Litujeme, ale tato plavba již není dostupná.

Rádi Vám ovšem nabídneme podobné

Zobrazit další plavby

807 PLAVBA Z BENÁTEK NA SANTORINI

Popis


Říká se, že nejkrásnější vyplutí lodi je z Benátek. A je to pravda. Benátky Vám totiž budou ležet opravdu u nohou. Je to úžasný zážitek, když Vám zpívá Boccelli a vy proplouváte kolem náměstí Sv.Marka, kam mířili plavby obchodníků a cestovatelů po staletí. Kromě toho, že můžete poznat nejen kouzlo Itálie a Řecka ale i navštívit destinace za doprovodu našeho delegáta. Užít si tak si můžete i divadla, restaurace, bary a večery i v této nelehké době na luxusní lodi MSC LIRICA. Nechte se odnést z reality a užijte si skleničku na baru, popovídání s přáteli, servírovanou večeři v restauraci, každovečerní divadla a to vše bezpečně a s kompletním servisem. U RIVIERA TOUR jsou všechny výlety v ceně zájezdu. 


S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 807
Cena 33 990 Kč€1 305
Akční cena 20 990 Kč€806
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 11 990 Kč€460
Cena pro (od 12 do 17 let) 11 990 Kč€460
Vyprodáno
Váš delegátVeronika Flodrová
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha  
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky   9:00-19:00
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy „vaporetta“, které plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek. Taktéž u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.


3.den –Chorvatsko-Split-Medžugorie  12:00-18:00
Split je město ve střední Dalmácii na chorvatském pobřeží Jaderského moře. Je to druhé největší město Chorvatska. V blízkosti přístavu se nachází krásná splitská promenáda Riva, kostel s. Františka s klášterem a starý přístav Matejuška. Nejvýznamnější památkou je Diokleciánův palác – památka UNESCO od r. 1979, ve kterém najdete například katedrálu svatého Duje s věží a zvonicí, římský peristyl a chrám Jupitera. CK RIVIERA TOUR pro vás připravila speciální celodenní autobusový výlet do poutního místa. Malé a dříve klidné městečko Medžugorje, které se nachází v oblasti Hercegoviny poblíž Chorvatské hranice, najednou získala celosvětovou popularitu jako náboženské poutní místo v roce 1981 poté, co se objevily zprávy, že Panna Maria se zjevila šesti místním katolíkům. Cesta po krásném pobřeží Jaderského moře trvá 2,5 hodiny než nás uvítá Medžugorje, jakož to hora zjevení s   kostelem svatého Jakuba a sochou svatého Leopolda. Budete mít příležitost zůstat se svým průvodcem, modlit se na tomto důležitém náboženském místě nebo prozkoumat okolní místo ve volném čase. Cestu na místo zjevení zdobí soubor působivých bronzových desek, které ilustrují různá tajemství růžence jako vzpomínka na život Krista. Pokud chcete, můžete zůstat poblíž kostela a navštívit vnější oltář, sochu naší Panny Marie a zpovědnice. Prohlídka končí s návratem do přístavu a na vaši loď. Na tento výlet je nutno mít připraveny pasy a  to včetně dětí. Děti cestojící pouze s jedním rodičem musí mít písemný souhlas druhého rodiče. Hosté jsou povinni nosit vhodný oděv pro náboženské návštěvy.


4.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech


5.den: Řecko – Santorini 08:00-15:00
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira). Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery. Výlet do této destinace vybereme dle zájmu klientů ve skupině až na lodi.


5.-6.den: Mykonos-Řecko  20:00-23:59    00:01-04.00
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Výlet do této destinace vybereme dle zájmu klientů ve skupině až na lodi.


7.den: Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra)
Na ostrovu Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější  část města je historické části neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov.


8.den: Itálie - Ancona  13:00-19:00  
Ancona je hlavním městem nejen stejnojmenné provincie, ale i celého středoitalského regionu Marche. Jedná se o významný přístav na březích Jaderského moře. Město bylo založeno Řeky ve 4. století př. n. l. a během své historie bylo pod vlivem mnoha mocných říší i řady vlivných italských rodů. V současnosti je Ancona jedním z nejdůležitějších přístavů na jaderském pobřeží a jedná se o důležité průmyslové, správní a společenské centrum regionu Marche. Náš speciální výlet  začíná procházkou z přístavu do centra města, kde váš průzkum Ancony začíná. Váš průvodce vás provede historickým centrem města Ancona, které je rozloženo na třech kopcích a který má výhled na přirozený přístav. Projděte se po městě a obdivujte starobylé paláce a kostely, které jsou bohaté v historii a oslavit řadu architektonických stylů. Užijte si 1 hodinu volného času v centru města pro nezávislost před nástupem do autobusu k katedrále San Ciriaco, která je posazená na vrcholku Kopec Guasco, dominující městu Ancona. Po návštěvě se vrátíte do města, kde si můžete vybrat zda zůstanete ve městě poblíž přístavu a nebo užijte si další volný čas nebo se vraťte na loď.


9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme  výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.


10.den: Příjezd do ČR-
dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00

Upozornění – podmínky zájezdu bezpečnostní protokol Covid 19:
o Cestující je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních platných předpisů, který nesmí být starší 48 hodin před naloděním a musí být negativní a to platí i pro děti od 2 let věku.
o Cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid.
o Cestující je povinen absolvovat PCR test při nalodění a antigenní test při vylodění z lodi + každodenní měření teploty (nehradí se)
o V jednotlivých destinacích není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. K návštěvě destinací je možné využít bezpečné výlety MSC CRUISES a nebo výlety, které organizuje pro své klienty CK RIVIERA TOUR splňující podmínky bezpečnostního protokolu.
o Kvůli předpisům o sociálním distancování bude každému průvodci přidělena malá skupina účastníků. Hosté musí nosit roušku ve vnitřních prostorách (restaurace, autobus, památky) a pokaždé, když nebude možné dodržet sociální odstup alespoň 1 metr. Účastí zájezdu přijímají a zavazují se dodržovat pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci CK přijmout nutná opatření. Berte prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup zpět na palubu.
o V případě pozitivity kteréhokoliv klienta ze skupiny při nalodění, nebude umožněno nalodění celé skupině a plavba bude přesunuta na jiný vhodný termín. V případě zjištění pozitivity klienta během plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do karantény. ( Povinné pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci  Covid).
o Restrikce a nařízení Covid 19: Nařízení a pravidla v rámci nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak předpovídat nařízení a restrikce, které budou v době konání zájezdu platit a není za tyto změny nijak právně ani finančně odpovědná. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a případné změny co nejvíce zmírnili a  vy měli příjemný zážitek z dovolené.

Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby
Před odjezdem na plavbu – den před odjezdem odpoledne musíte jít na antigenní test. Doporučujeme se předem objednat na daný termín. Antigenní testy jsou u nás zdarma. Potvrzení o testu si nechejte vystavit v angličtině. Test musí být negativní. Potvrzení o testu si 3x zkopírujte. Následně po provedení testu doporučujeme vyhnout se kontaktům.
Odjezd na plavbu - budeme se snažit nástupní místa připravit tak, abyste nemuseli téměř nikam cestovat. Před nástupem do busu musíte předložit antigenní test a bude vám změřena teplota, která nesmí přesáhnout 37 stupňů celsia. V buse budete mít přiřazena místa, která se nesmí měnit a dodržovat rozestupy. V buse nás bude cestovat pouze 25 osob z důvodů dodržení zabezpečeného protokolu přepravy. Přestávky během cesty do přístavu budou minimální a cesta tím pádem bude ubíhat velmi rychle. Pochopitelně během cesty budete mít zdarma veškerý servis, včetně večeře a snídaně, nápojů v buse apod.
Při příjezdu do přístavu nám bude změřena teplota, bude nám proveden PCR (test neplatíte). Zde Vás musíme upozornit na důležitou skutečnost. Pokud by byla prokázána nákaza covid u kteréhokoliv cestujícího skupiny, bude vstup na loď odmítnut celé skupině. V praxi se tato záležitost od 1.9.2020 stala pouze jednou. Je to vinou špatně provedeného nebo chybného testu před odjezdem. Pevně věříme, že taková situace nenastane. Pokud by se tak stalo, budeme se muset vrátit zpět do ČR a plavební společnost Vám nabídne náhradní termín plavby. Následuje nalodění.
 Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách. V baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den budete mít připravenu novou roušku na vaší kajutě. Každý den při vstupu na snídani a večeři vám změří teplotu. Je to spíš legrace, než že by vás to obtěžovalo. Pochopitelně na lodi jsou aktivity divadel a i animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA
Výlety v destinacích – asi největší zásah do programu plavby. V jednotlivých destinacích není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. Snažili jsme se Vám maximálně vyjít vstříc, a proto jsme, ve spolupráci s MSC CRUISES, připravili speciální výlety MSC CRUISES pro naši skupinu RIVIERA TOUR. Všechny tyto výlety jsme již zahrnuli do ceny Vašeho zájezdu a výlety budou v českém jazyce.
Vylodění – před vyloděním vám bude proveden antigenní test na covid a obdržíte písemné potvrzení výsledku testu. Je to velmi dobré zejména pro příjezd do ČR. Tento test je zdarma.  Po vylodění následuje cesta busem dle programu. Během cesty bude pro Vás opět připraveno občerstvení a svačinky.
 Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a sami se s tím potkáváme na každém kroku. Co platí ráno, odpoledne už neplatí. Proto opravdu nemůžeme nijak předpovídat, jaká situace aktuálně bude a jaké nařízení a restrikce budou v danou dobu existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené.

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět dle bezpeč. protokolu
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*balíček výletů MEDŽUGORIE, ANCONA, BENÁTKY v hodnotě 4000 Kč
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi

Cena zájezdu nezahrnuje

*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19
*procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu datu a v současné pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.


Za příplatek nabízíme

*cestovní a zdravotní pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo 
*internet.balíčky, photo balíčky … 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany 

Něco v ceně navíc

*balíček výletů MEDŽUGORIE, ANCONA, BENÁTKY v hodnotě 4000 Kč

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Lirica

V našem případě je to trochu melancholie. Na MSC LIRICA začaly naše první plavby s dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. Naše první taneční plavba doslova rozhoupala loď MSC LIRICA. V čem je Lirica jiná?  Je jedna z nejmenších lodí plavební společnosti MSC, takže pokud preferujete pohodové „rodinné“ prostředí, tak určitě ano. Není tak luxusní jako Splendida, nebo Divina a ten rozdíl je opravdu velmi velký, na druhou stranu, nikam nemusíte daleko chodit, pokud se večer s přáteli nedohodnete na setkání, určitě se na lodi najdete. Malá, hezká, příjemná, jednoduchá na orientaci a plavba na MSC LIRICA je ještě takovou tou „pravou plavbou na moři“.
    MSC LIRICA prošla rekonstrukcí a speciální programem plavební společnosti MSC RENAISSANCE, který má za cíl zachovat na některých lodích MSC právě tu starou a pravou plavbu na moři. Je-li to Vaše „krevní skupina“ tak vítejte.


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA LODI 360


Délka: 251 mKapacita: 2069 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

K plavbě 2.-10.7. vzhledem k předchozím recenzím stačí jen krátce. K bezchybným službám MSC i delegáta a současně majitele CK Pavla Číže, který se o nás (stejně jako minulý rok Zuzanka) staral jako...

Přečíst celé

Senior

Byla jsem s přáteli na Vaší plavbě poprvé ,ale takovou dovolenou jsem dosud nezažila,vše úžasně připravené,zorganizované,žádný problém a to nejlepší což nám nejvíce zpříjemnilo dovolenou byla Katka...

Přečíst celé

Firma

Najlepsia plavba na svete dakujem moc!!! Vdaka super delegatkam Terezke a Paji!!!! Vidime sa nabuduce

Pár

Milá Riviero,opět jste nezklamali.Byli jsme moc spokojeni ,jak kajutou,jídlem,obsluhou,výlety a hlavně Janičkou.Je to sluníčko vždy přípravené,ochotné,veselé.Vždy poradila a byla milá.Ještě jednou ...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme