Poloostrov Musandam je od ostatního území Ománu oddělen východní částí Spojených arabských emirátů. Jeho břehy omývají vody Hormůzského průlivu, protější břehy již patří Íránu. Jedná se o nejzaostalejší, ale velmi zajímavou oblast Ománu.

Tato část Ománu byla a je dodnes významnou vojenskou oblastí a teprve v posledních letech došlo k jejímu zpřístupnění zahraničním návštěvníkům. Těm se zde nabízejí krásné horské scenérie, úzké silničky šplhající se do hor, malé malebné vesničky a také fjordy, kterými je lemováno pobřeží. Na území tohoto poloostrova nejsou vybudovány asfaltové silnice, výjimku tvoří silnice z města Tibat a asfaltové vozovky v centrech důležitějších měst, jako jsou Khasab, Bukha nebo Dibba. Neznamená to však, že by bylo pro cestování automobilem nezbytné používat pouze terénní vůz – většina turistických atraktivit je dostupná i normálním vozidlem.

Khasab
Khasab je správní středisko poloostrova Musandam, jedná se o malé, avšak velmi rušné, město. Město Khasab je vstupní bránou na poloostrov Musandam. 
Je to ideální výchozí bod pro výlety do okolních měst. Vzhledem k tomu, že se zde nachází pouze jeden hotel a jedna cestovní kancelář, ceny služeb jsou zde poměrně vysoké. 
Pokud jde o pamětihodnosti, nabízejí se dvě pevnosti –pevnost Khasab a pevnost Kumzan. Khasabská pevnost je poněkud vzdálena od centra města, nachází se na pobřeží, kudy vede přístupová cesta do staré části města. Otevírací hodiny jsou nestálé, vstup je zdarma. Pevnost Kumzan je představována již jen ruinami, konkrétně dvěmi zbylými věžemi. Byla postavena místním imámem v 17. století. K pevnosti je možné se dostat skrze nový trh a obytnou čtvrť města.

Al-Harf
Al-Harf nabízí jednak krásný pohled do okolí – nachází se na silnici vedoucí z Khasabu do Bukhy- jednak pohled na tradiční kamenné domy, které je možné spatřit ze silnice. V případě jasného počasí je možné vidět pobřeží Íránu.

Bukha
Bukha nabízí turistům dvě pevnosti. První z nich – pevnost Bukha – má tři věže a dobře se fotí. Nebývá však přístupná veřejnosti. Z druhé pevnosti zbyly pouze ruiny, konkrétně jedna věž. 

Kumzar
Kumzar se nachází v malém zálivu na severním okraji poloostrova Musandam. Tato vesnice je přístupná pouze lodí, cesta se však vyplatí, protože během ní se návštěvníkovi otevře pozoruhodná přírodní scenérie. Pozoruhodností této lokality, jejíž obyvatelé nemluví arabsky, ale jazykem , který je směsicí perštiny, hindštiny, angličtiny, portugalštiny a arabštiny. Zajímavostí je zde studna nacházející se ve wadí. Toto wádí je současně hlavní komunikací vesnice. Studna byla jediným zdrojem pitné vody zdejších obyvatel až do roku 1970, kdy bylo nedaleko přístavu postaveno odsolovací zařízení. Zajímavé jsou také staré kamenné domy, jejichž vzhled je jedinečný, podobné nejsou k vidění nikde jinde v Ománu. 

Lodí je možné se dostat z Khasabu do Kumzaru za 3 OR, lodě vždy čekají na plné obsazení, tzn. až se sejde zhruba 15 osob. Kromě toho, že loďky jsou značně nepohodlné, existuje zde i určité riziko že se turista nedostane ještě tentýž den zpět. Je však možné kempovat na pláži na konci vesnice. Alternativou je pronájem vlastní lodi, při troše štěstí se podaří získat tento výlet i s cestou zpět za 35 OR (celková částka za obsazenou loď, tzn.,že pokud jede více lidí, na sumě participují). Cesta do Kumzaru trvá takto asi hodinu a půl, kapitán lodi počká a odveze cestující zpět.
(CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ)

Khor Ash-Sham
Výlet do Kumzaru je možné zkombinovat s návštěvou fjordu Khor Ash Sham. Jedná se o zátoku, na jejíchž březích se nachází několik vesnic – lidé v nich žijí velice izolovaným způsobem života a jsou téměř odříznuti od okolního světa, jediné spojení s ostaními částmi země je lodí po moři. Není sem zavedena elektřina, telefon ani voda (dodávky balené vody zajišťuje v pravidelných intervalech vláda). Při vplutí do fjordu z vod Arabského moře překvapí návštěvníka klid a ticho, které ho náhle, jako mávnutím proutku obklopí. Tato atmosféra je velmi působivá. Při cestě do fjordu je nutné najmout si někoho z místních rybářů, výlet přijde zhruba na 10 OR. 

Khor Najd
Fjord Hor Najd je jediným fjordem na Musandamu, který je dostupný běžným automobilem. Nachází se zde příjemná pláž vhodná ke kempování. Lokalita se nachází asi 25 km od Khasabu, cesta trvá asi půl hodiny. Během cesty se naskýtá několik pěkných pohledů na celou oblast.

Údolí Rawdah
Údolí Rawdah je dostupné pouze terénním vozidlem. Cesta je zajímavá, neboť skýtá nádherné horské scenérie. Cesta do lokality vede přes horu Jebel Harim, jejíž vrchol představuje nejvyšší bod poloostrova Musandam -1980 m. Během sjezdu z hory po její druhé straně se naskytne návštěvníkovi působivý rozhled do okolí. Cesta zde vede zemědělsky využívanou oblastí, samotné údolí Rawdah je poseto akáciemi a k vidění jsou zde prehistorické hrobky. V lokalitě jsou vhodné podmínky ke kempování.


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme