Hamburk je nám všem dobře známé město, především kvůli své poloze na ústí Labe. Proto je poměrně překvapující, že z Hamburku k Severnímu moři je to ještě asi 100km. Přesto je Labe v Hamburku dostatečně hluboké i široké, aby tam mohly v bezpečí klidně kotvit velké zámořské lodě. Z této výhodné polohy město těžilo především dříve, kdy hanzovní obchod dělal z Hamburku jedno z nejbohatších měst Německa. 

Toto se projevilo především v architektuře měšťanských domů. Bohužel dobrá polovina města padla za oběť velkému požáru a o druhou polovinu se postarala Druhá světová válka. Nicméně se v Hamburku přesto dochovalo pár historických staveb. Návštěvníka určitě překvapí, že Hamburk leží jen na jedné straně Labe, na druhé straně se rozkládá na spoustě velkých kanálů moderní přístav, tedy spíše velké kontejnerové překladiště. Město se rozkládá poměrně na rovině, a proto městu dominuje především běloskvoucí televizní věž, pod kterou se rozkládá velký květinový park.
Historické centrum města se nalézá především u starého přístavu na mnoha kanálech. Starý přístav dnes slouží již jen jako přístaviště pro lodě, které zde používají jako MHD. Na tyto lodě platí lístek či průkazka na MHD. Přestože trasy lodí nejsou moc dlouhé, většinou vedou do moderního přístavu na druhé straně řeky a je možné na nich uskutečnit pěknou vyjížďku po Labi. U starého přístavu je i kopulovitá stavba, ve které jsou umístěny výtahy a schodiště k tunelu pod řekou. Jsou to vlastně dva souběžné tunely postavené již v roce 1912. Výtahy i tunely jsou auty i chodci využívány dodnes. V historickém přístavu Landugsbrucke je také po různu umístěno několik historických lodí. Je to především plachetnice Rickmer (vstupné na palubu je 5euro). O kousek dál je Cap San Diego, na jehož palubě je umístěno námořní muzeum. Stojí tu ještě ruská plachetnice Mir, která je zde umístěna jako turistická propagace města Petrohrad. Vstup na palubu Miru je tudíž volný. A za povšimnutí stojí ještě stará požární loď, která má na své palubě velký maják. Dnes je v ní umístěna restaurace. Hned vedle se rozkládají staré doky. Dnes jsou přestaveny a používány jako kancelářské prostory. Přes to si z vnějšku zachovali svůj původní ráz. Do doků je umístěno zábavní centrum - Hamburský žalář připomínající prý spodní patro musea Madam Tissau v Lodýně. Je tam taky asi 500m dlouhá vodní dráha. Hned vedle žaláře je miniaturní svět železnic, jedná se o největší modýlek vláčků v Evropě. Je tam zmenšenina Hamburku s fungující dopravou i fotbalovým stadionem a mnoho dalších zajímavých věcí. Asi po 15min se vždy na 5min setmí a miniaturní svět rozsvítí svá světla ulic vláčků i domečků. Určitě stojí za návštěvu.
Kousek od centra je známá čtvrť St. Pauli. Známá je především nočním životem jak na ulicích, tak v klubech. V noci tam může být i dost nebezpečno. Kromě spořádaných klubů, v jednom z nich hráli samotní Beatles, jsou tam i veřejné domy a v noci se uličky hemží prostitutkami. Do jedné uličky je dokonce vstup pouze pro muže.

Jeden z mála kopců v Hamburku je mezi starým přístavem a St. Pauli na jeho vrcholku je obrovská socha Bismarka. Jak jsem již napsal, z historických budov se toho moc nezachovalo, staré hansovní domy lze ještě spatřit na četných kanálech, na kterých je vystavěno centrum. Na náměstí je starobylá radnice, je na ní dobře vidět jak bývalo město bohaté, to se prý odráží především ve skvostných interiérech. Z historických budov se nejvíce dochovaly kostely. Většinou jsou z cihel a neomítnuté.
Ale za zmínku stojí Luteránský kostel sv. Mikuláše, který je v barokním stylu, je to největší kostel ve městě a jeho interiér se uspořádáním a zdobením spíše podobá divadlu. Hamburk je hezké město, které bezpochyby stojí za návštěvu pro svou historii či bezesporu zajímavou geografickou polohu.
Poměrně malé Staré město (Altstadt a Neustadt) má půdorys půlkruhu. Právě tady je centrum. Přehrazením řeky Alster vznikly severně od Starého města vodní plochy Vnější Alster (Aussenalster) a Vnitřní Alster (Binnenalster). Po jihozápadním břehu Vnitřního Alsteru vede promenádní třída Jungfernstieg. Je to krásné odpočinkové místo a hlavně fotogenický symbol Hamburku. Alster ústí do Labe (Elbe) kanálem Alsterfleet.

1. Radnice (Rathaus)
Významným symbolem Starého města je mohutná Radnice (Rathaus), na náměstí Rathausmarkt. Zajímavostí je, že stojí na 4 000 pilotách a má 112 m vysokou radniční věž. Uvnitř Radnice se nachází 647 pokojů, kde zasedá městská a spolková rada. Stará radnice byla srovnána se zemí v roce 1842 a radní museli zasedat 55 let v Admiralitě, dnešní Radnice byla postavena ve stylu severoněmecké hansovní neorenesance v letech 1886-1897. Průčelí radniční budovy je zdobeno plastikami 20 císařů a alegorickými postavami. S radnicí souvisí Burza (Boerse) ve stylu italské renesance. Před Radnicí se konají trhy a je zde velká koncentrace turistů.

2. Kostely vnitřního města
Východně od radnice byly obnoven novogotický kostel sv. Petra (Petrikirche) s věží vysokou 133m. Gotický kostel sv. Jakuba (Jakobikirche) dnes situován na rušné městské obchodní třídě Mönckebergstrasse, postaven ve 12. stol a při velkém požáru v roce 1842 úplně přestavěn do dnešní podoby. Kostel je domem mistrovského kousku varhan, ceněným po celém světě. Kostelní věž měřící 124m.

Třetí z velkých sakrálních staveb je kostel sv. Kateřiny (Katharinenkirche) s věží ve stylu holandského baroka. Postaven roku 1250, jako farní kostel. Má 115m vysokou věž a na ní sochu sv. Kateřiny. Součástí kostela je zvonkohra, hrající každou hodinu.
Metro: U1 Station Meßberg

Na třídě Ost-West-Strasse stojí 132m vysoká novogotická Mikulášská věž (Nikolaiturm). Můžete odtud vidět po Labi připlouvající lodě, na věž jezdí výtah. Kostel sv. Michala (Michaeliskirche), nejvýznamnější barokní chrám v severním Německu, stavěný v letech 1751 – 1762. Poblíž Hlavního nádraží se nachází Dom Panny Marie z roku 1893 v negotickém stylu.

3. Jezero Alster
Rozlehlé jezero Alster je zeleným srdcem hanzovního města Hamburk a rájem plachtařů, kanoistů a všech vodáků. Rozkládá se na ploše 160 ha a je pouze 2,5m hluboké. Jezero bylo vytvořeno v 13. století na řece Alster a jeho malých přítocích. Ty dnes tvoří romantické kanály, pro projížďky na lodičkách. Hamburčané se rádi procházejí kolem jezera a načerpávají zde energii. Kolem jezera je množství parků a zeleně a dost místa pro relaxaci a sport.  Po procházce se dá sednout do jednoho z mnoha kafé nebo restaurací s výhledem na vodní plochu. Vnitřní Alster (Binnenaloster) a Vnější Alster  (Außenalster) Mosty Kennedyho a Lombardsbrücke rozdělují jezero Alster na dvě nestejně velké části, menší jižní část se nazývá vnitřní Alsters (Binnenalster) a severní velká část je vnější Alster (Außenalster) s přístavem, kde kotví parníčky, kterými jde obkroužit celé jezero na romantické plavbě. Právě z lodi je na město nejhezčí pohled. Motem parníčků plujících po jezeře Alster je: „obepluj dokola rybník“. 

4. Jungfernstieg
Jungfernstieg je po dlouhý čas renomovanou nákupní třídou. V dřívějších časech sem chodili o nedělích celé rodiny a snažili se seznámit jejich neprovdané dcery (jungfern), odtud název třídy. Ulice má výhodnou polohu na březích jezera Alster  a historické residence na třídě jsou nejdražšími adresami v Hamburku. Dnes jsou obchody, obchodní domy a luxusní butiky. Hamburská smetánka nakupuje právě zde. Nejznámější stavbou je Alsterhaus a místa, která dýchají historií, jako kino Streit. Když máte hlad, sedněte si a relaxujte u Alsterpavillion’s “Alex“ na březích jezera.

5. Chilehaus
Chilehaus je významnou ukázkou expresionistické cihlové architektury, na jeho stavbu bylo použito 4.8 miliónů cihel. Chilehaus byl postaven v letech 1922-1924, F. Hegerem, jako administrativní budova. V severním Německu, zvláště ve spolkové zemi Dolní Sasko (Niedersachsen), které Hamburk obklopuje, je cihla hlavním stavebním prvkem fasád.

6. Hummel, Hummel – Mors, Mors
Do října 2004, se obyvateli čtvrti mezi Hlavním nádržím a zdí Alter byly 1,82 vysoké a 240kg vážící figurky skla a recyklovaných plastů. Každá figurka je reklama na město a na 43 bank, pojišťoven, hotelů a záložen, které stavbu figurek sponzorovali. Každá figurka je individualita, které navrhl Henning Albert, městský radní. Také starosta města Ole von Bust zaštítil celou tuto akci. Vznikla snaha, aby figurky byly co nejbarevnější a tím atraktivní pro turisty. Na konci výstavního období budou sochy rozprodány v akci a peníze věnovány na bezdomovce.

Kdo byl Hummel?
Hans Hummel je skutečné jméno Johanna Wilhelma Bentze, který se narodil v roce 1787 v Große Drehbahn. A zemřel v roce 1854. Hummel pracoval asi jako hasič. Určitě nesmíte vynechat městskou část St. Pauli. Nachází se zde pěkné nábřeží (Landungsbrucken) s uchvacujícím pohledem na přístav. Pod řekou tu vede Labský tunel (Elbetunnel) a v dáli uvidíte i mohutný Labský most (Elbebruecke). 

Landungsbrücken je 700m dlouhé molo, se skladišti a stanicí Hamburské vodní cesty. Zde začíná obhlídka přístavu. Nachází se zde mnoho obchůdků se suvenýry a rybích restaurací, které podávají speciality ze Severního moře. Na konci mola je muzeum plachetnic "Rickmer Rickmers". Věž na východní straně neukazuje hodiny, ale výšku hladiny vody. Na věži se nachází lodní zvon, který odbíjí každou půlhodinu.

První Landungsbrücken byla postavena v roce 1839 jako přístaviště pro parníky (nejdříve postavili na kraji přístavu sklady, kde bylo možné nakládat palivo. Postupem času se skladování paliva stalo nebezpečné, a tak postavili Landungsbrücken, jako okrajový přístav pro parníky). V letech 1907 – 1909 se kolem Landungsbrückenzačal stavět první vodní cesta. Za druhé světové války byla tato část přístavu vážně poničena. Přístav byl přestaven v letech 1953-55 a tak vypadá je umístění mol dodnes.

2. Starý Labský tunel 
Uvnitř výrazné věže na St. Pauli-Landungsbrücken jsou čtyři výtahy prostorné pro přepravu lidí a automobilů, do hloubky 24metrů pod Labem, kde jsou dva tunely vedoucí do Steinwerder na jižní straně řeky. Byly otevřeny v roce 1911 a stále slouží dodnes. Otevřeno pro auta je v týdnu od 5.30 – 20.00 a zavřeno v sobotu, neděli a o prázdninách. Otevřeno pro chodce a cyklisty je 24 hodin denně bez poplatku.

3.Rickmer Rickmers
Museum lodi Rickmer Rickmers, jako plovoucího monumentu a vzpomínku na časy, kdy lodě pluly pod plnými plachtami, které vzdouval vítr, a brázdili všech sedm moří světa. Loď sloužila Východoindické společnosti a dnes jí návštěvníci mohou navštívit v Haburském přístavu od roku 1987 a denně od 10.00 do 18.00. Na palubě je i restaurace, jídlo se podává v lodní jídelně a dvou klubových pokojích.

4. Cap San Diego
Museum lodí ležící vedle Rickmer Rickmers, přístup z přístaviště po zastřešeném mostě. My jsme nic neplatili, platí se asi až při vstupu na lodě. Hvězdou přístavu je poslední klasická nákladní loď, nazývána jako Bílá labuť jižního Atlantiku (Cap San Diego) a Požární loď s majákem. Což Je to Anglická loď postavená v tradičním stylu a konstrukce požárních lodí. Během naší návštěvy zde kotvila i ruská plachetnice Mir a uvnitř se nacházelo informační centrum Petrohradu.

5. Sankt Pauli
Hlavní třídou je Reeperbahn. Tady se nacházejí nejrůznější zábavní podniky, sexshopy, kabarety apod. Co se kultury týče, tak je možné navštívit Muzeum hamburské historie, Státní operu, Uměleckoprůmyslové muzeum, činoherní divadlo nebo botanickou zahradu a rozlehlý park Planten un Blomen. 

6. Rybí Trh
Každou neděli ráno do 5.00 do 9.30 (v zimě od Listopadu do Března od 7.00) zákazníci přicházejí z blízka i daleka, smlouvají s prodavači a chválí jim zboží. Rybí trh je nejstarším a tradičním trhem pod širým nebem, funguje od roku 1703. V Aukční rybí hale dříve šikovní obchodníci zvali zákazníky na konvici čínského čaje a povídali o svých čerstvých rybách. Součástí historické Aukční haly byly i koncerty jazzu a country muziky. Otevřeno: každou Neděli 5 - 9.30 (v zimě 7 - 9.30) 
Doprava na Rybí trh: U3, S1, S3 Stanice Landungsbrücken, nebo trajekt HVV, přístaviště Fischmarkt.

7. Nákladní kontejnerový přístav 
Hamburský přístav se nachází naproti přístavišti Landungsbrucken a je nejdůležitějším přístavem Německa a jedním z nejrozsáhlejších a největších co objemu nákladu na světě. Je to vstupní brána na trhy severní, střední a východní Evropy, most mezi vnitrozemím a oceánem. Přístav se stal důležitým i pro spoustu cizinců ze Střední Evropy a ze Skandinávie. Pro nás Čechy je domovským námořním přístavem, je to taková naše spojnice s mořem. Hamburk se nachází necelých 100km od moře a přístav se rozkládá v rozlehlém ústí Labe a je používán pro námořní kontejnerovou dopravu. Všechny hamburské terminály přeloží za 24 hodin více než 2500 tun kontejnerů.Přes 36miliónů tun nákladu projde přes Hamburský přístav za rok. Převážně ropa, uhlí, obiloviny, automobily, léky, papír a mnohé další. V Hamburgu je též největší obchod s koberci na světě. A to není vše Hamburg je největším přijímacím přístavem kávy a vesmírných blbostí. A v dovozu kakaa a čaje je číslo jedna v Evropě, dokonce za Hamburgem je i největší přístav světa v Rotterdamu. Britský, americký a kanadský čaj prochází přes Hamburg!
Pokud se ovšem chcete do přístavu pobívat, tak na to zapomeňte, doky jsou ohraničeny plotem a osazeny vrátnicí. Ale lodě a jeřáby si dobře můžete prohlédnout z lodí (MHD), které křižují přístaviště v okolí města a jezdí každou chvíli.

8. Historický přístav – Oevelgönne
Největší pozornost věnovali v obnovení této flotily ve 20 století v docích Neumühlen. Hvězdou musea přístavu je bývalá světelná loď. Přístav je otevřen pro návštěvníky, kteří se můžou podívat i dovnitř lodí.

Dalšími zajímavostmi této části města jsou 
Hamburk Dungeon - středověké zábavní centrum viz. Zábavní atrakce města
Muzeum koření, které se převáží přes Hamburk už od středověku
super ponorka U-434 - viz. Zábavní atrakce města
Miniature Wonderland – modelový svět železnice, největší kolejiště na světě - viz. Zábavní atrakce města
Hamburský Jedermann – úžasné divadelní představení v divadle pod širým nebem  

1. Zoo
Hamburk nemá Zoo, Hamburk má Hagenbeck, tak zní slogan místní zoo.
Co by děti chtěli vidět, co mají rády? Žirafy, lední medvědy nebo živé slony? Vše najdete ve slavné Zoo Hagenbeck. To není Zoo, kde zvířátka žijí v malých klecích. Opice, velbloudi a dalších 2500 zvířat, 360 druhů, žije v Zoo na volné ploše, která byla vytvořena, podle jejich přírodního divokého prostředí, kde by žila volně. Na 27 ha se nabízí ohromná podívaná. Můžete vedle sebe potkat spousty zvířat. Nejoblíbenější je slon a jeho krmení velkým množstvím ovoce a zeleniny. Zamilovat si také můžete malé sladké kozy, které si můžete pohladit. Možné jsou i kurzy a projížďky na koních nebo bezpečnější na ponících. Můžete se projet na malém vláčku skrz zoo nebo se zajít podívat na různá zvířecí vystoupení, jako projížďka na slonech. Dotankovat energii můžete v několika kioscích a občerstvení. Hagenbecská Zoo se otvírá jen pro Vás.
Otevřeno: Duben-Říjen, denně: 9.00 – 17.00 
Listopad-polovina března, denně: 9.00 – 16.30 
Ceny: dospělí - 12,50 € 
děti (4-16) - 7,50 €
rodinné vstupné (2+2) - 35 Euro 
Metro: U2 Station Hagenbecks Tierpark 

2. Platen un Blomen 
(což je dolnoněmecký dialekt), správně v češtině rostliny a květiny.
Překrásná zahrady Planaten un Blomen jsou srdcem města, vznikla v 17. stol. Nádherná zelená zóna ležící mezi St. Pauli a jezerem Alster. Uvnitř parků se nachází Botanická zahrada a tropické skleníky se spoustou květin z Evropy, ale i ze zámoří.  Je zde největší Japonská zahrada v Evropě. V parku je též malé jezírko, na kterém se po setmění odehrává úžasná světelná show (v létě v 10.00, v září v 9.00)

3. Městský park
Do městského parku se chodí za odpočinkem za každého počasí. Za pěkného si zde mládež hraje fotbal, zamilovaní mají pikniky na dece a někdo si dopřává sluneční lázeň. Je zde velká plocha na hraní různých sportů a obrovské koupaliště s brouzdalištěm a malý vodní park. V létě se zde pořádají festivaly pod širým nebem. Můžete se projet po jezeře na pramici. Když je pod mrakem, tak park nabízí planetárium ve staré vodárenské věži. Nebo kolem celého městského parku je třída, na které se nachází spoustu kaváren a hospůdek. Kde je Městský park: Hamburg-Winterhude , Metro: U3 Stop Borgweg

4. Hřbitov Ohlsdorf
Hřbitov se rozkládá na 405ha, což z něho dělá největší hřbitov v Evropě, druhý největší na světě po hřbitovu v Chicagu. 17km chodníčků a stezek můžete zdolávat pěšky, na kole, motorce nebo v autobusu (linky 170 a 270). Hřbitov je největší zelenou plochou ve městě a také nejkrásnější. V parku je 2500 stromů, několik rybníků, ozdobné rododendrony, které tvoří krásné zahrady a romantická zákoutí a také několik jeskyní.

5. Ostatní parky
Alster Park. Je ve městě nejpopulárnějším parkem. Jak jméno napovídá, park se nachází v okolí jezera Alster, a proto je to jen kousek z centra města za odpočinkem a relaxací. Vojenský park. Park včetně planetária, otevřené scény, venkovního koupaliště a populární pivní zahrady. 

 Zábavní atrakce města 
1. Ponorka  U-434
Ruská špionážní ponorka U-434je otevřená pro veřejnost. Relikvie studené války je k vidění v Dokách - Speicherstadt a je to největší neatomová ponorka na světě. U-434 byla používána Rusi pro lov a pro hlídkové účely. Posádka čítala 78mužů.
Základní údaje: Ponorka byla zařazena do projektu 641b. Je dlouhá 92m, široka 9m a vysoká14,6m. Max ponor je 500m. Má dieselovo-elektrický motor o výkonu 18 000HP.
Je otevřena celoročně od 10,00 do 19.00 a je tam i bistro.
cena - 7.50€

2. Miniature Wonderland
Největší modelová železnice na světě. Nachází se ve třetím patře skladištního komplexu v několika rozlehlých sálech. Zde můžete obdivovat jednak propracované kolejiště obřích rozměrů, ale ostatní atrakce tohoto modelového světa, jako pamětihodnosti 

města Hamburk, zajímavosti Německa a světa. Tisíce malých lidiček a každý má nějaký osud, ať je to banda skautíků na nádraží, stávka nebo svatba. V tomto modelovém světě jezdí samozřejmě vláčky, ale i jezdí auta, létají letadla nebo UFO. Jako v reálném světě se zde střídá den a noc nebo fouká vítr. K dovršení efektů čas od času někde vypukne požár nebo se stane nehoda a pak se ke kouřícímu obydlí sjíždí několik troubících hasičských vozů i záchranek. Novou atrakcí tohoto modelového světa je Amerika s Las Vegas, Mount Ruschmore a tak dále. Tvůrcům tohoto světa můžete volně nahlédnout pod pokličku a to jednak v řídícím centru nebo ve výrobně, kde se vše barví a připravuje. Miniaturní svět železnice stojí za návštěvu, je to úžasná podívaná, jak pro děti, tak dospělé. Akorát na návštěvu si vyhraďte troch času, asi tak odpoledne. 

3. Hamburg Dungeon
Zábavní atrakce číslo jedna. Před Dungeonem pořád stojí fronty lidí. Je to skladiště přebudované na středověký žalář. Je to takový hrad hrůzy plný temných komnat a nastražených pastí.

Co je všecko schováno za zdmi žaláře?
Jsou tu talentovaní herci, moderní technologie a speciálními efekty vrací Hamburskou temnou minulost zpět.
Je tu taky bláznivá vodní jízda, deset minut strachu a naříkání. Vodní jízda je na motivy povodně z roku 1717. Kanál s 24 000 l vody byl vybudován na 500m2 v komplexu skladišť. Nespoutaná síla vody a větru.
Otevřeno denně od 11 do 18hod., cena-13.00€

Spitalerstrasse
Hlavní zonou nakupování je Spitalerstrasse je tam spousta značkových obchodů. Táhne se od hlavního nádraží. Jsou tam obchody jako Ludwig Beck, H & M, nebo Jean Pascal, Tack and Salamander i mnohé další. Na Lilienstrasse je Nemitz-House postaven 1846-1848. Byl postaven ve Florentském stylu a byl ohodnocen architektonickou cenou.

Mönckebergstrasse
V Hamburku je nejvíce slev v Severní Evropě! Tam se prý vyžijete, pokud se Vám to na té minulé ulici nelíbilo a je to urbanistický symbol obchodnické hrdosti. Na dosah odsud je hlavní nádraží a radnice a taky dobře známá "Gängeviertel" (čtvrtulička). Od roku 1907, kdy byla postavena, aby uchránila její obyvatele před cholerou. A také měla ukázat pýchu hanzovního města.

Plavby proplouvájící tímto přístavem

S dopravou a delegátem

24 225 ŠPICBERKY A SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH

Odjezd: 03. 08. 2024

Příjezd: 19. 08. 2024

Dnů: 17

Destinace: Severní Evropa

Loď: MSC Preziosa

Přístav nalodění - vylodění: Hamburg

Akční cena: 53 990 Kč€2 249

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 25 990 Kč€1 082

Cena pro (od 12 do 17 let): 28 990 Kč€1 207

Katalogová cena: 71 990 Kč / €2 999

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

824 ŠPICBERKY A SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH

Odjezd: 06. 08. 2025

Příjezd: 22. 08. 2025

Dnů: 17

Destinace: Severní Evropa

Loď: MSC Preziosa

Přístav nalodění - vylodění: Hamburg

Akční cena: 62 990 Kč€2 624

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 32 990 Kč€1 374

Cena pro (od 12 do 17 let): 32 990 Kč€1 374

Katalogová cena: 79 990 Kč / €3 332

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

826 PLAVBA NA ISLAND PŘES SHETLANDY

Odjezd: 20. 08. 2025

Příjezd: 02. 09. 2025

Dnů: 14

Destinace: Severní Evropa

Loď: MSC Preziosa

Přístav nalodění - vylodění: Hamburg

Akční cena: 48 990 Kč€2 040

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 28 990 Kč€1 207

Cena pro (od 12 do 17 let): 28 990 Kč€1 207

Katalogová cena: 59 990 Kč / €2 499

Více o této plavbě
S dopravou a delegátem

829 PLAVBA DO SKOTSKA, IRSKA A ANGLIE

Odjezd: 13. 09. 2025

Příjezd: 25. 09. 2025

Dnů: 13

Destinace: Severní Evropa

Loď: MSC Preziosa

Přístav nalodění - vylodění: Hamburg

Akční cena: 36 990 Kč€1 541

s dopravou do přístavu a delegátem

Cena pro (do 11 let): 16 990 Kč€707

Cena pro (od 12 do 17 let): 16 990 Kč€707

Katalogová cena: 49 990 Kč / €2 082

Více o této plavbě

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme