice. Se svou unikátní architekturou patří tento kostel k evropským unikátům. V Poitiers najdete také nejstarší křesťanskou budovu v celé Francii, je jí údajně Baptisterium sv. Jana (Baptistére de St.-Jean) pocházející ze 4. století. Stavbu doplňují mramorové sloupy, fresky i bazének (křtící vana), do něhož bývali dříve během křtu úplně ponořováni konvertité. V dnešní době toto baptisterium slouží jako muzeum a jsou v něm uloženy římské, merovejské a karolinské sarkofágy.


Okouzlující a nepřehlédnutelnou stavbou v Poitiers je také katedrála sv. Petra, která se začala stavět v roce 1162 na přání manželů Eleonory Akvitánské a Jindřicha II. Výstavba svatostánku trvala dlouhých 200 let, ale stavitelé se po celou dobu drželi přesně stanovených plánů pocházejících ze 12. století. Podařilo se jim tak vystavět rovnoměrnou gotickou katedrálu. Také interiér katedrály je proveden v čistých liniích a ukrývá neuvěřitelných 267 sochařských děl. Nachází se zde také kostelní varhany z 18. století, které dokonce bez úhony přežily Francouzskou revoluci.

Další z mnoha věží v Poitiers patří kostelu sv. Radegondy, k němuž se váže zajímavá legenda. V 6. století byla princezna Radegonda nucena se vdát za prince Hrubiána, což se jí samozřejmě nelíbilo a proto uprchla do tohoto kostela. Ten ji před svatbou uchránil a ona pak založila první ženský klášter v regionu. V roce 587 se Radegondě coby jeptišce zjevil ve snu Ježíš a předpověděl její brzkou smrt. Aby Radegonda snu uvěřila, nechala v kamenné podlaze kostela otisk své nohy dříve, než sen zmizel. Jakmile se probudila, zjistila, že to byla pravda. Kostel je od té doby hojně navštěvován poutníky jakožto místo zjevení Ježíše Krista. Kromě hrobky princezny můžete v současnosti v kostele obdivovat také působivé fresky a vitráže.

Jednou z nejpodivnějších staveb v Poitiers je Futuroscope – Evropský park pohyblivých obrazů, jehož architektura 21. století silně kontrastuje s majestátními románskými stavbami v okolí. Futuroscope se nachází na okraji Poitiers. Jde o bílé krychle napolo zapuštěné do země, bílé koule a zrcadlové budovy ve tvaru krystalů, které vyrůstají z prostředku rovné krajiny. Je to budova plná digitálních technologií, najdete v ní plátna vysoká sedm poschodí, „létající koberec“ s promítacím plátnem umístěným před i pod ním, hlediště se sedadly, která navozují pohyb po plátně. Zdejší 3D projekce vás zcela vtáhnou do děje, stejně tak jako zdejší lunapark s vizuálními efekty, virtuální realitou a dalšími triky. Nechybí ani digitální město a svět videoher. Futuroscope byl otevřen již v roce 1987 a každoročně jej navštíví několik milionů návštěvníků.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme