Remeš se rozkládá v rovinaté oblasti na pravém břehu řeky Vesle a na jihu a západě jej ohraničuje pohoří Montagne de Reims, tedy Remešské pohoří. Okolí města je známé svými vinicemi, na nichž se rodí hrozny pro výrobu toho nejlepšího šampaňského. Remeš je v současnosti domovem více než dvacítky špičkových vinných sklepů nazývaných „maison champagne“. Město je také sídlem arcibiskupa a od roku 1969 také univerzity. Může se pochlubit zajímavou historií, bohatou kulturou a spoustou krásných památek, proto je z turistického hlediska nesmírně atraktivní.

Dominantní stavbou města je majestátní Katedrála Notre-Dame, jejíž základní kámen byl položen v roce 1211 a budovala se postupně od 13. až do 15. století. Nahradila původní vyhořelou katedrálu, jež byla přímo navržena pro korunovace, a v roce 498 v ní byl pokřtěn král Chlodvík. Kvůli tomu, aby mohly být v katedrále prováděny i nadále korunovační obřady, musela být chrámová loď i chór rozšířeny až na úroveň příčných lodí. Interiér katedrály tak dnes působí velmi prostorným dojmem a celá katedrála se zdá být neuvěřitelně vysoká. Katedrála Notre-Dame má také úžasnou výzdobu, kterou může směle konkurovat katedrálám v Chartres a Amiens. Doplňují ji nádherná okna s jemnou kružbou, které propouští do interiéru dostatek světla. Většina původních skel byla během bombardování za 2. světové války zničena. Novodobé okno v kapli Panny Marie je dílem Marca Chagalla.

Katedrála působí uceleným dojmem a její sloh je nádhernou ukázkou vyspělé francouzské gotiky. Stavba se může pochlubit nádhernými plastikami na průčelích, které jsou z velké části již kopiemi originálů, ale to jim na kráse neubírá. Hlavní portál zobrazuje Pannu Marii se sousošími Zvěstování a Nanebevzetí. Hlavní štítovou zeď kdysi zdobívala socha Korunovace Panny Marie, která je v současnosti umístěna v biskupském paláci Palais du Tau. Nad rozetovým oknem na západním průčelí je možné si prohlédnout jedinečné sochy francouzských králů a po levé straně je k vidění Anděl z Remeše, který vypadá, jako by se usmíval.

Biskupský palác Palais du Tau stojící vedle katedrály, vystavuje korunovační klenoty, tapisérie, původní řezby a plastiky zachráněné z katedrály poničené válečným běsněním. Další významnou památkou Remeše je románská bazilika Basilique St.-Rémi, která je největší ve Francii. Byla založena v 11. století a později byla doplněna o několik přístaveb. Tento monumentální opatský kostel byl vystavěn na místě, kde původně stávala kaple svatého Kryštofa, v níž byl pochován sv. Remigius. Remeš však nabízí mnohem více, než jen církevní stavby.

Pod ulicemi dnešního města se nachází základy starodávného galské metropole Durocorter, kterou nechal vybudovat kmen nazývaný Remes. Ten se v roce 55 před Kristem spojil s Caesarem během jeho invaze do Galie. Dodnes je možné navštívit několik památek, které toto město v minulosti tvořily. Pod Durocorterským náměstím se nachází například bývalý chrám Cryptocorticus, nebo také největší římský vítězný oblouk Porte de Mars. Město Durocorter byl vystavěno z vápence, který se těžil přímo pod současnou Remeší. Řada starodávných podzemních kamenolomů se v současnosti využívá jako sklepy pro skladování vína. Mají totiž konstantní teplotu, která je pro víno ideální.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme