Vždy se snažíme našim klientům vysvětlit, jak je důležité si uvědomit, že loď není hotel. Včasný nástup na loď ve všech destinacích je prvořadou nutností pro Vaši příjemnou dovolenou. Rozhodně Vám doporučujeme dostatečnou časovou rezervu pro příjezd do přístavu. Je nutné počítat s možností zpoždění během Vaší cesty do přístavu.

Pokud cestujete s dopravou a delegátem  CK RIVIERA TOUR, většinou přijíždíme do přístavu kolem deváté hodiny. Po vystoupení z busu následuje krátké osobní volno a v cca 10.00 hodin začíná odbavovací procedura na loď. V některých přístavech se může naloďovat i 3500 klientů. Přesto díky našim zkušenostem zvládneme nalodění poměrně rychle. Standartně jsme odbaveni již za cca dvě až tři hodiny. První den při nalodění není možné se jakkoli předbíhat, protože dostanete své osobní číslo, podle toho, kdy přijedete do přístavu a následně se tak dle tohoto čísla, naloďujete i na loď samotnou. Při prvotním odbavení potřebujete palubní lístek a Váš pas.

K odbavení se musí dostavit všichni cestovatelé ubytováni na jedné kajutě společně. Při odbavení probíhá kontrola Vašich dokladů a jsou Vám vydány magnetické karty, které jsou Vaší vstupenkou na loď, klíčem od kajuty a Vaší peněženkou na lodi. Veškeré platby na lodi probíhají právě prostřednictvím této magnetické karty. Proto při případné ztrátě ihned kontaktujte recepci, nebo Vašeho delegáta k zablokování Vaši magnetické karty. Kartu potřebujete vždy při výstupu z lodi a nástupu na loď. Karty není možno zaměnit, protože je na nich naskenována Vaše tvář pro bezpečnostní identifikaci při nástupu na loď.

Těhotné ženy a osoby, které mají elektronická zařízení k činnosti srdce, jsou povinni nahlásit tento zdravotní stav při nalodění. Nesmí procházet bezpečnostními rámy. Po odbavení se prochází bezpečnostní kontrolou. Kontrolovány jsou Vaše příruční zavazadla a Vaše oblečení. V dnešní době je tato procedura opravdu nezbytná. Respektujte prosím pokyny bezpečnostních pracovníků. V příručních zavazadlech nesmí být nože (ani rybička!!!), velké nůžky, jehlice, zbraně… Po úspěšné bezpečnostní kontrole již vcházíte na loď. Při vstupu předkládáte magnetickou kartu k zaregistrování vstupu.

Vaše kajuty budou připraveny k ubytování zpravidla po 13 až 14 hodině. Jak však najít Vaši kajutu? Podle jejího čísla. Pamatujte, že první číslo vždy značí číslo paluby a poslední tři čísla umístění kajuty. Nízká čísla jsou na začátku lodi a čísla kolem 200-250 jsou na konci lodi. Loď je vždy rozdělena podle stran - sudá a lichá čísla. Pokud tedy máte kajutu např. 9015 – Vaše kajuta se nachází na palubě 9 na přídi lodi. Pokud máte číslo kajuty 13190, Vaše kajuta je na palubě 13 na zádi lodi.


Při vstupu do kajuty překontrolujte její vybavení a úplnost, zejména minibarů. Trezor se nachází v šatníku, nebo za zrcadlovou stěnou a jeho používání je zdarma. Na kajutě naleznete dvě láhve vody a minibar. Vše co je v minibaru včetně lahví vody na kajutě při spotřebě hradíte k tíži Vašeho účtu. Na kajutě se nachází telefon. Volání na lodi je zdarma - číslo kajuty je telefonní číslo. Vaše kajuty se uklízejí zpravidla dvakrát denně. První den kontaktujte Vašeho kabinového stevarda a dohodněte se, v jakém jazyce Vám bude donášet denní program. Denní program není v českém jazyce.


Bezpečnostní cvičení


Před samotným vyplutím lodi probíhá vždy bezpečnostní cvičení. Bezpečnostního cvičení jsou povinni se účastnit všichni klienti, včetně dětí. Neúčast na cvičení je hrubé porušení podmínek a kapitán má právo Vás v takovém případě vylodit bez jakékoli další náhrady. Většinou se před vyplutím ozve bezpečnostní signál ve formě sedmi krátkých a jednoho dlouhého zaznění lodní sirény. Po tomto signálu vezměte Vaše záchranné vesty, které máte uschovány ve Vašem šatníku na kajutě, vezměte si svoji magnetickou kartu a opusťte kajutu. Dále postupujte podle pokynů lodního personálu, který Vám ukáže místo srazu. Před vstupem na místo srazu, vždy všichni, předložte magnetickou kartu k Vaši registraci na účasti na tomto cvičení. Dále postupujte dle instruktáže lodního personálu.


Zavazadla při nalodění


Zavazadla v den nalodění obdržíte před Vaši kajutu v odpoledních hodinách. Běžně se stává, že vzhledem k velkému množství zavazadel nejsou doručeny při vyplouvání lodi. Nemusíte mít však obavy. Pokud během večeře zavazadla neobdržíte, kontaktujte recepci, nebo našeho delegáta. Je možné, že během manipulace se znehodnotilo označení zavazadla a v takovém případě budete muset Vaše zavazadlo identifikovat. Taktéž je možné, že Vaše zavazadlo neprošlo bezpečnostní kontrolou. V takovém případě budete muset zavazadlo otevřít a nebezpečnou věc odevzdat bezpečnostní službě. Upozorňujeme, že na loď se nesmí přinášet nože, velké nůžky, jehlice, zbraně, mačety a taktéž kovové žehličky! Pokud se zavazadlo poškodilo během manipulace, ihned reklamujte tuto skutečnost na recepci a vždy si vyžádejte reklamační protokol. Bez reklamačního protokolu nemůže být reklamace uznána.

KATALOG-PDF-zavazadla

Stravování

Strava během plavby je formou plné penze, která se skládá ze snídaně, oběda, odpolední svačinky, večeře, popřípadě občerstvení během dne a večerního bufetu. Voda a některé nealkoholické nápoje z automatů jsou během jídel k dispozici zdarma. Přes den stravování nepodléhá žádným zvýšeným společenským pravidlům.

KATALOG-PDF- stravování na lodi
Večeře v hlavní restauraci jsou společenskou událostí a dle plánovaného rozpisu vyžadují přiměřené oblečení. Hosté, kteří se formalit rádi vzdají, mohou využít služeb bufetových restaurací. V některých specializovaných (ala carte) restauracích je vyžadována rezervace předem a platí se rezervační poplatek (cca 20 – 25 EUR). Restaurace na lodích, nebo jejich části, jsou tématicky zaměřeny a proto vám mohou nabídnout širokou škálu kuchyní: klasický bufet pro každého strávníka, lehkou italskou kuchyni, gurmánské požitky s rukopisem francouzských chef de cuisine, exotikou provoněné asijské speciality i šťavnaté steaky z amerických prérií. Postaráno o vás bude i tehdy, rozhodnete-li se strávit den, či jeho část v soukromí vaší kajuty. Pokojový servis (za přípatek) je v provozu 24 hodin.


Lodní kuchaři nezapomínají ani na strávníky se speciálními požadavky. Na vyžádání lze zajistit například vegetariánskou stravu. (Mějte prosím na paměti, že do žádné restaurace není povoleno vstupovat bez obuvi a svrchní části oděvu, tj. vstup do restaurace např. v plavkách je nepřípustný). Orientační doba podávání jídel: snídaně 6.30 – 10.00, oběd 12.00 – 15.30. Podávání večeří je na většině lodí rozděleno do dvou sezení: 1. kolem 18.00 a 2. kolem 21.00 (časy se mohou u jednotlivých společností či lodí lišit, jsou uvedeny v denním programu plavby). Pro naše klienty se snažíme zajistit většinou první sezení, není to však pravidlem. Při zakoupení plavby v kategorii Bella nemáte možnost si vybrat možnost sezení. Tu Vám určí plavební společnost. Večeře jsou podávány ve specializovaných restauracích, jejichž název a čas je uveden na vaší magnetické kartě. Je nutné dodržovat včasný příchod na večeři, ale i společenský bonton. V případě pozdního příchodu nebudete do restaurace vpuštěni. U večeří není možné konzumovat nápoje z nápojových automatů. CK RIVIERA TOUR má pro vás v pokynech k odjezdu připraven jídelní lístek, přeložený do českého jazyka. Večeře se konají v italském stylu pohody a vychutnání skvělého jídla a vína a je nutné počítat s dobou večeře cca hodinu a půl. Obecně lze potvrdit, že gastronomie na lodi je opravdu na vysoké úrovni a je třeba si hlídat svoji štíhlou linii. V případě, že opouštíte loď na výlet na celý den, není možné vám připravit stravu na tento váš soukromý výlet. Lze však zakoupit výlety plavební společnosti i s obědem. Během plavby někdy bývají speciální prezentace italské kuchyně spojené s přípravou přímo před očima klientů. Pro většinu našich klientů je stravování na lodi opravdovým gurmánským zážitkem. Výběr je velmi pestrý a uspokojí i náročnější strávníky.  Pokud jsou ryby na Vašem jídelníčku vítány, máte vyhráno. Zdejší rybí speciality a rybí polévky jsou opravdu skvělé.

Během celého dne můžete navštěvovat bufetovou restauraci, která je zpravidla na zádi lodi v horních patrech. Je otevřena většinou od časných ranních hodin až do noci cca 2 hodin, kde si můžete zajít i během pozdního večera na pizzu nebo sendviče. Prakticky platí pravidlo, že na lodi nemůžete mít hlad. Na snídaně i obědy můžete také využít servírovaných restaurací zpravidla na palubě 5. Při příchodu Vás obsluhující personál usadí ke stolu a vybíráte si z jídelního lístku. Klienti, kteří mají objednány vinné pakety, je obdrží první večer od managera restaurace. O objednání paketů informujte Vašeho obsluhujícího číšníka. Pokud máte narozeniny, lze objednat v restauraci narozeninový dort, jahody v čokoládě, sekt a podobně. Pochopitelně tato služba je za příplatek. Nápoje objednané v restauracích hradíte k tíži Vašeho účtu. Doporučujeme účastnit se večeří v servírovaných restauracích při galavečerech a italském dnu na moři. Přejeme Vám úžasný gurmánský zážitek.

Procedury při vylodění

Před vyloděním

Většinou dva dny před vyloděním budete pozváni na Gala večer, kde se s Vámi bude lodní personál pomalu loučit. Vezměte si do restaurace a divadla fotoaparáty a kamery, bude Vás čekat příjemné překvapení. Poslední večer je již pohodový a neformální. Máte možnost si nakoupit dárky v obchůdcích a nebo fotografie z plavby, popř videa z plavby. Pokud máte zakoupen alkohol v obchodech na lodi, vezměte si účet od nákupu a alkohol vyzvedněte poslední večer před vyloděním. Alkohol, který Vám byl zabaven během nalodění, Vám bude vrácen na Vaši kajutu. Pokud by se tak nestalo, urgujte záležitost na recepci spolu s příslušným dokladem. Večer obdržíte na kajutu štítky na zavazadla, která si těmito štítky označíte a sbalená zavazadla umístíte před vaši kajutu do půlnoci, pokud není v denním programu uvedeno jinak. Během noci většinou obdržíte na Vaši kajutu finální účet, který zaplatíte až ráno. Zpravidla účet není možné uhradit večer.

Vylodění

Ráno uhradíte účet na recepci nebo accouting desk, zpravidla paluba 5. Doporučujeme si přivstát, dlouhé řady jsou standartem. Po úhradě účtu Vás čeká ještě snídaně a opustění kajuty, v cca 7.00-8.00 hodin. Prosím zkontrolujte všechny Vaše osobní věci-na loď se po vylodění již nemůžete vrátit. Následuje vylodění dle programu lodní společnosti, kde je pevně stanovené místo srazu a čas vylodění. Čas vylodění bývá proměnlivý a doporučujeme být na místě srazu vylodění dříve, než je uvedeno v lodním programu. Pokud Vám byly během nalodění zabaveny z bezpečnostních důvodů různé předměry, vyzvedněte si je před vylodění z lodi u bezpečnostní agentury-většinou u východu z lodi na základě dokladu o zadržení předmětů.

Zavazadla 

Po výstupu z lodi se dostavíte do velké haly, kde budou jednotlivé sektory ozačeny barvami. Dostavíte se do sektoru s barvou, kterou máte označeny Vaše zavazadla. Pozor! Některé barvy jsou rozlišeny čísly 1-2-3. Vyzvedněte a zkontrolujte si Vaše zavazadla. Poškozená zavazadla na místě samém nahlaste odpovědným pracovníkům a nechte si vystavit zápis o poškozeném zavazadle. Bez tohoto zápisu nelze reklamaci poškozeného zavazadla uznat. Dovolujeme si upozornit, že zákazník může mít při přepravě na zájezd jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti 25 kg. Zavazadlo v době přepravy musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z venkovní strany zavazadla, kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o zákazníkovi, včetně adresy a telefonního čísla. Každé zavazadlo musí být uzamčeno zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné lahve, zbraně, nože. Dále může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max 12 kg. V příručním zavazadle se nesmí přepravovat zbraně a nože, nůžky. V případě poškození zavazadla je stanoveno paušální odškodnění ve výši do max 800 Kč za plátěná zavazadla a plastová a max. 1100 Kč za kožená. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 7.900,-Kč za obsah jednoho zavazadla. Při ztrátě zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu, nebo od místní policie. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.

Odjezd z plavby

Po vylodění následuje odjezd do svých domovů dle druhu dopravy. V případě zajištění transferů plavební společností se držte pokynů lodního personálu, který Vás nasměruje do přistavených busů, které Vás odvezou na příslušná letiště. Cestující s dopravou a delegátem budou mít bus přistaven v přístavu. Cestující automobilem vyzvednou klíče od vozu (Janov) a před odjezdem zkontrolují své vozidlo. Případné škody je nutno ihned řešit na místě samém a pořídit od všeho zápis.
Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme