Návštěva hlavního města a významného přístavu Vás čeká u této plavby. Procházku začnete v přístavu a projdete se kolem pobřeží až do centra města. Budete míjet Starou pevnost, pravoslavný kostelík a můžete navštívit i tržnici s místními specialitami. Dominantou tohoto města je především katedrála. 

Pokud se vypravíte do kraje Heraklion, musíte se smířit s tím, že vaši dovolenou budete trávit v turisticky nejnavštěvovanější oblasti. Zdejší kraj má však svým návštěvníkům co nabídnout.
Málokdo vynechá návštěvu hlavního města Heraklion, i když mnozí turisté mohou být zklamaní. Heraklion má asi 150 000 obyvatel a jejich počet každým rokem narůstá, protože hlavní město je hospodářským centrem ostrova a za prací se sem stěhuje mnoho mladých i starších lidí. Heraklion nepatří zrovna k nejkrásnějším městům, i když v posledních letech se hodně mění a místní se z něj snaží vybudovat pro turisty atraktivnější místo. Hlavní částí je historické centrum se svým malým náměstí Plateia Venizelou. V jeho středu byla v 17. století postavena Morosiniho kašna, dnešní symbol Heraklionu. Z Plateia Venizelou se můžete vydat směrem na jih k druhému heraklionskému náměstí - Plateia Eleftheriou. Zde se nachází archeologické muzeum (vstupné od 6 Eur), které rozhodně nesmíte vynechat. Za skly jeho vitrín je schováno mnoho úžasných předmětů z mínojského i pozdějšího období

Heraklion je významný přístav a hlavní město řeckého ostrova Kréty. Nachází se na severním pobřeží ostrova a v roce 2011 zde žilo 173 450 obyvatel - Řekové (115 tisíc).
V Heraklionu je toho spousta a nic. Muzea, obchody, benátská pevnost, fontány, bordel, hradby, parky, prostě Řecko. Skoro z každého domu čouhají ocelové dráty, aby se nemusela platit daň z dostavěné nemovitosti.
Dominantou Heraklion je benátská pevnost postavená v letech 1523 - 1549, která chránila vstup do přístavu, byla obranným
bodem při obléhání Turky, dnes se na jejím nádvoří konají koncerty a divadelní představení. Benátská pevnost je zajímavá tím, že z ní ocelové dráty nečouhají. Starý benátský přístav v Heraklion slouží dnes jako kotviště rybářských loděk a jachet, v blízkosti
jsou zbrojnice, které sloužily pro opravu lodí.
Když se z náměstí Plateia Venizelou vydáte směrem na sever, dojdete k moři a benátské pevnosti Kules (vstupné 2 Eur). Za vidění také stojí kostely sv. Tita (patron Kréty) a sv. Marka a hrob Nikose Kazantzakise, slavného krétského spisovatele. Heraklion nemá takové kouzlo jako jiná hlavní města, ale jednodenní návštěvou určitě nic nezkazíte.
Pouhých 6 km jihovýchodně od Heraklionu se nachází nejznámější a nejslavnější mínojský palác Knossos (vstupné od 6 Eur). Je značně rekonstruovaný, takže si můžete udělat vcelku dobrou představu o tom, jak palác v dobách své největší slávy asi vypadal. Na druhou stranu beton, kterým Sir Arthur Evans při rekonstrukci zrovna nešetřil, trochu kazí celkový dojem z návštěvy této významné archeologické památky. Pokud nebudete chtít pouze bezcílně bloumat vykopávkami, doporučujeme, si před vstupem do areálu zakoupit průvodce tištěného, kterého prodávají i v českém jazyce. Popisky v paláci jsou pouze v angličtině a řečtině a jsou dosti skromné.
Dalšími významnými mínojskými památkami v okolí jsou paláce v Malii (vstupné od 4 Eur), Faistos (vstupné od4 Eur) a Agia Triada (vstupné včetně Faistosu 6 Eur). Abyste si udělali bližší představu o mínojské kultuře, stačí navštívit jeden z těch významnějších paláců.
Památkou, která za vidění rozhodně stojí je Gortýna, starořecky Gortys (vstupné 4 Eur). Tato bývalá římská osada je největší archeologickou lokalitou na Krétě a jistě nadchne i méně zaryté „historiky“. Nachází se 46 km jihozápadně od Heraklionu a kousek od Faistosu. Gortýna bývala v dobách své největší slávy hlavním městem provincie, jež zahrnovala Krétu a severoafrickou Kyrenaiku (dnešní Libyi). S vykopávkami v této oblasti začal v 2. polovině 19. století italský archeolog Federico Halbherr. V prozkoumávání okolí se pokračuje dodnes. V Gortýně se také našel nejstarší řecký zákoník (z 5. století p.n.l.), jehož autor nezapomněl snad na žádný lidský přestupek.
Mezi nejvýznamnější kostely v Heraklion patří byzantský kostel Sv. Tita, který byl nazvaný podle 1. krétského biskupa, v době turecké okupace byl přestavěn na mešitu, ta byla zničena zemětřesením r. 1856, současná stavba pochází z r. 1925. Mezi další významné stavby v Heraklion patří bývalá benátská lože - loggia z r. 1627, dnes radnice, Morosiniho lví kašna s fontánou z r. 1628, kterou najdeme na náměstí Platia Venizelou - hlavní místo dnešního společenského života města Heraklion.
Nejvýznamnějším turistickým lákadlem Heraklionu je Archeologické muzeum - Kretikon Museion, exponáty zde vystavené svým významem a rozsáhlostí konkurují Národnímu muzeu v Aténách, sbírky jsou nejrozsáhlejší přehlídkou minojské kultury na světě. Nálezy jsou chronologicky řazeny v 16-ti sálech, jejich důkladnější prohlídka zabere min. celý den. V Heraklionu je dále Muzeum sakrálního umění - malby a unikátní ikony jsou umístěny v kostele na Náměstí sv. Kateřiny, Historické muzeum s díly lidového krétského umění a sbírky z bojů o Krétu v různých obdobích. Součástí Historického muzea je pracovna Nikose Kazantzakise /diplomat, básník a autor románu Řek Zorbas/, jeho hrob stojí na jižních hradbách pevnosti.
V moři naproti Hereakleionu je ostrov Boha Dia. Je hnědý, opuštěný a žijí na něm pouze kozy kri-kri. Je dobře vidět z letadla.
Zajímavosti na Ostrově
Lidé v prefektuře Rethymno jsou přímí, čestní a pohostinní. Rádi se učí, milují svou zemi a věnují se tradiční hudbě, tanci. Zachovávají tradice, zvyky a nářečí. Je to vidět i v oblékání, tradiční oděvy je stále možné vidět především na vesnicích. Křtiny a svatby stále zůstávají nejvýznamnějšími slavnostmi a nadšení místních lidí je občas vyjadřováno střelbou. Ovčáci velebí svá stáda takzvanou slavností „koura“. Tato slavnost se koná vždy na jaře a je spojena se stříháním vlny..
Sklizeň hroznů ohlašuje přicházející podzim a je doprovázena neoficiální oslavou u palírny, kde vzniká rakie. Také náboženské svátky jsou zde stále velmi uznávány. Vánoce, Velikonoce a svátek Nanebevzetí panny Marie (15. srpna) jsou nejdůležitějšími církevními svátky. Narození panny Marie (8. září) je také velmi důležitým datem. Další menší církevní svátky daly, zejména na vesnicích, vzniknout místním festivalům, kde můžete poznat krétskou hudbu a tance. Stejně tak jako sklizeň některých zemědělských plodin jako třešní, citrónů a sultánek vytvořila důvod k místním oslavám a slavnostem.
V horských roklích Kréty se můžete setkat s divokou kozou bezoárovou. Kréťané ji nazývají kri kri. Kri kri je chráněná, má hnědou nápadnou srst a na rozích 3 proužky. Abyste ji viděli, musíte se velmi pozorně dívat, protože její barvy dokonale splývají se skalními útesy roklí. Ráda stává na vysokých skalních balkónech a přitisknutá ke skále shlíží do údolí. Velmi obratně a mrštně se pohybuje a dostanete se i do velmi nepřístupných míst a na vysoké horské hřebeny Kréty.
Kréta má nejdelší soutěsku v Evropě, která se jmenuje Samaria. Je 18 km dlouhá a ústí do vesničky Agia Roumeli, kterou spojuje s okolními vesnicemi lodní trajekt, který na západě končí v Paleochoře a směrem na východ v Chora Sfakion.
Disk z Faistu se stal významným symbolem Kréty. Je hliněný a má průměr 16 cm. Po obou stranách jej zdobí obrázkové písmo, které je uspořádané do spirály. Údajně se jedná o poselství a výzvu k obraně vlasti a domova před vpádem vetřelců. Je uložen v Archeologickém muzeu v Heraklionu.
Památek je na Krétě opravdu hodně, ty z doby mykénské a před mykénské patří mezi nejzajímavější.
Velmi půvabnou památkou na jihu Kréty z doby římské je Lissos, kdysi živé středisko obchodu. Naleznete zde staré římské mozaiky a dvě křesťanské baziliky ze 13. století s freskami. Nedaleko je malá krásná pláž, kde se určitě rádi vykoupete. Pochod na Lissos trvá přes hodinu chůze krásnou horskou soutěskou z osady Sougia.
Na jižním pobřeží Kréty naleznete jednu z mnoha benátských pevností, pevnost Frangokastello. Mohutná pevnost stojí na rovině přímo u moře a chránila Krétu před nájezdem pirátů a odbojnou velmi zajímavou komunitou Sfakijců, kteří žijí dosud v této oblasti. Právě Sfakijci zasáhli do národně osvobozeneckých bojů proti Turkům, když dobyli pevnost Frangokastello plnou turecké posádky. Pozici však neudrželi a v hrdinném boji podlehli obrovské turecké přesile. Padli do posledního muže a Turci je mrtvé zahrabali do písku. Podle legendy ještě nyní se hrdinní Sfakijci zjevují jako fata morgána osamělým poutníkům. Určitě stojí za to navštívit toto pozoruhodné místo a vykoupat se a pobýt na pláži, která je bezprostředně před pevností.
Dvě století trpěla Kréta pod tureckou nadvládou. Po celou dobu Kréťané kladli odpor. K osvobození však došlo až v roce 1898 a v roce 1913 se Kréta připojila k Řecku


Plavby proplouvájící tímto přístavem

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme