24 239 ŘECKO, TURECKO A PERLY ITÁLIE - VYPRODÁNO

Popis

S dopravou a delegátem
Katalogové číslo: 24239
Cena 43 990 Kč€1 832
Akční cena 38 990 Kč€1 624
s dopravou do přístavu a delegátem
Cena pro (do 11 let) 13 990 Kč€582
Cena pro (od 12 do 17 let) 14 990 Kč€624
Vyprodáno
Váš delegátTereza Samiecová
pdfProgram zájezduPDF stáhnout zde

Kajuty

Kde budete spát?

Itineář

Program plavby

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava. Svozový transfer za příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí

2. den: Tuscania, Itálie 08:00-10:00

Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii.  Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století.

  

2. den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia, Itálie  11:00-17:00

Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.

3. den:  Plavba na moři 

Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek.

  

4. den:  Mykonos, Řecko  13:00-23:00

V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany.

  

5. den: Izmir, Turecko  09:00-18:00

Zavítáme do třetího největšího města Turecka. Díky levantskému a židovskému dědictví se Izmir liší od ostatních částí Turecka. Dominantou Izmiru je jeho typický bulvár. Pěší promenáda – kordon nabízí výběr barů, restaurací a je to místo, kde neustále pulzuje život. Široké náměstí na pěším úseku Cumhuriyet Bulvari je centrem města, jednoduše značeným Konak, kde se nachází osmanská věž s hodinami zbudovaná v roce 1901 na památku korunovace sultána Abdul Hamita II. Naše procházka po nábřeží vás zavede na místní trhy, na posezení u kávičky nebo pohledům na záliv v Izmir patřící k nejkrásnějším zátokám Egejského moře. Izmir, kdysi nazývaný „perla Egejského moře“, je metropolí západního stylu, průmyslovým a obchodním srdcem celého pobřežního regionu. Za symbol města je pokládána Saat Kuleni – věž s hodinami – na náměstí Konak a také pomník Atatürka na náměstí Cumhuriyet.

  

6. den: Santorini, Řecko  08:00-18:00

Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy (cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování.

  

7. den: Plavba na moři

8. den: Neapol, Itálie  11:00-18:00

Vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje.

  

9. den: Vylodění - Civitavecchia, Itálie  9:00

Ráno po snídani vylodění a odjezd do starověkého Říma. 

9. den: Řím, Itálie  11:00-16:30  -  Orvieto  20:00

Po příjezdu do Říma vás čeká pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku Cirku Maximu, Konstantinova oblouku a Kolosea, kde bude krátká fotografická procházka. Dále uvidíte Forum Romanum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di Trevi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od Paula Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních hodinách vyrazíme autobusem do Orvieta. Ubytování, večeře a nocleh.

 

10. den: Orvieto 08:00 - Siena, Itálie  10:00-14:00

Ráno po snídani odjezd z Orvieta do Sieny, která je známá jako historické kulturní město s výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou univerzitou, jednou z nejstarších na světě. Siena od roku 1995 zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jedním z charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. Siena je také známá každoročním konáním tzv. Palia, tj. koňského dostihu, který se koná na hlavním náměstí Piazza del Campo. 

  

10. den: San Gimignano, Itálie  15:30-19:00

Poté pojedeme do městečka San Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou zástavbou středověké architektury a svými 14 věžemi. Stará část města na náhorní plošině je od roku 1990 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto toskánského městečka začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, pojmenované Velathri podle etruské bohyně lesů. Z této doby se v muzeu dochovaly archeologické nálezy, keramika a fragmenty kamenných sarkofágů v městském muzeu. Po prohlídce odjezd na ubytování a večeře v hotelu.

  

11. den: Florencie, Itálie   09:00-13:00

Po snídani odjezd do Florencie. Hlavní město Toskánska bývá označováno jako „kolébka renesance“ nebo také „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Odpoledne odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

  

12. den: Příjezd do ČR

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.

Cena zájezdu zahrnuje

* poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC

* ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA

* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi

* nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci

* přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění

* každodenní úklid kajuty

* tematické večery dle programu plavby

* pojištění proti úpadku CK

* animační a zábavné programy na lodi

* autobusovou přepravu do přístavu a zpět

* delegáta CK RIVIERA TOUR

* 2x ubytování v *** hotelu  se snídaní a večeří v Toskánsku

* výlety Tuscania, Řím, Siena, San Gimignano a Florencie

* servisní poplatek MSC  2100 Kč/os, JUNIOR 2-11 let 1050 Kč


Cena zájezdu nezahrnuje

* fakultativní výlety plavební společnosti v destinacích


* nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích

* nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…)

* transfery plavební společnosti v přístavech

Pořadatel plavby

MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland

Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A., Avenue Eugene Pittard 16, Ženeva, Švýcarsko. Plavba není pobyt na hotelu a proto věnujte pozornost informacím, všeobecným obchodním podmínkám a podmínkám účasti na plavbě naleznete na www.rivieratour.cz 

 


Za příplatek nabízíme

* speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři

* možnost úhrady servisní taxy předem

* kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea a MSC Yacht Club

* kajuty s oknem, balkonové, suite a MSC Yacht club  

* nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou

* internetové balíčky v předprodeji se slevou

* rezervace míst v buse za  příplatek

Něco v ceně navíc

Kompletní cena včetně servisních a přístavních tax a poplatků

Na Vaši žádost Vám rádi zajistíme:

  • cestovní a zdravotní pojištění včetně storna
  • členství v klubu MSC CRUISES
  • po návratu z plavby můžete požádat o členství MSC CLUBU a čerpat tak výhody členství na dalších plavbách

Na čem brázdíme oceány

MSC Divina

Třetí loď třídy Fantasia. Inspirována herečkou Sofií Loren, přináší eleganci a kouzlo zlatého věku novým, ekologicky zaměřeným způsobem.         
Délka: 333 mKapacita: 4345 osob

Více o této lodiCelá flotila MSC

Co o naší plavbě říkají naši spokojení mořeplavci?

Rodina

Dobrý den, zdravím všechny, kteří se podíleli na zájezdu Středomořím od 08.07.2017 - 16.07.2017. Byli jsme naprosto spokojeni jak s cestovní kanceláří Riviera Tour, tak i s lodí MSC. Vše proběhlo ...

Přečíst celé

Senior

Zdravím a chválím.Perfektní služby,Katka se starala vzorně- líbí se její úsměv,vystupování i ženskost.Děkujeme a možná s Vámi dáme Skotsko... Andrea a Zdena

Firma

Moje milá Riviero, toto oslovení nás bude provázet dlouho, a to díky vaší skvělé delegátce Katce, jak již zaznělo v některých recenzích. Vše od samého skvělého začátku až po konec bylo fantasti...

Přečíst celé

Pár

15.11.2023 jsme se vrátili z již několikáté naší plavby na úžasných lodích společnosti MSC. Zažili jsme 13 dní krásného podzimního počasí, ohřáli jsme se na pevnině, ostrovech, vykoupali v moři a u...

Přečíst celé

Další reference

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme